นิคมอุตสาหกรรม     ภาคกลาง     จังหวัดสระบุรี
9.3K
10
61
1
นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
INDUSTRIAL
ผู้พัฒนานิคมบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ชื่อนิคม (อังกฤษ)NONG KHAE INDUSTRIAL ESTATE
ที่ตั้งเลขที่ 61 หมู่ 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ ในจังหวัดสระบุรี อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน วนอุทยาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สนามกอล์ฟ สถานบันการศึกษา และชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งสามารถ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ภายในนิคมฯ และรวมถึงครอบครัว ด้วย

พื้นที่ทั้งหมด2,042 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 2,042 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,464 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 169 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 355-1-02.75 ไร่
 • เขตพื้นที่สีเขียว 54-0-13.90 ไร่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

พื้นที่ว่าง
 • เขตทั่วไป 1140-3-00.70 ไร่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,500,000 - 3,000,000 บาท / ไร่

อัตราค่าบริการ-
สิ่งอำนวยความสะดวกระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำดิบ : คลองระพีพัฒน์
 • ผลิตน้ำได้วันละ 14,400 ลูกบาศก์เมตร
ระบบไฟฟ้า
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • สายตรง 1,000 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบ Activated Sludge
ระบบเตาเผาขยะ
 • จำนวน 1 เตา
 • เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 3 ตัน / วัน
ระบบถนน
 • สายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40 เมตร 4 ช่องทางจราจร
 • สายรอง ถนนลาดยาง กว้าง 20 เมตร 2 ช่องทางจราจร
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบรางคอนกรีตแบบเปิด เข้าไปยัง Retention Pond ก่อนระบายออกแหล่งน้ำธรรมชาติ


สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ ซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามาเงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ผู้อำนวยการนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ (รักษาการ)
ที่อยู่เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์0-3637-1721
โทรสาร0-3637-6107
อีเมล์rassamee_tgci@yahoo.com
เว็บไซต์www.campanatiles.com:8085/nk-ie/th/home.asp
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
|
โหวตนิคมฯ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 61 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 9,340 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 10 คน
อันดับที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
อันดับที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมโหวตสูงสุด
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
*
ขอข้อมูล
ทำเลน่าเช่า
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.