หน่วยงาน    สถาบันการเงินและการลงทุน | Financial Institution and Investment
37K
51
70
3.5K
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank)
SMEs
NEWS
DOWNLOAD
องค์กร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) 
รายละเอียด สถาบันการเงินที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ SME ในด้านการพัฒนาส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงกิจการโดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน

ร่วมลงทุนด้วยดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระแบบพิเศษและสินเชื่อที่สอดคล้องกับโครงการของรัฐบาล พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ

ที่ตั้ง SME BANK Tower เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-265-3000
โทรสาร 02-265-4000
อีเมล์ HR_Recruit@smebank.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 70 คะแนน
มีผู้เข้าชม 36,769 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 51 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด