ฟิวเจอร์

สองห้าแปด เกาหลี
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
32.8K
94
23
1
twitter
google plus
เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์
FRANCHISE
"แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ สัญชาติไทยแท้...รายแรกของประเทศ"
ลักษณะกิจการ
ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Realty World Alliance
ความเป็นมาบริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการมากกว่า 10ปี เริ่มก่อตั้งในปี 2537 สร้างชื่อเสียงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมั่นใจ และมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้วยการแบ่งปันความสำเร็จ

โดยกลยุทธ์แห่งชัยชนะร่วมกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเต็มรูปแบบ
สินค้าและบริการธุรกิจบริการ ซื้อ-ขาย-เช่า-จำนอง อสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลอันทันสมัยและเครือข่ายครอบคลุม กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศ
ธุรกิจศูนย์บริการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์เริ่มก่อตั้งในปี 2537 เรียลตี้เวิลด์แฟรนไชส์ชูจุดเด่นแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์สัญชาติไทยแท้รายแรกของประเทศด้วยกลยุทธ์แบ่งปันควาสำเร็จด้านวิชาชีพตัวแทนนายหน้าที่สั่งสมประสบการณ์อย่างดีมากกว่า 9 ปี
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์600,000 บาท
สำนักงานใหญ่17 สาขา
รวมทั้งหมด17 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน**ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ 5 ปี
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกแฟรนไชส์ ( Franchise Fee )
** ค่าสิทธิแรกเข้าแฟรนไชส์ จำนวนเงิน 600,000.- (ไม่รวม Vat 7 %)
** ค่า Royalty fee
10 % ของยอดรายได้จากค่านายหน้า ( 1-6 เดือนแรกของการดำเนินธุรกิจ )
6% ของยอดรายได้จากค่านายหน้า ( ตั้งแต่เดือนที่ 7 ของการดำเนินธุรกิจ )
**ค่าบริหารจัดการ ( Management fee )
10,000.- ต่อเดือน ( ตั้งแต่เดือนที่ 7 ของการดำเนินธุรกิจ )
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
1. มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยตนเอง
2. สามารถบริหารธุรกิจและจัดการงานบุคคล
3. จะต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน ที่กำหนดทุกหลักสูตร
4. ทุ่มเทเวลา และ กำลังกาย-ใจ ในการดำเนินธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสถานที่และออกแบบสำนักงาน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางระบบบริหาร ระบบบัญชี
- ให้คำแนะนำและวางแผนทางด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- ช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากร
- อบรมเทคนิคในการบริหารและการขาย
- มีการอบรมเต็มหลักสูตร ณ บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด
- ให้คำแนะนำในการควบคุมต้นทุน และค่าใช่จ่าย
- ให้คำปรึกษาสำหรับทุกด้านในการดำเนินธุรกิจ
- ให้การเยี่ยมเยียนสำนักงานไตรมาสละ 2-3 ครั้ง (เฉพาะช่วงปีแรก)
- ให้การเยี่ยมเยียนสำนักงานไตรมาสละ 1 ครั้ง (ในปีต่อไป)
- ในช่วง 1-3, 3-6 เดือนแรก การทำงานคู่ขนานระหว่าง แฟรนไชซี และฝ่ายบริการแฟรนไชส์ REALTY WORLD
- ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
- ฝ่ายบริหารกลาง
- ฝ่ายการตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
- ร่วมทำการตลาดและเปิดตัวกับแฟรนไชซีในแต่ละพื้นที่
- มีการประชาสัมพันธ์ในระดับประเทศเกี่ยวกับการร่วมธุรกิจแต่ละแฟรนไชซี
- ได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้บัตร REALTY WORLD เพื่อทำการตลาดให้กับลูกค้าเก่าและใหม่
- เพื่อสร้างประสานสัมพันธ์ (CRM) กับลูกค้าในการดำเนินการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์
อื่นๆจุดเด่น
ธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่มีขีดจำกัด
ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการไทยมานานกว่า 9 ปี ด้วยผลงานที่พิสูจน์ได้จริง ด้วยยอดขายสูงสุดกว่า 4 ปีซ้อน
บริษัทมั่นใจในการถ่ายโอนความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการ ที่มีมาตรฐานให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ สร้างผลกำไรในเวลาอันรวดเร็ว

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเครือข่ายที่กว้างขวาง ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้แข็งแกร่งและรวดเร็ว
ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารแฟรนไชส์
ที่อยู่Realty World Alliance Co.,Ltd.
โทร.
02-xxx
อีเมล์
 Webxxx
เว็บไซต์
www.realxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 23 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 32,804 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 94 คน
 
แฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์แฟรนไชซีเรียลตี้เวิลด์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget