UPDATE
ดาวน์โหลดไฟล์ : Download File For SME & Franchise
หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ...   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ... 
ผู้เข้าชม 113,273 ครั้ง
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ(บร.) ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ

 File size : 1.118 MB.
 Type : pdf
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(2,333)
Detail : 
หาความรู้ ความบันเทิง ข่าวสาร และสิ่งที่สนใจ เหมือนกับการอ่านหนังสือ
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,608)
Detail : 
ในการทำธุรกิจใด ๆก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงจำเป็นต้องต้องหาวิธีการต่างๆ
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,576)
Detail : 
สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,400)
Detail : 
เป็นรายงานการเงินซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของธุรกิจ
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,986)
Detail : 
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมากสงสัยว่าเพราะเหตุใดการที่ไม่มีบันทึกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,183)
Detail : 
การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,957)
Detail : 
การส่งเสริมการขายเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,229)
Detail : 
ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ที่มีลักษณะ
 File size : 12.571 MB.
 Type : doc
12-10-2553โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
(16,283)
Detail : 
 การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน 
 File size : 0.081 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(3,403)
Detail : 
ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการสั่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
 File size : 1.522 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(2,935)
Detail : 
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(1,843)
Detail : 
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(5,151)
Detail : 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.953 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(5,144)
Detail : 
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(1,537)
Detail : 
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.677 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(3,103)
Detail : 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 1.039 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(2,991)
Detail : 
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(1,643)
Detail : 
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.853 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(3,271)
Detail : 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 0.963 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(3,202)
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,727 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
530 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,969 
  รวมสัญญาต่างๆ
279 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
334 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
742 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
553 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
52 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.