ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
32K
627
68
บี-โนวเลจ
(Be - Knowledge )
เป็นธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และติวสอบวิชาการอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยโดยตรงผ่านการวิจัยเชิงธุรกิจและเชิงการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมากมาย

เป็นรูปแบบการสอนเฉพาะที่ทำให้ผู้เรียนชื่นชอบด้วยความโดดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กไทยและผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

เปิดสอนรายวิชาหลักโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะวิชาอื่นๆ อาทิ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 หรือ สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและแบ่งปันธุรกิจการศึกษาให้มีโอกาสเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ประมาณ 2 – 5 เดือน สามารถคืนทุนได้จริง แล้วสร้างผลกำไรต่อเนื่องได้อย่างดี

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 จากนักการศึกษาผลงานระดับประเทศที่มีแนวคิดให้เป็นศูนย์การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง

เริ่มต้นจากห้องเรียนเล็กๆที่รังสิต เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยแนวทางการสอนภาษาอังกฤษไปในตัว พัฒนามาจากงานวิจัยธุรกิจการศึกษาซึ่งก่อนนั้น ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาว่า BE-Knowledge และได้ทำการศึกษาค้นคว้างานด้านนี้มาอย่างจริงจังต่อเนื่อง

โดยเดินทางไปทำวิจัย และแนวทางการสอน ตลอดจนเทคนิคทางธุรกิจมาแล้วหลายพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ จนได้เทคนิคการสอนและรูปแบบการทำธุรกิจการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยโดยตรง

ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน มีความเสี่ยงต่ำ ยืดหยุ่นกับสภาพธุรกิจในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสม สามารถทำกำไรหรือการตอบรับเชิงบวกจากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว

ด้วยการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์จริงจากความโดดเด่นในด้านการสอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จึงมีการบอกต่อจากปากต่อปากของผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างดีในพื้นที่ต่างๆซึ่งเปิดทำการสอนศูนย์สาขา

และเมื่อมีผู้นำการสอนไปใช้ก็สามารถดำเนินการได้ดี ณ ช่วงต้นปี 2558 มีการขยายรูปแบบการสอนสาขากระจายไปแล้วกว่า 200 หน่วยธุรกิจ ทั่วประเทศ

เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น 6 ขวบ ไล่ไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย และมีหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมในศูนย์สาขาต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การเตรียมสอบเข้าในระดับต่างๆ และหลักสูตรการเตรียมตัวสู่งานบริการด้านการบิน เป็นต้น

มีค่าซื้อธุรกิจประมาณ 18,000 บาท หรือ อาจราคาต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดการลงทุนบนพื้นฐานของความเป็นจริง อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งมีราคาอื่นๆเพิ่มเติมด้วยตามวิชาและรูปแบบที่ซื้อ หรือแนวทางในการดำเนินงาน ไม่มีค่าสัญญารายปี

แต่อาจมีเก็บค่าเปอร์เซ็นต์ หรือไม่มีการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำสาขาของผู้ลงทุนแต่ละท่าน      

โดยการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ การตกแต่งภายในให้คำนึงถึงการใช้งานได้จริงในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดต้นทุนต่างๆที่ไม่จำเป็น มีรายละเอียดและคำแนะนำการทำธุรกิจอย่างละเอียด

ไม่จำกัดสิทธิหรือคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนมากนัก แต่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี มีความจริงใจในการทำงานและร่วมงานกับบุคคลอื่น มีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแบ่งปันความรู้สู่เยาวชน

คุณสมบัติสำคัญคือ เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำงานด้านการศึกษาได้ ชอบสอน รักเด็กดำรงตนอยู่กับธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีความสุข

คู่มือธุรกิจ ชุดการสอน ตำรา สื่อนวัตกรรม เทคนิคกลยุทธ์ แบบฝึกหัด ตำราเรียน และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างธุรกิจได้อย่างแท้จริง

เป็นรูปแบบการขยายสาขาการสอนโดยเน้นเทคนิคและรูปแบบการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในราคาประหยัดสำหรับผู้เรียน

ความโดดเด่นในเรื่องการสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการติดตามวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร อินเทอร์เน็ท และอื่นๆ 

คุณภาพรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแต่ราคาลงทุนต่ำทำให้ความเสี่ยงน้อย คุ้มค่า ผู้สนใจลงทุนสามารถ ความโดดเด่นและแนวทางธุรกิจเรา

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณชุษิมณฑน์ วัฒนอุดมศิริ, คุณวรวุธ กิติวงค์
ที่อยู่
238 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
มือถือ
09-xxx
อีเมล์
 thaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บี-โนวเลจ
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. สุกฤตาxxx 08202xxx sukrixxx
2. อรุณี ศิลาxxx 09285xxx sara.xxx
3. ฟ้าใส ภู่เxxx 09098xxx fasaixxx
4. วันชนะxxx 08632xxx dong_xxx
5. lekxxx 09562xxx theanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม68 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 31,967 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 234 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน