52K
แฟรนไชส์ยอดฮิต
1. 
Learn the theory behind vowels, consonants and the combinations thereof
2. 
Easily learn with illustrated Chinese characters and exciting cartoons.
3. 
Jangone Education(www.jangone.co.kr) displayed home school material, 'Saypen' which is a learning device which reads the sound of characters printed in the book at the 28th Seoul International EDU-Care Fair for Children ...
4. 
You can study 24 hours with a native teacher at anytime anywhere. When you listen and follow the native teacher, you will I learn the correct pronunciation of Japanese.
5. 
You will not only learn the Chinese language,but also the Chinese culture and history .
6. 
Through the learning of digital contents, children are stimulated to curiosity about English, and all of their friends participate in the MR (motion recognition) learning method, and they cooperate to solve problems and ...
7. 
English Corner ● Math Corner ● Art Corner สถาบันพัฒนาทักษะชั้นนำรูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 14 ปี ปัจจุบันขยายสาขาด้วยรูปแบบแฟรนไชส์ มีสาขาอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื...
8. 
YBM
YBM Engloo English Education ProgramYBM is the largest language institution in South Korea, consisting of many different divisions. Since its inception in 1961, the YBM brand has expanded throughout Korea and it has beco...
9. 
Unique children’s English language franchise
10. 
-
11. 
-
12. 
-
13. 
Ayopinter – Bimbel & English Course offers franchise / waralaba in partnership business opportunity type in Indonesia in Education Industry, especially in Bimbel and English Course Education.
14. 
SHANE has been a global leader in English language education since the establishment of its first schools in Tokyo in 1977. With several hundred schools currently operating around the world, SHANE is always interested in...
15. 
โปรแกรม Beamind Mastery of Languages นั้นมีการออกแบบที่โดดเด่น เพื่อให้เด็กสามารถรวบรวมความคิด ทั้งทางด้านเหตุผล การสร้างสรรค์ ภาษา สี ทำนองดนตรี การวิเคราะห์ และการจินตนาการ  การสอนมีแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริ...
16. 
Q-dees เป็นระบบการศึกษาที่รู้จักกันทั่วโลกในด้านโปรแกรมพัฒนาในเด็ก เราผลิตโปรแกรมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่โดดเด่น มีคุณภาพ และเป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมความคิดของเด็ก ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็ก มีความพร้อมส...
17. 
ดารุโน่ (Daruno) สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษ ...
18. 
Pingu’s English คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเด็กไทย (3-8+ ปี) ที่มุ่งพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตั...
19. 
แฟรนไชส์ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้น Pop Phonics การฟัง Pop Listening การพูด Pop Speaking การอ่าน Pop Reading การเขียน Pop Writing และไวทยากรณ์ Pop...
20. 
เป็นธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และติวสอบวิชาการอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยโดยตรงผ่านการวิจัยเชิงธุรกิจและเชิงการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมากมาย เป็นรูปแบบการสอนเฉพาะที่ทำให้ผ...
ซื้อแฟรนไชส์อะไรดี?