เมจิค เคย์

ฟรีซซี ดิเซิร์ท ซีรี่ย์
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
32.4K
57
23
1
เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์
FRANCHISE
"แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทยแท้...รายแรกของประเทศ"
ลักษณะกิจการ
ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Realty World Alliance
ความเป็นมาบริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการมากกว่า 10ปี เริ่มก่อตั้งในปี 2537 สร้างชื่อเสียงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมั่นใจ และมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้วยการแบ่งปันความสำเร็จ

โดยกลยุทธ์แห่งชัยชนะร่วมกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเต็มรูปแบบ
สินค้าและบริการธุรกิจบริการ ซื้อ-ขาย-เช่า-จำนอง อสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลอันทันสมัยและเครือข่ายครอบคลุม กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศ
ธุรกิจศูนย์บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์เริ่มก่อตั้งในปี 2537 เรียลตี้เวิลด์แฟรนไชส์ชูจุดเด่นแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์สัญชาติไทยแท้รายแรกของประเทศด้วยกลยุทธ์แบ่งปันควาสำเร็จด้านวิชาชีพตัวแทนนายหน้าที่สั่งสมประสบการณ์อย่างดีมากกว่า 9 ปี
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์600,000 บาท
สำนักงานใหญ่17 สาขา
รวมทั้งหมด17 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน**ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ 5 ปี
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ ( Franchise Fee )
** ค่าสิทธิแรกเข้าแฟรนไชส์ จำนวนเงิน 600,000.- (ไม่รวม Vat 7 %)
** ค่า Royalty fee
10 % ของยอดรายได้จากค่านายหน้า ( 1-6 เดือนแรกของการดำเนินธุรกิจ )
6% ของยอดรายได้จากค่านายหน้า ( ตั้งแต่เดือนที่ 7 ของการดำเนินธุรกิจ )
**ค่าบริหารจัดการ ( Management fee )
10,000.- ต่อเดือน ( ตั้งแต่เดือนที่ 7 ของการดำเนินธุรกิจ )
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
1. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยตนเอง
2. สามารถบริหารธุรกิจและจัดการงานบุคคล
3. จะต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน ที่กำหนดทุกหลักสูตร
4. ทุ่มเทเวลา และ กำลังกาย-ใจ ในการดำเนินธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสถานที่และออกแบบสำนักงาน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบบริหาร ระบบบัญชี
- ให้คำแนะนำและวางแผนทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร
- อบรมเทคนิคในการบริหารและการขาย
- มีการอบรมเต็มหลักสูตร ณ บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ให้คำแนะนำในการควบคุมต้นทุน และค่าใช่จ่าย
- ให้คำปรึกษาสำหรับทุกด้านในการดำเนินธุรกิจ
- ให้การเยี่ยมเยียนสำนักงานไตรมาสละ 2-3 ครั้ง (เฉพาะช่วงปีแรก)
- ให้การเยี่ยมเยียนสำนักงานไตรมาสละ 1 ครั้ง (ในปีต่อไป)
- ในช่วง 1-3, 3-6 เดือนแรก การทำงานคู่ขนานระหว่าง แฟรนไชซี และฝ่ายบริการแฟรนไชส์ REALTY WORLD
- ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
- ฝ่ายบริหารกลาง
- ฝ่ายการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
- ร่วมทำการตลาดและเปิดตัวกับแฟรนไชซีในแต่ละพื้นที่
- มีการประชาสัมพันธ์ในระดับประเทศเกี่ยวกับการร่วมธุรกิจแต่ละแฟรนไชซี
- ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บัตร REALTY WORLD เพื่อทำการตลาดให้กับลูกค้าเก่าและใหม่
- เพื่อสร้างประสานสัมพันธ์ (CRM) กับลูกค้าในการดำเนินการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์
อื่นๆจุดเด่น
ธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการไทยมานานกว่า 9 ปี ด้วยผลงานที่พิสูจน์ได้จริง ด้วยยอดขายสูงสุดกว่า 4 ปีซ้อน
บริษัทมั่นใจในการถ่ายโอนความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ ที่มีมาตรฐานให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ สร้างผลกำไรในเวลาอันรวดเร็ว

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครือข่ายที่กว้างขวาง ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งและรวดเร็ว
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารแฟรนไชส์
ที่อยู่Realty World Alliance Co.,Ltd.
โทร.
02-xxx
อีเมล์
 Webxxx
เว็บไซต์
www.realxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 23 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 32,379 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 57 คน
 
แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์แฟรนไชซีเรียลตี้เวิลด์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget