หน่วยงาน    สถาบันการเงินและการลงทุน | Financial Institution and Investment
48K
187
322
199
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด 
Organization Center Auto Lease Co., LTD.
รายละเอียด บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด  เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท โดย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย
จำกัด(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัทฯ มุ่งให้บริการสินเชื่อรถยนต์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บริการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบริการเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วน บุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ,สินเชื่อเซ็นเตอร์ ออโต้ แคช, สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกใหม่และรถบรรทุกใช้แล้ว ปัจจุบันบริษัทมี 33 สาขา ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ

ที่ตั้ง 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง 254 และ ชั้น 32 ห้อง 327-9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2673-9111-8
โทรสาร 0-2673-9092
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 322 คะแนน
มีผู้เข้าชม 47,983 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 187 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด