1.0K
24 ธันวาคม 2559
SMEBank ร่วมมือ 6 หน่วยงาน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เกาะพงัน สร้างโมเดลแปรรูปผลิตภัณฑ์เสริมนวัตกรรม


ภาพจาก  https://goo.gl/2qVUu1
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank  ได้ลงนามความร่วมมือโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับพันธมิตร 6 หน่วยงาน

ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน, มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่นำนวัตกรรมมาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่ม รายได้สู่ชุมชน ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน และเป็นวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) คืนสู่สังคม
 
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการประชุมหารือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการหาแนวทางพัฒนาพื้นที่เกาะพะงัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน และธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 


ภาพจาก  https://goo.gl/2qVUu1

เช่นเดียวกับเกาะพะงัน ที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ชาวไทยและต่างประเทศในเรื่องการจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้เป็นเวลายาวนาน แต่เกาะพะงันมีผลิตภัณฑ์พื้นฐานเดิมในท้องถิ่นอีกหลากหลายประเภท โดยเฉพาะมะพร้าวมีชื่อเสียง รับรองการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แห่งแรกในประเทศไทย สามารถนำนวัตกรรมมาช่วยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย

และมีสินค้าขึ้นชื่อในพื้นที่อื่นๆ เช่น กะปิ ปลาหมึกกะตอย น้ำผึ้งโพรง หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดัดแปลงผลไม้พื้นบ้าน เพิ่มนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เป็นต้น
 
นายมงคล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะนำศักยภาพที่มีความโดดเด่น มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะช่วยยกระดับความสามารถในก้าวสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงนำวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาให้ผลผลิตเดิมที่มีอยู่สามารถเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น
 
ขณะที่มูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเครื่องสำอางค์ไทยและที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการธุรกิจ

โดยมีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งและสนับสนุนการจัดระบบเงินกองทุน สมาคมโรงแรมเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทำหน้าที่คัดกรองสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด ระบบบัญชี การเงิน และ ธพว.ให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสร้างโอกาสเข้าสู่แหล่งทุนในการสนับสนุนสินเชื่อต่อยอดธุรกิจ และร่วมลงทุนให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
 
ด้านนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กล่าวว่า ความร่วมมือของกองทุนหมู่บ้านครั้งนี้ ถือเป็นแนวร่วมช่วยกันเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง

รวมถึงสนับสนุนการจัดระบบเงินกองทุน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนโดยภาพรวม

อ้างอิงจาก  ryt9.com
 
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ต.เนื้อย่าง เปิดตัวสิน..
873
#แฟรนไชส์ ชิคเก้นพีค! ..
752
“ร้านกระทะเหล็ก” แฟรนไ..
737
#แฟรนไชส์ ไบร์ทอัพคิดส..
689
รวยด้วยสตรีทฟู้ดไม่ยาก..
680
“FoodStoryMarket” ระบบ..
642
ข่าว SMEsมาใหม่
ข่าวอื่นในหมวด
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.