ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
32K
492
15
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช
(Pop up English Co., Ltd.)
แฟรนไชส์ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยเน้น Pop Phonics การฟัง Pop Listening การพูด Pop Speaking การอ่าน Pop Reading การเขียน Pop Writing และไวทยากรณ์ Pop Grammar การกำเนิดของ Pop up English มาจากความต้องการ ของนักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับการพัฒนาพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ
ประมาณ 1-2 ปี

การกำเนิดของ Pop up English มาจากความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับการพัฒนาพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ  Pop up English ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยที่มีความพร้อมเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นักเรียนทุกคนจะได้รับการฝึกด้านไวยากรณ์การพูดการฟังและเขียนเป็นขั้นตอน ตามลำดับความยากง่ายของแต่ละระดับ อีกทั้งจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคในการฟังสำเนียงและการออกเสียงภาษาอังกฤษจากอุปกรณ์ Sound Lab from English London และ Interactive System จากคอมพิวเตอร์ ทุกชั่วโมงที่ทำการสอน

เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาให้เข้ากับความสามารถ ของเด็กไทยโดย Pop up English จะใช้เทคนิคการสอนเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนรวมทั้งเรื่องไวยากรณ์หลักสูตรการสอน ของ Pop up English จะปรับตามความสามารถ ของเด็กแต่ละคน

ช่วยให้เด็กมีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในวิชาภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาอันสั้น Pop up English ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับความต้องการของเด็กไทยที่มีความพร้อม เริ่มเรียนภาษาอังกฤษก่อนอนุบาล ชั้นประถมศึกษา จนไปถึงชั้นมัธยมศึกษา

สิ่งที่ Pop Up Learning สอนเป็นไปตามลำดับอายุ เน้น Pop Phonics การฟัง Pop Listening การพูด Pop Speaking การอ่าน Pop Reading การเขียน Pop Writing และไวทยากรณ์ Pop Grammar ตั้งแต่ระดับชั้บ เตรียมอนุบาล, ก่อนอนุบาล เน้นฟัง Listening ทางด้านการออกเสียง พออายุ 4-5 ขวบ สามารถลากเส้น เขียน วาดรูปได้ สามารถเขียน A,B,C มีการสะกดเสียงตามที่ได้ยิน เหมือนกับการร้องเพลง หากได้ฟังบ่อยๆ จะร้องได้ถูกต้องตามคีย์เสียง จนถึงระดับชั้น ป.6 เน้นการเขียน การอ่าน ให้อ่านให้ได้ เวลาออกไปนอกบ้าน เจอป้ายต่างๆ ก็สามารถอ่านได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ตลอด
หลักสูตรการเรียนการสอน แบ่งเป็นหลายช่วงระดับ ได้แก่
 • ระดับเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1, 2, 3
 • ประถมศึกษา ตอนต้น ( Primary Low Level ) ป.1, 2, 3
 • ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย( Primary High Level ป.4, 5, 6  
เน้นการสอนและสื่อการเรียนการสอน ที่ถูกและประหยัด ได้แก่ Study Book หนังสือ ตำราเรียน Activities Book แบบฝึกหัด และ Interactive CD ประกอบด้วย เนื้อเพลง เพลงประกอบ คำศัพท์ ราคารวมทั้งหมด จัดจำหน่ายในราคาเพียง 850 บาท ซึ่งตำราเรียนนำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นที่นิยมใช้ในแถบทวีปยุโรป ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ

Pop up English เป็นการเรียนเสริม และพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษ ทุ่มเทกับการสอน และให้รักการเรียนการสอน เน้นการสอน ใช้คุณครูคนไทย ที่จบการศึกษามาเพื่อเป็นอาจารย์ คุณครูสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
4 สาขา
รายละเอียดสาขา


รวมสาขาทั้งหมด4 สาขา
 • Franchise Fee 290,000 บาท
 • สัญญา 3 ปี
 • ไม่มีค่า %  Royalty Fee  และ % รายปี 

เป็นผู้ที่สนใจธุรกิจด้านการศึกษา รักเด็กๆ มีความสุขที่ได้เห้นการพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ สามารถทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ได้

เนื่องด้วยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทาง Pop Up English จะจัดการอำนวยความสะดวกให้ ตามลำดับ (First Come First Serv)

กรุณาส่งรายละเอียด ข้อมูลของท่าน (ผู้สนใจเปิดแฟรนไชส์) และสถานที่จะจัดตั้งโรงเรียน มาที่ Email ทางเราจะอำนวยความสะดวกให้ตามลำดับ

 1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 2. ชุด Market plan พร้อมในแผ่น CD or USB 4 G. 
 3. ชุดปฏิบัติการ Operation Manual 
 4. อบรมครู ฟรี 2 ท่าน  
 5. อบรมผู้บริหาร ฟรี 1 ท่าน 
 6. ตำราเรียนของครู ในแต่ละระดับ 
 7. ตัวอย่างข้อมูลการติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
 8. โบว์ชัวร์ 2,000 แผ่น 
 9. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับนักเรียน Pop up English ทุกคน 
จุดเด่นของ Pop up English
 • เน้นการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างถูกต้อง ด้วยเทคนิคการนำเสนอ อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ไม่น่าเบื่อเหมือนในโรงเรียน 
 • เด็กมีการฝึกสมาธิมากขึ้น โดยหลักสูตร Pop up English มีอุปกรณ์ Sound Lab และคอมพิวเตอร์ ช่วยให้เด็กมีสมาธิกับการฟัง 
 • ฝึกสมาธิเบื้องต้น และเพิ่มความเข้าใจในการสนทนาภาษาอังกฤษ 
 • เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นเป็นตอน Step by Step 
 • ทำให้การเรียนสนุกสนานเป็นการกระตุ้นความอยากรู้ของเด็กควบคู่ไปกับการได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ 
 • ช่วยฝึกทักษะในการฟังสำเนียงภาษาอังกฤษ Listening จาก Sound Lab โดยเป็นสำเนียงทั้ง English and American English
 • ฝึกเด็กให้มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก โดยจะมีการฝึกแข่งขันสนทนา การแสดงละครในกลุ่มเด็กนักเรียน ทำให้เด็กมีความสามัคคี
 • ฝึกให้ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันคิดและแสดงออกอย่างถูกต้อง

Pop up English ขอขอบคุณ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจ เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของเราไม่ว่าจะมาเพื่อเรียน หรือทำธุรกิจร่วมกัน

ทางทีมงานบริหาร Pop up English หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสทองที่เรามอบให้จะเป็นก้าวแรกของการสร้างและพัฒนา บุคคลากรตัวน้อยๆให้มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

เนื่องด้วยมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทาง Pop Up English จะจัดการอำนวยความสะดวกให้ ตามลำดับ (First Come First Serv)

กรุณาส่งรายละเอียด ข้อมูลของท่าน (ผู้สนใจเปิดแฟรนไชส์) และสถานที่จะจัดตั้งโรงเรียน มาที่ Email ทางเราจะอำนวยความสะดวกให้ตามลำดับ

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อPop up English School
ที่อยู่
1693 เซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้อง 1101 ชั้น 11, ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ
081xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ศูนย์สอนภาษาอังกฤษเด็ก ป๊อปอัพ อิงลิช
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. lekxxx 09562xxx theanxxx
2. อัจฉรา ศรีxxx 09584xxx acharxxx
3. Paritaxxx 08096xxx patrixxx
4. พิชาพัชร์xxx 08404xxx S_kanxxx
5. พนิดา xxx 08194xxx Domedxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม15 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 32,349 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 99 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน