Chester's Grill
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง..
นิคมอุตสาหกรรมเ.. นิคมอุตสาหกรรมส..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,793 
จำนวนสมาชิก36,431 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ชื่อนิคม (อังกฤษ)NONG KHAE INDUSTRIAL ESTATE
ที่ตั้งเลขที่ 61 หมู่ 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตั้งอยู่ ในจังหวัดสระบุรี อยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน วนอุทยาน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สนามกอล์ฟ สถานบันการศึกษา และชุมชนที่พักอาศัย ซึ่งสามารถ อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ภายในนิคมฯ และรวมถึงครอบครัว ด้วย

พื้นที่ทั้งหมด2,042 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 2,042 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,464 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 169 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 355-1-02.75 ไร่
 • เขตพื้นที่สีเขียว 54-0-13.90 ไร่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 

พื้นที่ว่าง
 • เขตทั่วไป 1140-3-00.70 ไร่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,500,000 - 3,000,000 บาท / ไร่

อัตราค่าบริการ -
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำดิบ : คลองระพีพัฒน์
 • ผลิตน้ำได้วันละ 14,400 ลูกบาศก์เมตร
ระบบไฟฟ้า
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • สายตรง 1,000 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบ Activated Sludge
ระบบเตาเผาขยะ
 • จำนวน 1 เตา
 • เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 3 ตัน / วัน
ระบบถนน
 • สายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 40 เมตร 4 ช่องทางจราจร
 • สายรอง ถนนลาดยาง กว้าง 20 เมตร 2 ช่องทางจราจร
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบรางคอนกรีตแบบเปิด เข้าไปยัง Retention Pond ก่อนระบายออกแหล่งน้ำธรรมชาติ


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรส และบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการ ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ ซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามาเงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการ มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค

ผู้อำนวยการนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ (รักษาการ)
ที่อยู่เลขที่ 61 หมู่ 1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.0-3637-1721
โทรสาร0-3637-6107
อีเมล์rassamee_tgci@yahoo.com
เว็บไซต์nk-ie.campanatiles.com
 สนับสนุนปีที่ 5 | ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 11 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 6,148 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 6 คน
อันดับที่ 8 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.