บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ไอเดียธุรกิจแฟรนไชส์
927
2 นาที
27 พฤศจิกายน 2563
ทำแฟรนไชส์ลงทุนสูงอย่างไร ให้คนอยากซื้อ 


ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนสูง ตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไป แม้จะขยายสาขาได้ช้า แต่ถ้าคนอยากซื้อ อยากลงทุนจริงๆ ก็ต้องเป็นแฟรนไชส์ที่ดี มีระบบที่เป็นมาตรฐาน สินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภค เปิดร้านแล้วมีฐานลูกค้ารองรับ หากถามว่าทำแฟรนไชส์ลงทุนสูงอย่างไร ให้คนซื้อ วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะนำเสนอให้ทราบ
 
1.สร้างร้านต้นแบบ 
 

ร้านต้นแบบช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพราะคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์ ก็ต้องมาดูว่าคุณมีร้านต้นแบบหรือไม่ ประสบความสำเร็จ สามารถดึงดูดลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะขายแฟรนไชส์ต้องมีการจัดระเบียบร้านค้าให้ดูดีก่อน มีการกำหนดรูปแบบให้เป็นมาตรฐานการทำงาน สิ่งที่ไม่ดีก็จัดระเบียบใหม่เพื่อสร้างมาตรฐาน ร้านต่อไปจะได้นำรูปแบบไปปฏิบัติตามได้ถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้า การบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหมือนกันทุกร้าน เรียกได้ว่าร้านต้นแบบจะทำให้คุณทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ รับรู้ถึงผลกำไร-ขาดทุน รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป็นใคร
 
2.สร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียง
 
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คนรู้จักทั่วโลก หรือทั่วประเทศ ย่อมเป็นที่ต้องตาต้องใจของบรรดานักลงทุนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพราะซื้อมาแล้วเปิดร้านขายได้ทันที มีลูกค้ารองรับอยู่แล้ว เหมือนกับกรณีของแฟรนไชส์ 7-Eleven ที่ปัจจุบันมีมากกว่าหมื่นสาขา มีคนสนใจซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดจำนวนมาก เพราะคนรู้จักทั่วโลก หรืออย่างแฟรนไชส์กาแฟอเมซอน ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ขายดี มีคนสมัครซื้อแฟรนไชส์นับ 400 ใบสมัครต่อเดือน เพราะแบรนด์มีชื่อเสียง
 
3.สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า
 

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่คนอยากซื้อไปเปิดมากที่สุด ก็ต้องมีสินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนคนทั่วไป ไม่ใช่ตอบโจทย์คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เพราะจะสร้างรายได้ไม่มากพอ ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัย อำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชน จึงจะทำให้นักลงทุนอยากซื้อไปเปิดเพื่อสร้างรายได้มากที่สุด เช่น แฟรนไชส์สารพัดบริการ 
 
4.รสชาติอร่อย มีความโดดเด่น 
 
ถ้าใครทำแฟรนไชส์อาหาร เรื่องของรสชาติอาหารต้องมาก่อน ถ้ารสชาติไม่อร่อยคนก็ไม่ซื้อ ไม่เข้าร้าน เมื่อไม่มีลูกค้าใช้บริการ ก็ทำให้ไม่มีใครสนใจซื้อแฟรนไชส์ของคุณไปเปิด เพราะเขารู้ดีว่าซื้อไปแล้วขายไม่ได้แน่นอน ดังนั้น แฟรนไชส์อาหารถ้าอยากให้ขายดี มีคนอยากซื้อแฟรนไชส์ รสชาติต้องอร่อยโดดเด่น มีเอกลักษณ์กว่าร้านอื่นๆ มีกรรมวิธีการผลิตอย่างมีคุณภาพ
 
5.ทำคู่มือถ่ายทอดระบบแฟรนไชส์ 
 

ระบบแฟรนไชส์จำเป็นต้องมีคู่มือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับร้านต้นแบบ คู่มือดังกล่าวจะเป็นไกด์หรือรูปแบบการบริหารธุรกิจที่คุณจะถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจที่มีมานานให้แก่ผู้อื่น คู่มือนี้จะสามารถควบคุมให้การบริหารงานในระบบแฟรนไชส์ได้ง่ายและราบรื่นขึ้น

ไม่ว่าคุณจะขายแฟรนไชส์กี่สาขา ทุกสาขาก็จะยึดแนวทางการบริหารธุรกิจและบริการในรูปแบบเดียวกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการที่จะทำแฟรนไชส์ ต้องอย่าลืมจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามแบบธุรกิจคุณประสบความสำเร็จมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการบริการ การตกแต่งร้าน การทำตลาดและประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นต่างๆ การบริหารจัดการด้านการเงิน บริหารสต็อก เป็นต้น
 
6.สร้างระบบการจัดการ และการอบรม
 
เจ้าของธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ จะต้องสร้างระบบการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมหรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดร้านจะต้องปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ทั้งการผลิต การขาย การจัดการ เป็น ดังนั้น การอบรม จึงเป็นวิธีการพื้นๆ แต่ได้ผลในการทำให้ระบบงานทั้งระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
7.ระบุหน้าที่ในสัญญาแฟรนไชส์ชัดเจน 
 

เจ้าของธุรกิจที่จะทำแฟรนไชส์ จะต้องมีการเขียนสัญญาแฟรนไชส์ เพื่อเป็นแนวทางให้แฟรนไชส์นำไปปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกฎปฏิบัติของแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง และห้ามทำอะไรบ้าง ใครไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็สามารถฟ้องร้องกันได้ตามกฎหมาย เจ้าของธุรกิจอาจจะต้องจ้างทนาย หรือผู้เชี่ยวชาญในการร่างสัญญานี้ขึ้นมา
 
8.สร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี
 
ผู้ที่จะขายแฟรนไชส์ โดยเฉพาะแฟรนไชส์ลงทุนสูงต้องมีการสร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ ทั้งการสนับสนุนก่อนเปิดร้าน และหลังเปิดร้าน โดยก่อนเปิดร้านจะเป็นการออกแบบตกแต่งร้าน การฝึกอบรมพนักงานทั้งในบริษัท และช่วงก่อนเปิดร้าน 4-5 วัน ส่วนการสนับสนุนหลังเปิดร้าน ก็จะเป็นการตรวจเยี่ยมเยี่ยมสาขาแฟรนไชส์ ว่าเดือนหนึ่งๆ จะออกไปตรวจกี่ครั้ง 
 
รวมถึงการจัดส่งวัตถุดิบให้แฟรนไชส์จะต้องจัดส่งอย่างไร เพื่อไม่ให้ของขาดในร้านแฟรนไชส์ซี รวมถึงให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจให้แฟรนไชส์ซีตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ ระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
  
ทั้งหมดเป็นการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ลงทุนสูง หรือ Business Format Franchise ให้นักลงทุนอยากซื้อไปเปิด แม้ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุนสูง แต่ถ้าสินค้าและบริการตอบโจทย์ผู้บริโภค แบรนด์มีชื่อเสียง และบริษัทแม่ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างการเติบโตเป็นอย่างดี เชื่อว่าแฟรนไชส์ของคุณจะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนแน่นอน 
 
ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
 
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise
 
 
ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/document
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter 
 

Franchise Tips
  1. สร้างร้านต้นแบบ 
  2. สร้างแบรนด์ให้มีชื่อเสียง
  3. สินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้า
  4. รสชาติอร่อย มีความโดดเด่น 
  5. ทำคู่มือถ่ายทอดระบบแฟรนไชส์ 
  6. สร้างระบบการจัดการ และการอบรม
  7. ระบุหน้าที่ในสัญญาแฟรนไชส์ชัดเจน 
  8. สร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี  
ปัจจุบันแฟรนไชส์ขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย เห็นได้ว่าจะมีเจ้าของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์มากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ที่อยากมีอาชีพ อยากมีรายได้เสริม ก็หันมาซื้อแฟรนไชส์ขนาดเล็กมากขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะใช้เงินลงทุนต่ำ และหากถามว่าจะทำแฟรนไชส์..
9months ago   893  5 นาที