บทความทั้งหมด    บทความ SMEs    วางแผนขยายธุรกิจ    โลจิสติกส์ ขนส่ง AEC
6.1K
1 นาที
26 มีนาคม 2557
ไทย น่าลงทุน SMEs เป็นอันดับ 3 อาเซียน ธนาคารโลกจัดทำสำรวจ "ความยากง่ายในการทำธุรกิจ ปี 2557 สำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม" หรือ "Doning Business 2014 : Understanding Regulation for Small and Medium-Size Enterprises" ซึ่งครอบคลุม 189 ประเทศทั่วโลก 
 
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 2 กลุ่ม คือ 1.ด้านระยะเวลา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตั้งไข่ทางธุรกิจ ประกอบด้วย การเริ่มต้น การขออนุญาต ก่อสร้าง การขอใช้ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การชำระภาษี และการค้าระหว่างประเทศ และ 2.ด้านกฎหมาย ประกอบด้วยการคุ้มครองผู้ลงทุน การได้รับสินเชื่อ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และการแก้ปัญหาการล้มละลาย 
 
ตามรายงานของฉบับนี้ จัดให้ "สิงคโปร์" เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการท้องถิ่นมากที่สุดในโลก จึงครองที่ 1 ทั้งระดับโลกและในอาเซียน ส่วน "ไทย" ถือว่ามีการดำเนินงานที่ไม่แย่นัก โดยคว้าตำแหน่งอยู่ที่อันดับที่ 18 ของโลก และเป็นที่ 3 ของอาเซียน 
 
นายแมทธิว เวอร์กิส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารโลก กล่าวว่า "ไม่ว่ายังไงแล้วแต่ ไทยอยู่ในอันดับที่ค่อนข้างจะดี มีกฎระเบียบที่เข้ม แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักคือสิ่งที่รายงานฉบับนี้ไม่ได้รวมหลายปัจจัย ทั้งเสถียรภาพทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจโลก และการบังคับใช้กฎระเบียบให้มีความชัดเจน"

อ้างอิงจาก ประชาชาติธุรกิจ