หน่วยงาน    สถาบันการเงินและการลงทุน | Financial Institution and Investment(78)
69K
7
twitter
google plus
รวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันการเงินและการลงทุน (Financial Institution and Investment) ธนาคารกลาง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การเกษตร และโรงรับจำนำ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับธุรกิจ SMEs ในการขอสินเชื่อ และวงเงินกู้

สินค้า-บริการขายดี
ลำดับ ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  สถาบันสอนการลงทุน ไลฟ์ เทรดเดอร์ 085-062-3239101,589
2.  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 02-665012353,409
3.  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด  02 614 400053,686
4.  บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด  02,378
5.  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  0 2646 300001,495
6.  บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด  0-2627-811104,806
7.  บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  0-2684-3333 52,476
8.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด   0-2627-800001,604
9.  บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด  02-273 550052,783
10.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  01,725
11.  บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด 0-2290-290002,068
12.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  0 2285 888801,408
13.  บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด  0-3441-3482-402,254
14.  บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด 0-2675-629905,843
15.  บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  02-660-5555511,860
16.  บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด  02-832-2555148,231
17.  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด  0-2792-20003651,493
18.  บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0-2440-084402,024
19.  บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)...  02 661 751103,504
20.  บริษัท ซิงเกอร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 0-2352-477707,206
21.  บริษัท เอส11กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0-2790-088801,785
22.  บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด  0-2632-452004,087
23.  บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  02-207-400062,365
24.  บริษัท เอ็ม วาย จี ลิสซิ่ง จำกัด  038 414 71804,606
25.  บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  0-2574-690102,349
26.  บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 02 614 8500 02,958
27.  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด  0-2299-388802,549
28.  บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด 0-2696-999901,860
29.  บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด  02-876-720007,822
30.  บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  02-612-323343,714
31.  บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 0-2736-428802,648
32.  บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) 0-2580-7555169,238
33.  บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด 0-2641-525201,885
34.  บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด  0-2673-9111-878,094
35.  บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด 02 670 470002,560
36.  บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  01,937
37.  บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด  0-2610-455504,295
38.  บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)  0-2627-6010,...04,860
39.  บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 0-2679-6226,...02,717
40.  บริษัท วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  0-2645-075502,490
41.  บริษัท ไทยเอซ แอปปิตอล จำกัด  02-744-222222,575
42.  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 02-697-5300 ...01,534
43.  คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง  22,951
44.  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) 0-2612-5800 ...412,767
45.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  0-2650-6999 ...3142,453
46.  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  0-2680-3333 116,828
47.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) 0-2359-0000 ...1414,182
48.  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 ...1110,532
49.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)   0-2697-5454 714,803
50.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 02-890-99882412,584
51.  ส่วนบริหารเงินทุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  0-2202-4410 ...04,719
52.  ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternat... 0-2229-2000 ...06,404
53.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน ข้าวกล้า จำกัด 02-6738703 ...53,844
54.  บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด 0-2661-7898 ...104,877
55.  บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำกัด  0-2201-5728-...04,657
56.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด  0-2659-8888 ...97,548
57.  บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน บีวีพี จำกัด  0-2357-1015 13,331
58.  บริษัท ไทยสแตรเทจิก แคปปิตอล จำกัด  0-2231-3870 52,858
59.  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 02-168-7100 ...24,446
60.  บริษัท เอเชี่ยน ไดเร็ค แคปปิตอล แมนเนจเมนท์ จำกัด   0-2617-2101 52,979
61.  บริษัท ธนสถาปนา จำกัด  0-2655-2052-...53,645
62.  บริษัท เอชแอนด์ คิว (ประเทศไทย) จำกัด  0-2679-6565 52,857
63.  ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)   0-2280-0180 ...1611,905
64.  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)   0-2655-9000 ...159,724
65.  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim B... 0-2271-3700 ...2524,305
66.  ธนาคารทหารไทย 0-2299-1111 ...4011,511
67.  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  02-663-9999 ...1323,304
68.  ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 0-2208-5000 ...910,003
69.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0-2296-2000 108,992
70.  ธนาคารออมสิน 0-2299-8000 ...1013,053
71.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-2255-2222 1111,139
72.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  0-2724-4000 ...64,644
73.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   0-2544-1000 ...1015,905
74.  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0-223-4333 C...1512,584
75.  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 0-2343-3000 ...56,676
76.  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 0-2626-7000,...55,033
77.  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-2888-8888 ...3026,845
78.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) 0-2265-3000 ...5027,461
Links Type
ประเภท
การดำเนินธุรกิจ
การจัดแสดงสินค้าและการประชุม
หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ-เอกชน
อื่นๆ
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.