นิคมอุตสาหกรรม     ภาคกลาง     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.2K
14
15
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
INDUSTRIAL
ผู้พัฒนานิคมบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Bangpa-in Industral Estate
ที่ตั้งเลขที่ 139 หมู่ 2 ถนน อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
รายละเอียด

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เริ่มพัฒนาและจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 ตามสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด สัญญาเลขที่ 6 /2532 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2532 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังต่อไปนี้

 • สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544
 • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 9 กันยายน 2546
 • บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมดำเนินงานโครงการ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
พื้นที่ทั้งหมด-
รายละเอียดพื้นที่-
พื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 18 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 10 ไร่
 • เขตที่พักอาศัย 8 ไร่
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ-
สิ่งอำนวยความสะดวกระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำบาดาล
 • สามารถจ่ายน้ำได้ 12 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้า 2 X 40 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • ทีที แอนด์ ที
 • สายตรง 1,024 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ส่วนกลางเป็นระบบ Activated Sludge
ระบบเตาเผาขยะ
 • จำนวน 5 เตา
 • เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 27 ตัน / วัน
ระบบถนน
 • สายประธาน 35 เมตร 4 ช่องจราจร
 • สายรองประธาน 27.50 เมตร 2 ช่องจราจร
 • ถนนซอย เป็นเขตพาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยทางกว้าง 15 เมตร 2 ช่องจราจร
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ระบบรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเปิด
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน


ผู้อำนวยการนายณรงค์ เล็กประเสริฐ
ที่อยู่เลขที่ 139 หมู่ 2 ถนน อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์0-3525-8410
โทรสาร0-3522-1207
อีเมล์bangpa-in@bldc.co.th
bldc@bkk2.loxinfo.co.th
เว็บไซต์www.bldc.co.th
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
|
โหวตนิคมฯ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 15 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 9,245 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 14 คน
อันดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
อันดับที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโหวตสูงสุด
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
*
ขอข้อมูล
ทำเลน่าเช่า
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.