หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ 
126K
5
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
โดยสำนักบริการผู้ประกอบการ(บร.) ได้จัดทำ "คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP:Business Continuty Planning) สำหรับ SMEs" ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ

 File size : 1.118 MB.
 Type : pdf
17-12-2557สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
(2,753)
Detail : 
หาความรู้ ความบันเทิง ข่าวสาร และสิ่งที่สนใจ เหมือนกับการอ่านหนังสือ
 File size : 0.087 MB.
 Type : doc
04-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2,754)
Detail : 
ในการทำธุรกิจใด ๆก็ตาม ย่อมมีความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นธุรกิจขนาดย่อมจึงจำเป็นต้องต้องหาวิธีการต่างๆ
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,709)
Detail : 
สำหรับธุรกิจ SMEs ที่มีกระบวนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบจะต้องมีการจัดการเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
 File size : 0.04 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(7,581)
Detail : 
เป็นรายงานการเงินซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดของธุรกิจ
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4,223)
Detail : 
ผู้ประกอบการ SMEs เป็นจำนวนมากสงสัยว่าเพราะเหตุใดการที่ไม่มีบันทึกจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี
 File size : 0.045 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,407)
Detail : 
การส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือบริการ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(3,178)
Detail : 
การส่งเสริมการขายเป็นการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจ
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
03-08-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(8,483)
Detail : 
ลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายลูกชุบคอลลาเจนแฟนซี ที่มีลักษณะ
 File size : 12.571 MB.
 Type : doc
12-10-2553โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
(16,728)
Detail : 
 การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน 
 File size : 0.081 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(3,614)
Detail : 
ในอดีต อาชีพรับจัดดอกไม้ถูกมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะเติบโตได้ยาก เพราะดอกไม้ถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ปัจจุบัน ความนิยมในการสั่งดอกไม้ เพื่อเป็นตัวแทนแสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจรับจัดดอกไม้ขยายตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
 File size : 1.522 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(3,037)
Detail : 
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.152 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(1,966)
Detail : 
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการค้า ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.431 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(6,513)
Detail : 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน

 File size : 0.953 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(5,423)
Detail : 
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.184 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(1,613)
Detail : 
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการผลิต ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.677 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(3,709)
Detail : 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 1.039 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(3,349)
Detail : 
หน้าปก คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ (คู่มือพื้นฐานสำหรับ SMEs ภาคการค้าในการจัดทำแผนธุรกิจ)
 File size : 0.182 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(1,734)
Detail : 
คู่มือเขียนแผนธุรกิจ ธุรกิจการบริการ ส่วนบริการปรึกษาการเงินและการร่วมลงทุน ฝ่ายประสานและบริการ SMEs (รัชกฤช คล่องพยาบาล : ผู้แต่ง)
 File size : 2.853 MB.
 Type : pdf
10-07-2553สสว.
(4,151)
Detail : 
บทสรุปผู้บริหาร วัตถุประสงค์ในการนำเสนอแผนธุรกิจ ความเป็นมาของธุรกิจ ประวัติความเป็นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของธุรกิจ ขั้นตอนการเริ่มดำเนินงาน
 File size : 0.963 MB.
 Type : doc
10-07-2553สสว.
(3,433)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.