ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
23K
441
629
สถาบันสอนภาษาเชน
(Shane English School)
สถาบันสอนภาษาเชนเป็นสถาบันที่มีรูปแบบและวิธีการสอนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก มากกว่า 400 สาขาในกว่า 10 ประเทศ สถาบันของเราได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนและผู้ปกครองว่าสามารถทำให้นักเรียนเลิกกลัว กล้าพูดภาษาอังกฤษ และทำให้นักเรียนสามารถพูดได้จริงเนื่องจากครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติที่มีใบรับรองการสอนและผ่านการอบรมรูปแบบการสอนเฉพาะของสถาบันสอนภาษาเชนซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

“พูดภาษาอังกฤษ คิดแบบเจ้าของภาษา อาจารย์ชาวต่างประเทศ กลุ่มเล็กเน้นคุณภาพ สอนตั้งแต่เด็กเล็ก ถึงผู้ใหญ่ สถาบันสอนภาษามาตรฐานระดับโลก”
6 เดือน – 1 ปี คำนวณจากนักเรียน 160 คน ไม่รวมลูกค้าองค์กร การขายคอร์สเรียนภาษาในต่างประเทศ (สถาบันเชนโกลบอลประเทศอังกฤษ) และรายได้จากการจัดหาครูให้โรงเรียนต่างๆ
สถาบันสอนภาษาเชน(Shane English School) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับโลก ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกมากกว่า 400 สาขาในกว่า10 ประเทศ อาทิเช่น อังกฤษ ญี่ปุ่น ไต้หวัน โปแลนด์ เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ แอลจีเลีย เป็นต้น  

สถาบันสอนภาษาเชนทั่วโลกใช้ระบบการเรียนการสอนเช่นเดียวกันคือการเรียนแบบ Interactive ซึ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ไปพร้อมกับการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมไปกับการเรียนการสอน อาทิเช่น กิจกรรมเกมส์ และกิจกรรมนันทนาการเป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและอยากมาเรียนทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน

อาจารย์ของสถาบันสอนภาษาเชนทุกท่านเป็นอาจารย์เจ้าของภาษาที่บินตรงมาจาก 6 ประเทศได้แก่ สหราชอาณาจักร อเมริกา แคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น ซึ่งทุกท่านได้รับใบรับรองทางด้านการสอนภาษาจากสถาบันระดับโลกอาทิเช่น Celta,Trinity Tesol เป็นต้น  

นอกจากนี้อาจารย์ทุกท่านต้องผ่านการอบรมการเรียนการสอนรูปแบบเฉพาะของสถาบันสอนภาษาเชน ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอีกด้วย ดังนั้นทางสถาบันจึงรับประกันได้ว่าผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้ภาษาได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเรียนในต่างประเทศ หรือถ้าผู้เรียนท่านใดต้องการต่อยอดการเรียนรู้ภาษาในต่างประเทศเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ

ทางสถาบันของเรายังมีสถาบันรองรับคือสถาบันสอนภาษาเชนโกลบอล(Shane Global) ซึ่งอยู่ในสองเมืองชื่อดังของประเทศอังกฤษคือ ลอนดอน(London) และเฮสติ้ง(Hasting) อีกด้วย
         
นอกจากนี้สถาบันสอนภาษาของเรายังเป็นผู้นำระดับโลกในการจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่ปี 1977 เป็นต้นมา

โรงเรียนสอนภาษาเชนของเราจึงภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลกและนอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญ ในภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ การฝึกอบรมครูชาวต่างชาติและครูท้องถิ่นผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ การสรรหาครูให้กับสถาบันการเรียนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการสอน ELT อีกด้วย

ธุรกิจของสถาบันสอนภาษาเชนแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ

1. สถาบันสอนภาษาเชน Shane English School (มีคอร์สตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่กลุ่มลูกค้าไม่จำกัด) แบ่งออกเป็น 4 ช่วงวัยโดยแต่ละช่วงวัยแบ่งออกเป็นเลเวลต่างๆดังนี้
 • Kindergarten (วัยก่อนเรียนและอนุบาล) แบ่งออกเป็น 10 เลเวล เหมาะกับเด็กอายุ 3-6 ปี เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้นักเรียนฝึกออกเสียงและสร้างความคุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา
 • Child (วัยประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) แบ่งออกเป็น 25 เลเวล เหมาะกับเด็กอายุ 6-14 ปี เน้นฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกฟัง จากกิจกรรมเกมส์ซึ่งสอดแทรกไวยากรณ์ตลอดเวลา ทำให้นักเรียนเข้าใจ จดจำได้ดี และสื่อสารได้เร็วขึ้น
 • Teenager (วัยมัธยมศึกษาถึงมหาวิทยาลัย) แบ่งออกเป็น 12 เลเวล เหมาะกับเด็กอายุ 12-18 ปี เน้นฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกพูด ฝึกฟัง จากกิจกรรมเกมส์ซึ่งสอดแทรกไวยากรณ์ตลอดเวลา โดยเนื้อหาเหมาะสมกับวัย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือศึกษาต่อได้
 • Adult (วัยผู้ใหญ่) แบ่งออกเป็น 12 เลเวล เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเริ่มต้นการสนทนา หรือทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษโดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานหรือธุรกิจ
2. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเชน(Shane International Kindergarten)

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเชน เป็นโรงเรียนอนุบาลที่มีในหลายประเทศทั่วโลกเช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เป็นต้น ซึ่งเป็นสถาบันที่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเป็นหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

3. ลูกค้าองค์กร โรงแรม บริษัท(Shane Outside Lesson)
         
มีหลักสูตรสำหรับลูกค้าองค์กรไม่ว่าจะเป็นโรงแรม บริษัท ภาครัฐหรือเอกชน ที่ต้องการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร เรามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยจัดหลักสูตรให้เหมาะกับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่มลูกค้าองค์กรนี้จะเพิ่มรายได้ ให้กับสถาบันสอนภาษาเชนสาขาต่างๆ

4. คอร์สเรียนภาษาและ Summer Course ในประเทศอังกฤษ(Shane Study Aboard)

สถาบันสอนภาษาเชนมีสถาบันสอนภาษาเชนโกลบอล(Shane Global) รองรับที่ประเทศอังกฤษ ในสองเมืองชื่อดังคือ กรุงลอนดอน(London) และเมืองเฮสติ้ง(Hasting) ซึ่งสถาบันสอนภาษาเชนสามารถขายคอร์สการเรียนภาษาให้กับผู้สนใจโดยจะได้ค่า Commission จากบริษัทแม่อีกด้วย

5. บริการหาครูและอบรมครูชาวต่างชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งเป็นอีกช่องทางเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับทางสถาบัน

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
5 สาขา
รายละเอียดสาขา
สาขาของบริษัทแม่
 1. สาขาพัทยา
 2. สาขาตึกคอมชลบุรี
 3. สาขาสัตหีบ
 4. สาขาพญาไท (เร็วๆนี้) 
 5. สาขาภูเก็ต (เร็วๆนี้) 
สาขาของ Licensee
 1. สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
 2. สาขาพิษณุโลก
 3. สาขาสายไหม (เมษายน 2558) 
รวมสาขาทั้งหมด5 สาขา
อัตราค่าธรรมเนียมการเป็นแฟรนไชส์ สัญญาแรกขั้นต่ำ 5 ปี ต่อสัญญาขั้นต่ำ 5 ปี

ลำดับรายการเงื่อนไข 
 1. ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นใบอนุญาต (Setup Fees) ชำระครั้งเดียว 250,000 บาท
 2. ค่าใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า/บริการ(Licensing Fees) เดือนละ 11,000 บาท ชำระค่า Licensing Fees ขั้นต่ำ 5 ปี ตามระยะ เวลาของสัญญา เช่น 5 ปี=11,000x60 ชำระทั้งหมดในวันเซ็นต์สัญญา            
 3. ค่าธรรมเนียม(Royalty Fee) คิดจากรายได้รวมในแต่ละเดือน 8%
 4. ค่าธรรมเนียมการตลาด(Marketing Fee) คิดจากรายได้รวมในแต่ละเดือน 2%
 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้(พอประมาณ)
 2. เข้าใจและรู้จักพื้นที่ที่ต้องการเปิดสาขาได้เป็นอย่างดี
 3. มีเงินลงทุนและหมุนเวียนเพียงพอที่ใช้ในกิจการ
 4. สามารถเข้ารับการอบรมการจัดการสถาบันสอนภาษาเชนในต่างประเทศเป็นเวลา 5 วันและการอบรมอื่นๆในประเทศได้
 1. อบรมผู้บริหาร Shane English School สำนักงานใหญ่โซนเอเชีย ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นเวลา1สัปดาห์ ฟรี2ท่าน
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทย ไปกลับ กรุงเทพ-ไทเป ฟรี 2 ท่าน
 3. ค่าที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า 5 คืน ณ กรุงไทเปประเทศไต้หวันฟรี 2 ท่าน
 4. อบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ Shane English School โดยสำนักงานใหญ่ประเทศไทย ก่อนเปิดทำการ
 5. สรรหาและอบรมครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนฟรี 2 ท่าน
 6. บริการสรรหาและอบรมครูชาวต่างชาติให้ตลอดระยะเวลาสัญญา(มีค่าธรรมเนียม) โดยครูผู้สอนเป็นอาจารย์เจ้าของภาษา ที่มาจาก 6 ประเทศเท่านั้น ซึ่งทุกท่านได้รับใบ Certificate การสอนและทุกท่านต้องผ่านการอบรมการสอนรูปแบบเฉพาะ ของสถาบันสอนภาษาเชน ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอีกด้วย
 7. สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายและโลโก้ของ Shane English School Thailand
 8. ช่วยสรรหาและอบรมหัวหน้าผู้ช่วยสอน Teacher Assistant Manager(TA Manager) ให้ฟรี 1 ท่าน
 9. สิทธิ์ในการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถาบันสอนภาษาเชน พร้อมอบรมฟรี 2 ท่าน
 10. สิทธิ์ในการใช้หลักสูตรและหนังสือของสถาบันสอนภาษาเชนและหนังสือในเครือทั้งหมด
 11. สิทธิ์ในการขายคอร์สเรียนภาษาในต่างประเทศสถาบันสอนภาษาเชนโกลบอลทั้งสองแห่งในประเทศอังกฤษ London และ Hasting โดยจะได้รับค่าคอมมิชชันจากบริษัทแม่
 12. ได้รับหนังสือและคู่มือการสอนและอุปกรณ์การสอนครบชุดฟรี 1 ชุด มูลค่ากว่า 50,000 บาท
 13. สิทธิ์ในการใช้ File Storage ซึ่งประกอบไปด้วยไฟล์คู่มือ Manual  และไฟล์เอกสารอื่นๆที่ใช้ในการจัดการสถาบันสอนภาษาเชนจำนวนมาก
 14. โบร์ชัวร์ฟรี 5000 ใบ
 15. สมุดโน๊ตฟรี 100 เล่ม
 16. ป้ายไวนิลสถาบันสอนภาษาเชน 2*1 m ฟรี 10 อัน
 17. โปสเตอร์ต่างๆของสถาบันสอนภาษาเชนฟรี 1 ชุด
 18. สิทธิ์ในการใช้ระบบสมาชิกของเว็บไซต์ สำหรับนักเรียนฟรีทุกคน
 19. Crest Quest Materials ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันสอนภาษาเชนฟรี 1 ชุด
จุดเด่น
 1. หลักสูตรมาตรฐานระดับโลก โดยในญี่ปุ้นมีมากกว่า 200 สาขา เป็นที่ยอมรับสำหรับชาวต่างชาติ
 2. สำนักงานใหญ่บริการหาครูผู้สอนชาวต่างชาติให้ ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาครูผู้สอน 
 3. มีคอร์สสอนตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่แบ่งตามวัยและเลเวล ไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมาย รายได้ไม่จำกัด
 4. หลักสูตรนี้สามารถดึงดูดนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติและนักเรียนที่เป็นลูกครึ่งได้
 5. เราช่วยวิเคราะห์ ช่วยบริหาร ดูแล จัดโปรโมชัน และการตลาดจนกว่าจะเปิดสาขาได้ 
ข้อดี  
 1. สามารถเปิดร่วมกับสถาบันกวดวิชาอื่นๆได้  
 2. สร้างรายได้ ได้ตลอดปีและสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทอาทิคอร์สเรียนภาษาในต่างประเทศ ลูกค้าองค์กร และการหาครูต่างชาติให้โรงเรียนในท้องถิ่นได้
ผลตอบแทน  
 • ลูกค้า 160 คน คืนทุนในเวลา 6 เดือน – 1 ปี ไม่รวมการขายคอร์สเรียนในต่างประเทศและลูกค้าองค์กร
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เอ็ดเวสท์เมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณธนพล
ที่อยู่
340/103 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง (พัทยา) จ.ชลบุรี 20150
มือถือ
081xxx
โทรสาร
 033xxx
อีเมล์
 thaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันสอนภาษาเชน
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ญาณิศา xxx 08553xxx anda3xxx
2. Piyadaxxx 08164xxx piyadxxx
3. พลวัฒน์xxx 06494xxx ponpoxxx
4. อำพวรรณ กัxxx 08311xxx ing_ixxx
5. Suvimon Paxxx 09494xxx yuisuxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม629 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 22,722 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 47 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน