อินทนิล
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร..
นิคมอุตสาหกรรมข.. นิคมอุตสาหกรรมอ..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม337,469 
จำนวนสมาชิก36,506 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด612
เดือนนี้3
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Bangpa-in Industral Estate
ที่ตั้งเลขที่ 139 หมู่ 2 ถนน อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
รายละเอียด

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เริ่มพัฒนาและจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด สัญญาเลขที่ 6 /2532 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2532 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังต่อไปนี้

 • สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544
 • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
 • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
พื้นที่ทั้งหมด-
รายละเอียดพื้นที่-
พื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 18 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 10 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย 8 ไร่
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ -
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำบาดาล
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 12 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 2 X 40 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • ทีที แอนด์ ที
 • สายตรง 1,024 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ส่วนกลางเป็นระบบ Activated Sludge
ระบบเตาเผาขยะ
 • จำนวน 5 เตา
 • เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 27 ตัน / วัน
ระบบถนน
 • สายประธาน 35 เมตร 4 ช่องจราจร
 • สายรองประธาน 27.50 เมตร 2 ช่องจราจร
 • ถนนซอย เป็นเขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยทางกว้าง 15 เมตร 2 ช่องจราจร
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด
สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน


ผู้อำนวยการนายณรงค์ เล็กประเสริฐ
ที่อยู่เลขที่ 139 หมู่ 2 ถนน อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร.0-3525-8410
โทรสาร0-3522-1207
อีเมล์bangpa-in@bldc.co.th
bldc@bkk2.loxinfo.co.th
เว็บไซต์www.bldc.co.th
 สนับสนุนปีที่ 5 | ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 6,780 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 8 คน
อันดับที่ 7 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.