หน่วยงาน    สถาบันการเงินและการลงทุน | Financial Institution and Investment
26K
99
225
781
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
SMEs
องค์กร บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด 
Organization WorldLease Company Limited
รายละเอียด บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (WorldLease Company Limited) ให้บริการ "สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์" ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 หรือกว่า 19 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันมีสาขารวม 12 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ (บางบอน) สาขานครปฐม สาขาสระบุรี สาขาโคราช สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาสกลนคร สาขาชลบุรี สาขาระยอง สาขาเชียงใหม่ สาขาพิษณุโลก และสาขานครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-675-6299
โทรสาร 02-675-6300
อีเมล์ info@worldlease.co.th
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
โหวต
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 225 คะแนน
มีผู้เข้าชม 25,765 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูล 99 คน
หน่วยงาน ที่ไม่รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด