หน้าดาวน์โหลด   ธุรกิจแฟรนไชส์   Franchise Academy  
189K
12
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวนสาขา 299 สาขา
 File size : 2.28 MB.
 Type : pdf
24-05-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(403)
Detail : 
ชื่อกิจการ โจ๊กแต้จิ๋ว ประเภทกิจการ โจ๊กหมูพร้อมรับประทาน ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี จำนวนสาขา 299 สาขา


 File size : 1.769 MB.
 Type : pdf
20-04-2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(385)
Detail : 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ปีงบประมาณ 2559
 

 File size : 0.144 MB.
 Type : pdf
04-11-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(299)
Detail : 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ "ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2559

 File size : 0.137 MB.
 Type : pdf
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(235)
Detail : 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

 File size : 0.183 MB.
 Type : pdf
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(255)
Detail : 
ขอเชิญท่านมาร่วมอัพพลังความรู้ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

 File size : 0.232 MB.
 Type : jpg
09-02-2559กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(310)
Detail : 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งประกอบพาณิชยกิจ ดังนี้ (1) ซื้อขายสินค้า/บริการ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 File size : 0.459 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(300)
Detail : 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ สำหรับธุรกิจเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

 File size : 0.136 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(304)
Detail : 
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ (Franchise Standard)

 File size : 0.445 MB.
 Type : pdf
05-11-2558กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(249)
Detail : 
วันที่อบรม : พุธ 18 เม.ย. - อังคาร 31 ก.ค. 2555 เวลาที่อบรม : 09.00 - 17.00.น สถานที : ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับจำนวน : 30 คน จัดโดย : สำนัก ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร : 025475953

ติดต่อ : สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์ : franchisedbd@gmail.com

 File size : 0.867 MB.
 Type : pdf
02-03-2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(991)
Detail : 
วันที่อบรม :  อังคาร 24 เม.ย. - อังคาร 24 ก.ค. 2555 เวลาที่อบรม : 09.00 - 17.00.น สถานที : ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เปิดรับจำนวน :   50 คน  จัดโดย :  สำนัก ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทร : 025475953

ติดต่อ :     สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อีเมล์ :     franchisedbd@gmail.com

 File size : 0.687 MB.
 Type : pdf
02-03-2555กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(765)
Detail : 
ธุรกิจที่สินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับและต้องการอย่างกว้างขวาง โดยผู้บริโภค
 File size : 1.281 MB.
 Type : pdf
31-05-2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,732)
Detail : 
องค์ประกอบของธุรกิจแฟรนไชส์  -เครื่องหมายทางการค้า  -การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์
 File size : 0.189 MB.
 Type : pdf
31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,230)
Detail : 
ธุรกิจแฟรนไชส์ คือ วิธีการในการตลาด และช่องว่าทางการจัดจำหน่าย โดยผ่าน
 File size : 3.604 MB.
 Type : pdf
31-05-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,518)
Detail : 
หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์ (Training For The Trainer Program)
 File size : 0.037 MB.
 Type : doc
02-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2,353)
Detail : 
(หลักสูตร ผู้เชียวชาญในระบบแฟรนไชส์ – Training For The Trainer Program) ประจำปี 2554
 File size : 0.034 MB.
 Type : docx
02-03-2554กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(1,107)
Detail : 

นิตยาสารโอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ ผู้ผลิตนิตยาสารราย 2 เดือนและไดเร็กทอรี่โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ รายปี


 File size : 0.244 MB.
 Type : pdf
10-11-2553gmwebsite
(1,235)
Detail : 
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมทั้งส่งกลับมาเพื่อทางบริษัทฯ
 File size : 0.227 MB.
 Type : pdf
10-11-2553thaifranchisecenter
(1,955)
Detail : 
การขยายตัวของระบบการให้สิทธิหรือ ระบบแฟรนไชส์ จะเติบโตมากขึ้น

 File size : 0.242 MB.
 Type : ppt
09-11-2553มกาวิทยาลัยราชภัฤที่แตหตาง
(5,940)
Detail : 
ถ้าท่านได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมแฟรนไชส์กับ N&B ท่านจะมีวิธีในการบริหารร้านอย่างไรบ้าง
 File size : 0.243 MB.
 Type : pdf
09-11-2553thaifranchisecenter
(1,629)
Detail : 
ADB  (Authorized Dealer Branch) คือ บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจาก AD(Authorized Dealer) 
 File size : 0.24 MB.
 Type : ppt
04-11-2553บจก. TDG สภากาแฟ
(1,152)
Detail : 
Customer ID   Company Name   Contact Name   Billing Address   City   State or
 File size : 0.017 MB.
 Type : xls
27-10-2553microsoft
(783)
Detail : 
You may want to print this information to use as reference later.To delete these
 File size : 0.026 MB.
 Type : xls
27-10-2553score
(1,010)
Detail : 
Do the primary leaders of the franchise have expertise in the industry?
 File size : 0.051 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(908)
Detail : 
Does your business have an established track record of more than five years?
 File size : 0.033 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(907)
Detail : 
Establishing of the International Retail and Franchise Business R&D Center (IRF) had been part
 File size : 0.226 MB.
 Type : doc
19-10-2553มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(955)
Detail : 
ตามที่ กรมส่งเสริมการส่งออก จะจัดสัมมนา เรื่อง “Japanese Franchise System & Opportunities of Thai Business”
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-10-2553กรมส่งเสริมการส่งออก
(1,453)
Detail : 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการหากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับ
 File size : 0.132 MB.
 Type : doc
19-10-2553อ.มัลลิการ์
(1,241)
Detail : 
Quantity   Item/Description    Price/Item    Subtotal
 File size : 0.029 MB.
 Type : doc
19-10-2553entrepreneur
(736)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด7,932 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.