5.5K
 30 มีนาคม 2559 
แฟรนส์ไชส์ English Corner ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ใส่ใจทุกรายละเอียด A complete franchise in Thailand

English Corner เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษที่มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีมากว่า 80 สาขาทั่วประเทศ  และยังเปิดสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ AEC และ English corner เอง

ก็ได้ขยายสาขาไปยังเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นในการก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่หยุดพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ เด็กๆ ของเรา ให้พร้อมกับการแข่งขันในอนาคต

หลักสูตร การเรียนการสอนของ English Corner มีรูปแบบการเรียนการสอน  โดยมุ่งเน้นปรับพื้นฐานและ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับสำหรับ น้องๆ ระดับอนุบาล-มัธยม ให้มีความเข้าใจ มั่นใจ และมีความสามารถในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับที่สูงต่อไป

“Learning in youth for the good future”

 
หลักสูตร English Corner แบ่งเป็น


 
ระดับที่ 1 Pre Level 1 - 4

เป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษของเด็ก โดยเริ่มจากให้เด็กมีความชอบในการเรียนภาษา และเริ่มฝึกทักษะในการเขียนตัวอักษร การออกเสียงภาษาอังกฤษ คำศัพท์ง่ายๆ  สร้างความคุ้นเคย และค่อยๆ ซึมซับ เหมาะสำหรับระดับชั้น อนุบาล - ป.1

 

ระดับที่ 2 Beginner  Level 1 - 3

ฝึกการสนทนาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กสามารถ ถาม-ตอบ บทสนทนาเบื้องต้นได้ รวมทั้งเรียนรู้พื้นฐานไวยากรณ์ที่สำคัญ ฝึกการฟัง ซึ่งเด็กจะสามารถเขียนประโยคในขั้นพื้นฐานได้ ในระดับนี้ เด็กจะเริ่มมีความมั่นใจ ในการเรียนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

 

 
ระดับที่ 3 Elementary Level 4 – 6

เด็กจะได้ฝึกการสนทนาพื้นฐานที่หลากหลาย  เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ฝึกทักษะการฟัง และการอ่านบทความ ซึ่งเด็กจะสามารถอ่าน และเขียนบทความสั้นๆ ได้  ในระดับนี้เด็ก ๆ จะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะในขั้นที่สูงขึ้น เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยม1  

  

ระดับที่ 4 Intermediate Level 4 – 6

เด็กจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้นสามารถเขียนแต่งประโยค และอ่านบทความที่หลากหลายได้ เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ และสามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะสำหรับเด็กชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยม 3

 

 

Advance EC1 - 2

ในระดับนี้เป็นการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง เน้นการประยุกต์ใช้ในการสอบแข่งขัน และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง ทั้งการพูด ฟัง อ่าน  และเขียน เด็กจะได้สัมผัสการอ่านบทความหนังสือพิมพ์ การเขียนเป็นทางการและการโต้ตอบ เช่น จดหมาย, E-Mail การกรอกเอกสารราชการ รวมทั้งการสนทนาอย่างเป็นทางการ  เหมาะสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา

Grammar Corner

เป็นหลักสูตรที่ใช้เสริมทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาเทียบเคียงหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สามารถใช้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน เพิ่มเกรดในห้องเรียนและพร้อมสำหรับการพัฒนาระดับสูงต่อไป
จุดเด่นของหลักสูตร English Corner
 • English Corner เป็นหลักสูตรที่เน้นแก้ไขข้อบกพร่อง ในทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้านต่างๆ ของเด็ก
 • English Corner มีการวัดระดับเพื่อให้นักเรียนได้เริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสม ไม่ยากหรือง่ายเกินไป
 • English Corner เน้นสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมสำหรับการพัฒนา สร้างความรัก ความมั่นในในการเรียนรู้
 • English Corner ให้ความสำคัญกับผลที่ได้จากการเรียน สามารถวัด ประเมินผลได้
 • English Corner ควบคุมภาพการเรียนการสอน โดยควบคุมจำนวนเด็กต่อครูผู้สอน 
จุดเด่นของการลงทุนกับ English Corner
 1. หลัก สูตรการเป็นลิขสิทธิ์ของ English Corner โดยได้สร้างให้เหมาะสมกับเด็กไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะ  ประกอบกับรูปแบบ และสีสันสวยงาม สร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียน
 2. มีทีมที่ปรึกษาทั้งด้านวิชาการ การตลาด และการจัดการ ตลอดอายุสัญญา
 3. มีการฝึกอบรมทีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประสานงาน และครูผู้สอน
 4. มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับเด็กในแต่ละพื้นที่
 5. มีโปรแกรมการตลาด “Marketing to Success” ที่จะช่วยให้สาขาสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
 6. มีการดูแลในส่วนเขตพื้นที่ ที่เปิดสาขา มีอาณาเขตชัดเจน ไม่ใกล้กันจนเกินไป
 7. มีความยืดหยุ่น โดยยึดหลักคุณภาพ และผลประกอบการของสาขาเป็นหลัก
 8. มีการบริหารงานแบบ 2 ทาง คือ สำนักงานใหญ่ควบคุมสาขา และสาขาแนะนำข้อปรับปรุงแก่สำนักงานใหญ่
 9. มีการออกแบบสถานที่ให้กับสาขา เพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ใช้สอย 
มีการออกแบบในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พื้นที่และระดับการลงทุน ห้องเรียนระบบ Multi Media เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย มีห้องเรียนระบบ Multimedia และ สื่อการสอน Animation มีกิจกรรมการตลาดเปิดตัวสาขาเพื่อให้สาขาบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น 
 
รับรองคุณภาพมาตรฐานการบริหารแฟรนไชส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนิตยสารต่างๆ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนกิจกรรมตลอดทั้งปี  
 
สนใจแฟรนไชส์ อิงลิช คอร์นเนอร์

กรุณาติดต่อ คุณธนกฤต คงน้อย
โทร. 02-586-9732-34

โทรสาร 02-586-9735

ที่อยู่ 9/197 อาคาร GOT ชั้น 3 ซ.รัชดา 29 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

อีเมล์ ec_2010@hotmail.com 
เว็บไซต www.englishcorner.in.th
www.facebook.com/englishcornerthailand

 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

แฟมิลี่มาร์ท

ลงทุนต่ำ คืนทุนไว กำไรดี แฟมิลี่มาร์ทดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ประเภทร้านค้าสะดวกซื้อในไทยมายาวนานกว่า 30 ปี แฟมิลี่มาร์ทมีการขยายสาขาท..

บิวตี้เซนเตอร์ (บีโค้)

 แฟรนไชส์ร้านเครื่องสำอาง BCO (Beauty Center Online) BCO คือแฟรนไชส์ออนไลน์ขายครื่องสำอางความสวยงามทุกชนิด เช่น  เค..