หน่วยงาน    สถาบันการเงินและการลงทุน | Financial Institution and Investment
24K
65
69
11
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด 
Organization T leasing Co.,Ltd
รายละเอียด บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มีชื่อเดิม คือ บริษัท ธนชาต ลีสซิ่ง 2000 ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 ภายใต้กฎหมายไทยและตั้งอยู่ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 100% ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ ประมาณ 807.21 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2554)


ที่ตั้ง 5261 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-832-2555
โทรสาร -
อีเมล์ -
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 69 คะแนน
มีผู้เข้าชม 23,984 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 65 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด