ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
18K
70
383
ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช
(Daruno Kids English)
ดารุโน่ (Daruno) สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงหลักสูตรการอ่านเพื่อสรุปใจความ และเขียนบทความซึ่งเป็นรากฐานในการพูด 

หลักสูตร ดารุโน่ อ่านสะกดคำ คือ หลักสูตรสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยอิงอยู่บนการสะกดแบบไทยๆ และสอนแบ่งคำเป็นพยางค์ๆไป ฉะนั้น คำที่ยาวๆ มีหลายพยางค์ นักเรียนก็จะสามารถอ่านออกได้ เช่น 
 • committee คอม-มิท-ที 
 • percentage เพอร์-เซน-เทจ 
โดยนักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย เนื่องจากภาษาแม่ของเราเป็นภาษาไทย หลักสูตรนี้มีข้อดีตรงที่จะช่วยในการอ่าน และการท่องศัพท์ได้เร็ว การเรียนนั้นจะเป็นระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) โดยครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะ และกำกับเสียงการอ่านให้มีการออกสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

หลักสูตร GT (จีที) คือ หลักสูตรการเรียนแปลที่ผสมควบคู่ไปกับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง GT มาจากคำว่า Grammar and Translation นักเรียนจะได้เรียนการเขียนประโยค ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด และการเขียนเรียงความ เช่น  
 • John มีลูกสุนัขตัวใหม่ 2 ตัว และ มี จุด สีดำจำนวนมากบนลำตัวของพวกมัน 
 • John has 2 new puppies and there are a lot of black dots on their body.  
260,000 - 400,000 บาท
2-3 ปี (ขึ้นกับจำนวนนักเรียน อัตราค่าจ้างครูผู้ช่วย และทำเลที่ตั้ง) 
หลักสูตร Daruno Kids English และหลักสูตร GT คิดค้นโดยครูกุ้ง ซึ่งเป็นทั้งผู้แต่งตำราการเรียนการสอนทั้งหมด และเป็นผู้ก่อตั้ง ภายใต้แบรนด์ “ดารุโน่” ซึ่งมาจากคำว่า “ดรุณ” ที่แปลว่า “เด็ก” ครูกุ้ง เป็นคนไทย 100% แต่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึง 10 ขวบ จบการศึกษาระดับปริญญาโท และทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษมาสักระยะ ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นคุณครู และแต่งตำราขึ้นเอง 

เธอได้คิดหลักการอ่านขึ้นมาใหม่ โดยอิงตามหลักการสะกดแบบไทย ซึ่งเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และนักเรียนของเธอก็อ่านออก และจดจำสระต่างๆได้ดี อีกทั้งสามารถอ่านคำหลายๆพยางค์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จของทั้งตัวเธอ และทั้งนักเรียนไทยตัวเล็กๆ ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออก เรียบเรียงแปล แต่งประโยค และเก่งอังกฤษอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

ครูกุ้ง มีความเชื่อที่ว่า “เด็กไทยสามารถเก่งอังกฤษได้โดยไม่แพ้ชาติไหนๆได้” เพราะเธอได้สอนและทำให้ผู้ปกครองประจักษ์แก่สายตาแล้วว่า มันสามารถเป็นจริงได้ด้วย “หลักสูตรสร้างอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ” 

หลักสูตร Daruno Kids English (ดารุโน่) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมา เพื่อเด็กไทย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 (เทอมปลาย) 

โดยเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำ มีรูปแบบการเรียนเป็นบทๆ ทั้งหมด 50 บทหลัก มีบทแยกย่อย แบ่งเป็น 5 Level โดยระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี ซึ่งการเขียนหลักสูตรนี้ได้อิง ประมวล รวบรวม และสรุปเนื้อหามาจาก “Phonics Guideline” ของต่างประเทศ เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถอ่านภาษาอังกฤษออก

เมื่ออ่านออกแล้ว นักเรียนจะมีหลักสูตรต่อยอดคือ GT ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนแปลเป็นประโยคๆ ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเสริม ทั้งคำศัพท์ และการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง โดยให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด การสนทนาสื่อสารในอนาคต หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 15 Level โดยระยะเวลาการเรียนทั้งหมดประมาณ 5 ปี เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถอ่านบทความหรือเขียนบทความยาวๆเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ตำราเรียน และมาตรฐานการเรียน 1 บทเรียน คือ 1 เล่ม มาตรฐานการเรียนกำหนดสัปดาห์ละ 1 บท มีการบ้านสั้นๆ 

ห้องเรียน จัดรูปแบบเป็นแบบคุณครูนั่งโดยจัดโต๊ะนักเรียนล้อมคุณครู (ไม่จำกัดรูปแบบและสีของโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน)

การอบรมครั้งแรกจะเป็นตัวต่อตัว ณ ที่ตั้งของสาขา โดยครูกุ้งจะเป็นผู้ลงไปเทรนด้วยตนเอง โดยอบรมหลักการขายคอร์ส Role Play (เล่นสมมุตเป็นคุณครู-ผู้ปกครอง คุณครู-นักเรียน) ฝึกอบรมการสอน ฝึกอบรมการบันทึกงานและระบบปฏิบัติการอื่นๆ และ แนะนำจัดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และ ต่อจากนั้น จะอบรมโดยเป็นระบบ Real-Time ผ่าน โปรแกรมเทรนนิ่งออนไลน์ที่เหมือนกับการเรียนราวกับเรียนในห้องเรียนจริงๆ

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาซอยอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 
แฟรนไชส์ซี่
17 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาเมืองระยอง จ.ระยอง
 2. สาขาถนนอำเภอ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 3. สาขาเมืองเลย จ.เลย
 4. สาขาเมืองชล จ.ชลบุรี
 5. สาขาบ่อวิน จ.ชลบุรี
 6. สาขาระยอง2 จ.ระยอง 
 7. สาขาเมืองทอง จ.นครศรีธรรมราช 
 8. สาขาเมืองชุมพร จ.ชุมพร 
 9. สาขาเมืองแกลง จ.ระยอง 
 10. สาขานิคมพัฒนา จ.ระยอง  
 11. สาขาพะเยา จ.พะเยา
 12. สาขามาบตาพุด จ.ระยอง 
 13. สาขาอ่อนนุช จ.กรุงเทพฯ 
 14. สาขาบ้านค่าย จ.ระยอง 
 15. สาขาอ่าวอุดม จ. ชลบุรี 
 16. สาขาทุ่งโฮเต็ล จ.เชียงใหม่ 
 17. สาขากาดฝรั่ง จ.เชียงใหม 
 18. สาขาเวียงสา จ.น่าน 
รวมสาขาทั้งหมด18 สาขา
การลงทุนมี 3 รูปแบบ ได้แก่
 1. ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตรอ่านสะกดคำ 140,000 บาท ต่อ 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม
 2. ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตรไวยากรณ์-แปล-พูด 180,000 บาท ต่อ 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม
 3. ค่าแฟรนไชส์ 2 หลักสูตร ลดเหลือ 260,000 บาท ต่อ 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม
รายละเอียด
 • ไม่มีค่า Royalty Fee
 • ค่าตกแต่ง อาคารสถานที่ 300,000 บาท (ไม่รวมในค่าเรียกเก็บจาก Franchisor) โดยต้องแบ่งสัดส่วน กั้นห้องเรียนโดยเสียงภายนอกต้องไม่รบกวนขณะนักเรียนเรียน 
รวม 600,000 บาท (โดยประมาณ) 

ผู้ลงทุน เป็นผู้ที่มีความสนใจ ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะลงทุนในการทำธุรกิจการศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้เข้าอบรมด้วย 1 คน 

 1. ทันทีที่ Franchisee ชำระเงินมัดจำ 50,000 บาท พร้อมกับนัดหมายวันที่จะชำระส่วนที่เหลือ ทาง Franchisor โดย คุณกุ้ง ผู้คิดค้นหลักสูตรจะเดินทางลงไป ณ ที่ตั้งของ Franchisee เพื่อดำเนินการอบรมในเบื้องต้น เป็นเวลา 3 วันด้วยตนเอง 
 2. การอบรม ฟรี ตลอดอายุสัญญา ผ่านระบบออนไลน์ (ฟรี 2 คน / หากเกินกว่านี้ต้องชำระเพิ่มเติม) 
 3. ลงโฆษณา Facebook ให้จนกระทั่งมีนักเรียน 12 คนแรก....เมื่อซื้อหลักสูตรเดียว ,และมีนักเรียน 20 คน....เมื่อซื้อแพ็คเกจ 2 หลักสูตร  (แต่ไม่เกิน 3 เดือน) 
 4. ชุดเอกสารการขายคอร์สใบสมัคร แบบบันทึกการเรียนของนักเรียน (ฟรีตลอดอายุสัญญา)
 5. ไฟล์ใบเสร็จ ใบเรียกเก็บ
 6. การจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อประสานงานกับครูกุ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่
 7. ตำราเรียน ฟรี จำนวน 100 เล่ม (ตำราชุดตั้งต้น)
 8. ตำราเรียน ฟรี จำนวน 150 เล่ม (ตำราชุดต่อไป)
 9. โบรชัวร์ปริ๊น อิ๊งเจ๊ท สี A5 500-1,000 ใบ
 10. โบรชัวร์ ไม่ปริ๊น ขาว-ดำ A5 1 ไฟล์ 
 11. สอนการลงโฆษณาใน Facebook
 12. สอนการใช้โปรแกรมเทรนนิ่งออนไลน์
 13. Stickers ติดกระจก หรือ ป้ายไวนิลฟรี (มูลค่า 4,000 บาท)
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท ดรุโณ แฟรนไชส์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อครูกุ้ง
ที่อยู่
208/11 ถ.อัสสัมชัญศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
มือถือ
099xxx
โทรสาร
 033xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ณปภัช ทองอxxx 09546xxx napapxxx
2. Suteep Patxxx 08804xxx Suteexxx
3. Apichaya xxx 09445xxx info@xxx
4. วันชนะxxx 08632xxx dong_xxx
5. Nutnaree Cxxx 09826xxx nutnaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม383 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 17,685 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 70 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน