คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร..
นิคมอุตสาหกรรมเ.. นิคมอุตสาหกรรมเ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,388 
จำนวนสมาชิก36,425 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Amata City Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ถนน สาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด8,634 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 8,634 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,857 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 400 ไร่
 • ผังการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 


พื้นที่ว่าง
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,000 ไร่
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,300,000 – 2,600,000 บาท/ไร่


อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 700 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตปลอดภาษี 900 บาท / ไร่ / เดือน
ค่าไฟฟ้า
 • อัตราค่าบริการ ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค่าน้ำประปา
 • อัตราค่าบริการ 15 บาท / ลูกบาศก์เมตร
ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • อัตราค่าบริการ 6 บาท / ลูกบาศก์เมตร
ค่ากำจัดขยะ
 • อัตราค่าบริการ ตามผู้รับดำเนินการแต่ละราย


สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง
 • มีสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 100 เมกกะวัตต์
 • มีระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • ทีโอที และ ทีที แอนด์ ที
 • กสท โทรคมนาคม
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สามารถบำบัดได้ 15,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร
 • มีรถดับเพลิงจำนวน 2 คัน (ขนาด 10,000 ลิตร และขนาด 6,000 ลิตร)
สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

ผู้อำนวยการนายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ
ที่อยู่เลขที่ เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ถนน สาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.0-3834-6007
โทรสาร0-3834-5771
อีเมล์amatacity@amata.com
เว็บไซต์www.amata.com
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 0 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 23,653 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 87 คน
อันดับที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.