12K
 30 กันยายน 2556 
English Corner ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง

 
 

English Corner เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง  จาก 5 สาขาในปี 2553 เป็นกว่า 50 สาขา ในปัจจุบัน
โดยเติบโตพร้อมกับความมั่นใจ  เนื่องจากกว่า 10 สาขาที่เป็นการขยายงานจากผู้ประกอบการรายเดิมที่ประสบความสำเร็จในสาขาที่แรก  ทำให้ English Corner มั่นใจว่าภายใน ปี 2558 สถาบันจะสามารถขยายสาขาได้ 100 สาขาตามเป้าหมายที่วางไว้  และมีส่วนช่วยพัฒนาเด็กๆให้มากกว่า 20,000 คนต่อปี

หลักสูตรการเรียนการสอนของ English Corner มีรูปแบบการเรียนการสอน โดยมุ่นเน้นปรับพื้นฐาน และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับเยาวชนระดับ อนุบาล-มัธยม ให้มีความเข้าใจ มั่นใจ และมีความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับสูงต่อไป

 “Learning in youth for the good future”

หลักสูตร English Corner แบ่งเป็น


ระดับที่ 1 Pre level

เป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก โดยเริ่มจากให้เด็กมีความชอบในการเรียนภาษา และเริ่มฝึกทักษะในการเขียนตัวอักษร การออกเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์ง่ายๆ  สร้างความคุ้นเคย และค่อยๆ ซึมซับ เหมาะสำหรับระดับชั้น อนุบาล - ป.1

 

ระดับที่ 2  Level  1-3

ฝึกการสนทนาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กสามารถ ถาม-ตอบ บทสนทนาเบื้องต้นได้  รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญ ฝึกการฟัง   ซึ่งเด็กจะสามารถเขียนประโยคในขั้นพื้นฐานได้ ในระดับนี้ เด็กจะเริ่มมีความมั่นใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

 

 
ระดับที่ 3 Level  4-6

เด็กจะได้ฝึกการสนทนาพื้นฐานที่หลากหลาย  เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะการฟัง และการอ่านบทความ ซึ่งเด็กจะสามารถอ่าน และเขียนบทความสั้นๆ ได้  ในระดับนี้เด็ก ๆ จะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยม1 

 

ระดับที่ 4 Level  7-10

เด็กจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นสามารถเขียนแต่งประโยค และอ่านบทความที่หลากหลายได้ เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 500 คำ คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ และสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยม 3

 

 

ระดับที่ 5   EC 1-3

ในระดับนี้เป็นการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง เน้นการประยุกต์ใช้ในการสอบแข่งขัน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ทั้งการพูด ฟัง อ่าน  และเขียน เด็กจะได้สัมผัสการอ่านบทความหนังสือพิมพ์ การเขียนเป็นทางการและการโต้ตอบ เช่น จดหมาย, E-Mail การกรอกเอกสารราชการ รวมทั้งการสนทนาอย่างเป็นทางการ  เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร English Corner
 • English Corner เป็นหลักสูตรที่เน้นแก้ไขข้อบกพร่อง ในทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านต่างๆ ของเด็ก
 • English Corner มีการวัดระดับเพื่อให้นักเรียนได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไป
 • English Corner เน้นสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมสำหรับการพัฒนา สร้างความรัก ความมั่นในในการเรียนรู้
 • English Corner ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน สามารถวัด ประเมินผลได้
 • English Corner ควบคุมภาพการเรียนการสอน โดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอน


จุดเด่นของการลงทุนกับ English Corner
 1. หลัก สูตรการเป็นลิขสิทธิ์ของ English Corner โดยได้สร้างให้เหมาะสมกับเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะ  ประกอบกับรูปแบบ และสีสันสวยงาม สร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน
 2. มีทีมที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การตลาด และการจัดการ ตลอดอายุสัญญา
 3. มีการฝึกอบรมทีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประสานงาน และครูผู้สอน
 4. มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับเด็กในแต่ละพื้นที่
 5. มีโปรแกรมการตลาด “Marketing to Success” ที่จะช่วยให้สาขาสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
 6. มีการดูแลในส่วนเขตพื้นที่ ที่เปิดสาขา มีอาณาเขตชัดเจน ไม่ใกล้กันจนเกินไป
 7. มีความยืดหยุ่น โดยยึดหลักคุณภาพ และผลประกอบการของสาขาเป็นหลัก
 8. มีการบริหารงานแบบ 2 ทาง คือ สำนักงานใหญ่ควบคุมสาขา และสาขาแนะนำข้อปรับปรุงแก่สำนักงานใหญ่
 9. มีการออกแบบสถานที่ให้กับสาขา เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ใช้สอย

คุณริญญาภัทร และ คุณอรวรรณ  ผู้บริหาร English Corner 3 สาขา  สาขาปราณบุรี, สาขาหัวหิน และสาขาท่าชนะ


 
คุณสุวันชัย ผู้บริหาร สาขามหาสารคาม และ สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคามมีการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พื้นที่และระดับการลงทุน
 
ห้องเรียนระบบ Multi Media เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย มีห้องเรียนระบบ Multimedia และ สื่อการสอน Animation
 
 
 
มีกิจกรรมการตลาดเปิดตัวสาขาเพื่อให้สาขาบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น


รับรองคุณภาพมาตรฐานการบริหารแฟรนไชส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการ

   


ร่วมกับนิตยสารต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมตลอดทั้งปี 
Franchise Business Networking  ณ กรุงย่างกุ้ง  ประเทศพม่า
 
สนใจแฟรนไชส์ อิงลิช คอร์นเนอร์

กรุณาติดต่อ คุณสิภาลักษณ์ ภัควิมลวัลย์
ที่อยู่ 9/197 อาคาร GOT ชั้น 3 ซ.รัชดา 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.  10900
โทร. 02-586-9732-34

โทรสาร 02-586-9735

อีเมล์ ec_2010@hotmail.com
เว็บไซต www.englishcorner.in.th
www.facebook.com/englishcornerthailand
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..