ชาบูลัน

วันเทค
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
20K
430
51
twitter
google plus
สถาบันศิลปะกาจูกุ
FRANCHISE
NEWS
Gajuku Art School เป็นสถาบันพัฒนาทักษะด้านศิลปะ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะให้แก่น้องๆ ตั้งแต่อายุ 5-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ลักษณะกิจการ
สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันศิลปะกาจูกุ
ชื่อธุรกิจ (Eng)Gajuku Art School
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2540 (ก่อตั้งมา 21 ปี)
ความเป็นมาบริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันศิลปะกาจูกุ
 • พ.ศ. 2540 นำหลักสูตรคณิตคิดเร็วจากไต้หวันเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2541 นำหลักสูตรคณิตพิชิตโจทย์ Sakamoto Method (แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น) จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการเผยแพร่ในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2545 พัฒนาหลักสูตร Mathbox (คณิตศาสตร์ครบวงจร) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจและฝึกฝนจนชำนาญ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • พ.ศ. 2553 พัฒนาและก่อตั้งสถาบันสอนศิลปะ ชื่อ “Gajuku Art School ” โดยใช้ “สีแดง” และ ตัวคาแรคเตอร์ “โมโมโกะ” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรของ Gajuku เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำเสนอผลงานได้ด้วยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรม
สินค้าและบริการสถาบันศิลปะกาจุกุ มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เด็กมี "ทักษะด้านศิลปะ" และ “ความสุขกับงานศิลปะ”

โดยไม่เน้นการแข่งขัน สอนด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง มีสื่อการสอนที่ทันสมัย เน้นให้  “สร้างงานศิลปะได้ด้วยตนเอง”
 
จุดเด่น คือ
 1. เนื้อหาครอบคลุมทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะทั้ง 4 ด้าน
 2. สื่อการสอนที่ทันสมัย
 3. เทคนิคการสอนแบบ “Gajuku Way”
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์270,000 บาท
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 270,000 บาท ( รวม VAT7% ) พร้อมรับอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน ชุดตัวอย่างอุปกรณ์การเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการสาขา (ERP)
 • ไม่มีค่า Royalty Fee
ระยะเวลาคืนทุน1-2 ปี ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. ต้องมีใจรักด้านการศึกษา
 5. สถานที่ตั้งโรงเรียนต้องอยู่ในทำเลที่ดี
 6. ต้องมีความสามารถในการบริหารและการจัดการ
 7. ปัจจุบันไม่ได้เปิดสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
สิ่งที่ได้รับ
 1. ป้ายหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายใน
 3. การอบรมตลอดอายุสัญญา
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณกฤษณา มหาอุป, คุณปิยะวดี สัมฤทธิ์
ที่อยู่บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด
1556 ซ.เย็นจิตร สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 salxxx
เว็บไซต์
www.gajuxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 51 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 19,547 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 430 คน
 
ศิลปะสถาบันศิลปะกาจูกุGajuku
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget