หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Law 
43K
1
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.031 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,728)
Detail : 
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์”ประกอบด้วย
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(991)
Detail : 
ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 File size : 0.025 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(698)
Detail : 
มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์กระทำการดังต่อไปนี้
 File size : 0.034 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(989)
Detail : 
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(1,115)
Detail : 
มาตรา ๔๒ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
 File size : 0.024 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(645)
Detail : 
มาตรา ๔๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่งตั้ง
 File size : 0.032 MB.
 Type : doc
07-09-2554 ไม่ระบุ
(810)
Detail : 
มาตรา ๖๐ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งประกอบธุรกิจอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 File size : 0.026 MB.
 Type : doc
07-09-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(749)
Detail : 
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
 File size : 0.036 MB.
 Type : doc
11-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(543)
Detail : 
กำหนดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
11-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(635)
Detail : 
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 File size : 0.128 MB.
 Type : doc
11-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,101)
Detail : 
ขณะนี้ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 File size : 0.034 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(773)
Detail : 
ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผลเพื่อจัดระเบียบและส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
 File size : 0.071 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(967)
Detail : 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
 File size : 0.128 MB.
 Type : pdf
10-07-2553กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,003)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.