สเต็ก ลุงใหญ่

กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี (เห็ดหอม)
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
45K
447
886
twitter
google plus
ไบรทแมธ
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
Bright Math เป็นระบบการเรียนแบบเรียนกับครูผู้สอนโดยตรงเรียนตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อาทิตย์ละ สอง หรือสามครั้ง ครั้งละ 1ชั่วโมง
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ไบรทแมธ
ชื่อธุรกิจ (Eng)Bright Math
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 9 ปี)
ความเป็นมาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับสากลได้มีการเรียนรู้แบบเป็นเหตุเป็นผล  วิเคราะห์เรื่องราวออกมาเพื่อให้ทราบว่า ควรจะนำตัวเลขต่างๆ มาเข้าสู่กระบวนทางคณิตศาสตร์ต่อไป 

Bright Math จึงนำแนวคิดในจุดนี้มาทำปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาสมองของเด็ก เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป

สินค้าและบริการ

ไบรทแมธ คือ หลักสูตรในการฝึกฝนทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสำหรับเด็ก แบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้นของผู้เรียน แต่ละช่วงชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนกับ Bright Math ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการทำโจทย์ วันละ 1 ชุด ในห้องเรียนของ Bright Math และนำไปฝึกฝนต่อที่บ้าน

ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเรียนรู้จากครูผู้สอน และนำไปทดลองทำด้วยตนเอง

ในการเรียนเราจะมีระบบการทดสอบประเมินผลเป็นระยะ มีการให้คำแนะนำและให้แนวความคิดในแต่ละหัวข้อ โดยบุคลากรที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี และมีการใช้สื่อการเรียนและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านความคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิด “ความเข้าใจ” ในระยะยาวอย่างแท้จริง

จุดเด่นที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของไบรทแมธ คือเด็กๆสามารถฝึกฝนคณิตศาสตร์ที่ห้องเรียน Bright Mathได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคลในแต่ละสัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง และนำไปทำการทดลองเรียนก่อนที่บ้านทุกวัน

โดยเป้าหมายของเรา คือ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพิ่มความเข้าใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ ไม่ว่าโจทย์จะเป็นตัวอักษร หรือรูปภาพ  สร้างความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ให้แก่เด็ก

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์50,000 บาท
สำนักงานใหญ่26 สาขา
รวมทั้งหมด26 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนการลงทุน ประมาณ 60,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น
 • ค่า License Fee 50,000 บาท (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตกแต่งและค่าเช่าสถานที่)
 • License fee ชำระครั้งเดียว
 • Royalty fee ชำระทุกเดือน โดยคิดเป็น 29% ของค่าเล่าเรียนที่เก็บจากนักเรียน
 • โปรโมชั่นพิเศษ! งดเว้นค่า Royalty fee  (6 เดือนแรก)
Franchise agreement จะมีอายุ 2 ปี ซึ่งจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีก 2 ปี ถ้า instructor สามารถสอน และบริหารศูนย์ของตนได้ตามมาตรฐาน และคำแนะนำของบริษัทฯ

ระยะเวลาคืนทุนจำนวนเด็ก 50 คนขึ้นไปใน 1 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน

คุณสมบัติผู้ลงทุน

 1. สุภาพบุรุษ / สตรี อายุ 30 - 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
 4. สามารถสอนและบริหารศูนย์ได้เต็มเวลาด้วยตนเอง
 5. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างแท้จริง

ขั้นตอนการเตรียมการเปิดสอน

 1. การเข้ารับฟัง สัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์ และ ทดสอบความสามารถ ทางคณิตศาสตร์การสัมภาษณ์รายบุคคล
 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่
 3. การชำระค่าใบอนุญาตเปิดศูนย์
 4. การอบรมสำหรับผู้เปิดศูนย์ใหม่
 5. การฝึกปฏิบัติสำหรับผู้เปิดศูนย์ใหม่

สถานที่ที่เหมาะสมจะเปิดศูนย์

 • การเปิดศูนย์ Bright Mathไม่มีข้อจำกัดเรื่องขอบเขตพื้นที่ ของระยะห่างจากศูนย์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ Instructor ของ Bright Math จะต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่มุ่งให้นักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากที่สุด ได้รับประโยชน์จากการเรียนแบบ Bright Math เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ
 • ขนาดสถานที่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยประกอบด้วยห้องพักรอผู้ปกครองและห้องเรียน
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน นักเรียนสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ได้อย่างสะดวก
 • ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียน
 • มีที่จอดรถเพียงพอ
 • สถานที่มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีห้องน้ำอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และมีแสงสว่างเพียงพอ
  ทั้งนี้ไม่จำกัดว่า จะเป็นสถานที่ของผู้เปิดศูนย์เอง หรือเป็นสถานที่เช่า เป็นอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ในห้างสรรพสินค้า
 • สถานที่เปิดศูนย์ Bright Mathจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อนที่จะทำการเปิดศูนย์ Bright Math

การตกแต่งศูนย์

 • ภายในศูนย์ไบรทแมธจะต้องประกอบไปด้วย ห้องพักรอผู้ปกครอง ห้องประชุม และห้องเรียน โดยมีอุปกรณ์พื้นฐาน ที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อแสดงถึงมาตรฐานของภาพลักษณ์ของศูนย์ไบรทแมธ ได้แก่
  • ป้ายแสดง logo ของบริษัท และชื่อศูนย์รูปแบบของ Bright Math
  • โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนรูปแบบของ Bright Math
  • โต๊ะสำหรับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ประกอบการเรียน
 • ส่วนการตกแต่งอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เปิดศูนย์และคำแนะนำของบริษัท ทั้งนี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศึกษา
สิ่งที่ได้รับ
 1. Program บริหารจัดการร้าน
 2. ชุดเอกสารประกอบสอน
 3. ฯลฯ
อื่นๆ

ชื่อผู้ติดต่อคุณดาวรุ่ง แก้วประภา
ที่อยู่9/1 ถ.ประตูกลอง 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร.
054xxx
โทรสาร
 054xxx
อีเมล์
 admxxx
เว็บไซต์
www.brigxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 886 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 45,376 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 447 คน
 
Bright Mathคณิตศาสตร์อาคารพาณิชย์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget