ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
91K
201
281
ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์
(PD House)
PD House เป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ภายใต้แนวคิดการออกแบบบ้านและการก่อสร้างให้เป็น “บ้านประหยัดพลังงาน” ยืนยันได้จากรางวัล “บ้านอนุรักษ์พลังงาน” ที่ได้รับจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มากที่สุดถึง  36 รางวัล  

PD House มีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกปลูกสร้างกว่า 200 แบบ และสามารถปรับให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หรือตรงกับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน รวมทั้งยังมีกระบวนการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมเน้นความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการบริการ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือจากลูกค้ามาโดยตลอด เรา..สร้างบ้านที่ไม่ใช่เป็นเพียงที่พักอาศัย แต่เป็นบ้านที่อบอุ่น สร้างสรรค์ เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของลูกค้า ดังสโลแกนที่ว่า “เราสร้างบ้าน เพื่ออนาคต” 

PD House ก้าวขึ้นเป็น “ผู้นำ” ในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมๆ กับนำเทคโนโลยีก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้ก่อสร้างบ้าน เพื่อสามารถก่อสร้างบ้านทุกหลังได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีบริการหลังการขายหรือการรับประกัน ที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด 

PD House เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำและมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงตัดสินใจพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

PD House ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ในปี 2551 พร้อมเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจลงทุนและมีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ ศูนย์รับสร้างบ้าน PD House ในรูปแบบแฟรนไชส์เมื่อปี 2552 เป็นต้นมา
3,000,000 - 3,500,000 บาท
ผลตอบแทนของธุรกิจแฟรนไชส์ 
 1. การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คืนทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 2. แฟรนไชส์ซี ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง โดยบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลในเรื่องของการบริหาร และผลตอบแทนในช่วงแรกจนแฟรนไชส์ซี มีความพร้อมในการบริหารงานอย่างเต็มตัว
แฟรนไชส์ซีจะได้รับประโยชน์ จากระบบของธุรกิจที่มีมาตรฐานและการสนับสนุนจากผู้บริหารและทีมงานของ PD House ดังนี้ 
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปแบบ โลโก้ อันเป็นเอกลักษณ์ของ PD House ที่มีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
 2. ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด Know How และ ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ
 3. ความช่วยเหลือในการคัดเลือก และสรรหาตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 4. ให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาการออกแบบ ตกแต่งศูนย์รับสร้างบ้านและการให้บริการตามมาตรฐานของ PD House
 5. การฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์ซี
 6. ให้ยืมเอกสารคู่มือการปฏิบัติการและบริหาร 
ปี 2533 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมดีไซน์และการก่อสร้าง ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บ้าน อาคารพักอาศัย โรงงาน โกดังเก็บสินค้า

ปี 2535 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปลี่ยนเป็น บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ดำเนินธุรกิจเฉพาะที่เชี่ยวชาญเท่านั้น ด้วยการก้าวสู่ความเป็น “บริษัทรับสร้างบ้าน” ที่ให้บริการครบวงจร

ปี 2546 ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองกาลไกลและเล็งเห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านสร้างเอง ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป จากเดิมที่มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านเกือบทั้งหมด แข่งขันและให้บริการลูกค้าได้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หากแต่บริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่าง โดยเริ่มขยายสาขาออกสู่ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และนับเป็นสาขาในภูมิภาคแห่งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายขยายสาขาขาออกสู่ภูมิภาคในเวลาต่อมา

ปี 2547 นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการขยายสาขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมาพร้อมกับแนวคิดการขยายสาขาด้วยการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือเถ้าแก่ใหม่ ถือเป็นการกระจายการลงทุนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบแฟรนไชส์” ทั้งนี้สาขานครราชสีมา จึงนับได้ว่าคือ “สาขาต้นแบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน” และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ในปี 2547 เป็นต้นมา

ปี 2550 ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ด้วยการ Re-branding จาก “Pathum Design” สู่ความเป็น “PD House” พร้อมขยายสาขาแห่งใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น สาขาขอนแก่น (แฟรนส์ไชส์ต้นแบบสาขาที่ 2) 

ปี 2551 ยังคงมุ่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก สาขานนทบุรี, สาขาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และสาขาระยอง พร้อมๆ กับการเดินหน้าพัฒนา “ระบบแฟรนไชส์” จากสาขาต้นแบบให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2552 จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบัน บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือ "ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์" ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการรับสร้างบ้าน ด้วยการขยายสาขาในรูปแบบ "แฟรนไชส์" ขึ้นเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มจากการขยายสาขาสระบุรี สาขาอุดรธานี สาขาพิษณุโลก สาขาเชียงใหม่

ปี 2553 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้เปิดให้บริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจรแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และในภูมิภาคกว่า 20 จังหวัด

ปี 2554-ปัจจุบัน ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบ “ลงทุนเอง” และแบบ “แฟรนไชส์” ให้แก่ผู้สนใจลงทุนหรือผู้มีใจรักงานบริการรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้านที่มีมาตรฐาน 

นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มอีกในอนาคต อาทิเช่น 
 1. สมุทรปราการ
 2. ฉะเชิงเทราหรือจันทบุรี
 3. ราชบุรีหรือกาญจนบุรี 
 4. นครนายก
 5. ปราจีนบุรีหรือสระแก้ว
 6. สกลนคร
 7. ลำปาง 
 8. สมุทรสาคร
 9. สุพรรณบุีรี 
 10. ชุมพร 
 11. สุราษฎร์ธานี
 12. กระบี่ 
 13. กาฬสินธุ์
 14. สกลนคร
  ฯลฯ
ธุรกิจรับสร้างบ้าน...เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการสร้างบ้านแบบครบวงจร อาทิ ติดต่อส่วนราชการ ติดต่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ออกแบบและพัฒนาแบบบ้าน บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ 

สาขารายละเอียด
แฟรนไชส์ซี่
28 สาขา
รายละเอียดสาขา
โดยมีสาขาตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้
 1. กรุงเทพฯ (กาญนาภิเษก)
 2. กรุงเทพฯ (รามอินทรา กม.8)
 3. ปทุมธานี (รังสิต-นครนายก)
 4. นนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) 
 5. ชลบุรี (บางแสน)
 6. ระยอง
 7. สระบุรี
 8. นครปฐม
 9. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
 10. ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)
 11. นครสวรรค์
 12. พิษณุโลก
 13. เชียงใหม่
 14. เชียงราย
 15. นครราชสีมา
 16. ขอนแก่น
 17. อุดรธานี
 18. บุรีรัมย์
 19. สุรินทร์
 20. อุบลราชธานี
 21. ร้อยเอ็ด
 22. มุกดาหาร
 23. เลย
 24. นครศรีธรรมราช
 25. พัทลุง
 26. สงขลา (หาดใหญ่) 
 27. ภูเก็ต 
 28. ตรัง  
รวมสาขาทั้งหมด28 สาขา
งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น
 • งบประมาณการลงทุน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว) ประมาณ 3.0-3.5 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และสภาพอาคาร)
หมายเหตุ : ค่าแฟรนไชส์ 450,000 บาท (เริ่ม 1 เมษายน 2560) 

 1. มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จ
 2. ปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 3. สามารถจัดการและประสานงานกับคนหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี
 4. มีจริยธรรมในการทำงาน ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเคารพและความเชื่อถือ
 5. มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น
 6. รักงานบริการ และมีความสามารถในการประนีประนอมสูง
 7. อยู่ในสายงานผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้าง
 8. มีทักษะด้านการขายที่ดี มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกร, งานขายอสังหาริมทรัพย์ 
Training Program

ทีมงานมืออาชีพของ PD House จะให้การช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซีและทีมงานของแฟรนไชส์ซี ดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 - ฝึกอบรม ณ สถานที่ของแฟรนไชส์ซอร์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การตลาดและการขาย รวมถึงการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2 - ฝึกอบรม ณ สาขาของแฟรนไชส์ซี การฝึกอบรมในพื้นที่ทำงานจริง ซึ่งกำหนดทั้งช่วงก่อนและหลังการเปิดศูนย์ฯ ทีมงานของ PD House ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จะเป็นผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีในระยะเริ่มต้นธุรกิจด้วย

เป็นแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณนิรัญ โพธิ์ศรี
ที่อยู่
471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
มือถือ
086xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 fraxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Nahmxxx 09141xxx nandcxxx
2. อมารีณxxx 06415xxx amarexxx
3. คัทรีญา ฤกxxx 08644xxx Cathrxxx
4. พรพิมล ชูสxxx 08654xxx pornpxxx
5. เอสxxx 06494xxx Edd_mxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม281 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 90,703 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 201 คน
ศูนย์รับสร้างบ้
กรอกข้อมูลเพื่อ รับสิทธิพิเศษ!
แฟรนไชส์น่าซื้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2022 All Right Reserved.