ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
84K
516
114
อาร์ตติโน โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์
(Artino School of Creative Art)
แฟรนไชส์โรงเรียนสอนศิลปะ ซึ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการสอนให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักเทคนิคและวิธีการรูปแบบแปลกใหม่ ในการสร้างสรรค์งาน
Artino เป็นโรงเรียนสอนศิลปะสำหรับเด็ก  ซึ่งพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมถึงระบบบริการสำหรับเครือข่ายแฟรนไชส์โดยเฉพาะ   

Artino ถือกำเนิดมาจากหลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์ของโรงเรียนสมุดไท สอนศิลปะและการออกแบบ  ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527  มีประสบการณ์เฉพาะด้านศิลปะสำหรับเด็กมายาวนานกว่า  30 ปี  

ซึ่งนับได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเด็กแห่งแรกในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรศิลปะเด็กโดยยึดหลักปรัชญาการศึกษาในแนวบูรณาการและพหุปัญญา  ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาปัญญาทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และด้านสังคม  

 • Artino School of Creative Art  เปิดสอนศิลปะสำหรับเด็กด้วยหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับแนวจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ทั้งในด้านความฉลาดทางปัญญา-IQ และความฉลาดทางอารมณ์-EQ 

 • นักเรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ได้พัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์   รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์-สังเคราะห์ คิดวางแผน ฝึกจินตนาการ ตลอดจนฝึกการคิดแก้ปัญหา 

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับกิจกรรมศิลปะที่สลับสับเปลี่ยนไปในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป ระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ และการประดิษฐ์ D.I.Y  พร้อมกับการทดลองสื่ออุปกรณ์ศิลปะที่หลากหลาย ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทำให้เด็กสนุกไม่เบื่อ และเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักนำสิ่งที่เรียนนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียนวิชาอื่นๆ  

 • ผลทางด้านจิตวิทยาที่เด็กจะได้รับจากการเรียนหลักสูตร Artino Creative Art  คือเด็กจะมีสมาธิดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด มีความตั้งใจจดจ่อกับงาน มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้จินตนาการให้เกิดประโยชน์ สามารถทำอะไรด้วยตัวเองอย่างมีความสุข มองโลกในแง่ดี มีความคิดเชิงบวก  มีสุนทรียภาพ มีความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และรู้คุณค่าในตัวเอง   อีกทั้งยังทำให้เด็กสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์อาร์ตติโน เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ  2 ขวบขึ้นไป โดยแบ่งระดับอายุตามพัฒนาการของช่วงวัย หลักสูตรมีความต่อเนื่อง  หลักการประเมินผลจะประเมินอย่างรอบด้าน เน้นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมกำลังใจ สอนเด็กให้พัฒนาตนตามศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุด โดยไม่เน้นการแข่งขันเปรียบเทียบกัน สอนให้เด็กรู้จักเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่น  รู้จักชื่นชมผลงานของเพื่อน และเปิดรับความคิดไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
26 สาขา
รายละเอียดสาขา
กรุงเทพฯ และปริมณฑล :
 1. สาขา สยามพารากอน
 2. สาขา The Paseo Town (สุขาภิบาล3 )
 3. สาขา พลาซ่าลากูน วังหิน
 4. สาขา Park Village พระราม 2
 5. สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
 6. สาขา The Walk (เกษตร-นวมินทร์)
 7. สาขา รามคำแหง 136
 8. สาขา The Tree บางบอน
 9. สาขา  Victoria Gardens (ถ.เพชรเกษม)
 10. สาขา Paradise Park (ศรีนครินทร์)
 11. สาขา พหลโยธิน ซอย 2
 12. สาขา สมุทรปราการ (หมู่บ้านทิพวัล)
 13. สาขา กาญจนาภิเษก (ซอยสมาคมชาวปักษ์ใต้)
 14. สาขา The Jas (ลาดปลาเค้า-รามอินทรา กม.2) 
 15. สาขา The Crystal SB (ราชพฤกษ์) 
ต่างจังหวัด :
 1. สาขา โคราช (หมู่บ้านนีโอพาร์ค)
 2. สาขา พิษณุโลก
 3. สาขา สามพราน นครปฐม
 4. สาขา ชลบุรี
 5. สาขา สกลนคร
 6. สาขา อุดรธานี
 7. สาขา เชียงใหม่
 8. สาขา เชียงราย ( E.Q Center )
 9. สาขา หาดใหญ่
 10. สาขา ภูเก็ต
 11. สาขา ศรีราชา
รวมสาขาทั้งหมด26 สาขา
 • การลงทุนตกแต่งสถานที่ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่และอายุสัญญา 
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ *สัญญา 3 ปี 300,000 บาท (ไม่รวม Vat) 
 • ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ *สัญญา 6 ปี 500,000 บาท (ไม่รวมVat) 
 • ค่าค้ำประกัน (จะได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา) 50,000 บาท 
 1. สามารถบริหารจัดการ ทั้งด้วยตัวเองหรือว่าจ้างผู้จัดการ 
 2. มีเงินลงทุนและทำเลที่เหมาะสม
 3. พร้อมเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายของ Artino 
 4. มีมนุษยสัมพันธ์  มองโลกในแง่ดี  มีใจรักด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า (โลโก้)
 2. ชุดปฏิบัติการบริหารจัดการและหลักสูตรการสอน
 3. อบรมผู้ประกอบการ 1 คน (ฟรี) ตลอดอายุสัญญา
 4. อบรมธุรการประชาสัมพันธ์ 1 คน (ฟรี) ตลอดอายุสัญญา
 5. อบรมครูไม่จำกัดจำนวน (ฟรี) ตลอดอายุสัญญา
 6. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโปรโมชั่น
 7. อบรมให้ความรู้ด้านศิลปะและจิตวิทยาเด็ก
 8. ให้คำแนะนำการตกแต่งโรงเรียนและการจัดห้องเรียน(ฟรี)
 9. การติดตาม เยี่ยมชม ให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเองตลอดอายุสัญญา ( รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม )
เหตุผลที่ต้องเลือกแฟรนไชส์ Artino School of Creative Art
 1. สบายกระเป๋า.. เพราะลงทุนต่ำ เพียง 300,000 บาท สำหรับ 3 ปี และ 500,000 บาท สำหรับ 6 ปี
 2. ไม่ปวดหัว..เรามีบริการออกแบบตกแต่ง ฟรี!! แค่มีโลเคชั่นคุณก็สามารถเปิดได้
 3. ไม่ต้องทำเอง..เพียงหาพนักงานที่พร้อม เราจัดเทรนพนักงานและทีมครูให้ฟรี!! ตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์
 4. ตอบโจทย์ลูกค้า.. เพราะมีระบบการเรียนการสอนที่ครบทุกพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อายุ 2 - 12 ปี          
 5. ครอบคลุมทุกด้าน.. หลักสูตรครอบ คลุมงานศิลปะทุกรูปแบบไม่ว่าจะวาด-ระบายสี (Draw-Paint) / ปั้น(Clay) / ประดิษฐ์ (D.I.Y.) / ทั้งงาน 2 มิติ และ 3 มิติ เด็กจะได้เรียน Art Skills ครบทุกด้าน
 6. ไม่บังคับ.. ไม่มีการบังคับซื้อขายอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนใดๆทั้งสิ้น
 7. ยืดหยุ่น.. สามารถเปิดร่วมกับโรงเรียนสอนประเภทอื่นได้ทุกอย่าง
 8. มั่นใจ..เพราะเราใช้หลักสูตรและบริหาร โดยสมุดไท โรงเรียนสอนศิลปะชั้นนำที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี
ศิลปะเป็นศาสตร์ที่สำคัญสาขาหนึ่งซึ่งนอกจากจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กแล้ว ยังช่วยพัฒนาสติปัญญาด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปทั้ง IQ และ EQ เพราะความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวคงไม่พอที่จะทำให้เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกาย สติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมได้   

ศิลปะจึงเปรียบเสมือนสีสันที่ช่วยเติมแต่งให้ชีวิตของเด็กมีสุนทรียภาพ มองโลกอย่างสร้างสรรค์เชิงบวก รู้จักความงดงามของชีวิต สามารถคิดนอกกรอบจากความเคยชิน ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เด็กสามารถฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคมให้งดงามและน่าอยู่ขึ้น ทั้งเพื่อตัวเขาเองและเพื่อคนอื่น

แม้การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์โดยทั่วไปจะเน้นเรื่องการแสวงกำไรเป็นหลัก แต่ Artino School of Creative Art มองว่าสิ่งสำคัญของการประกอบธุรกิจการศึกษา นอกจากระบบการบริหารจัดการด้านธุรกิจจะดีแล้ว คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมก็ต้องเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นควบคู่กันไปด้วยตลอดเวลา   

เนื่องจากเราเป็นธุรกิจที่มีฐานลูกค้าเป็นเด็กและเยาวชน เราจึงต้องยึดมั่นในหลักการที่จะดูแลและพัฒนาศักยภาพของพวกเขาอย่างดีที่สุดเทียบเท่ากับลูกหลานของเราเองจริงๆ

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท อาร์ตติโน จำกัด
ที่อยู่
991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 โซนการศึกษา ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310
มือถือ
089xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 cenxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  อาร์ตติโน โรงเรียนศิลปะสร้างสรรค์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วัฒนโชติ xxx 08259xxx wizarxxx
2. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
3. กันยาวีร์xxx 08175xxx Kanyaxxx
4. อัลรัชมีเรxxx 06341xxx Meriaxxx
5. พรปวีณ์ สวxxx 09733xxx ggoogxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม114 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 83,904 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 122 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน