บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์    ความรู้ทั่วไประบบแฟรนไชส์
9.3K
1 นาที
16 ตุลาคม 2554

ข้อเสียของระบบแฟรนไชส์ 

ธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดี ข้อเสียก็มี สำคัญคือ นักลงทุนยอมรับข้อเสียที่ว่านี้ ได้มากน้อยเพียงไร ข้อเสียที่ว่านั้น ได้แก่

  1. เงินทุนในการจัดตั้งธุรกิจ ส่วนใหญ่จะต้องใช้เงินลงทุนมากในช่วงแรก เนื่องจากค่าความรู้หรือระบบของ แฟรนไชส์ซอร์ แต่หากได้ระบบ  แฟรนไชส์หรือความรู้ที่ดีจริงและท่านมีความสามารถด้วยความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้มากและเร็วกว่าธุรกิจอิสระ
     
  2. ความไม่เป็นอิสระ ระบบแฟรนไชส์ เป็นระบบธุรกิจที่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันและ แฟรนไชส์ซอร์ ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยระบบของเขาย่อมทำ ให้ แฟรนไชส์ซอร์มีความมั่นใจในระบบของตนเองและจำเป็นต้องควบคุมงาน ต่างๆ ให้มีมาตรฐานในทุกสาขาที่ขยายตัวออกไปทำให้ แฟรนไชส์ซี ขาดความเป็น อิสระในการประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายระบบที่ แฟรนไชส์ซอร์ วางไว้เท่านั้น
     
  3. ผลกระทบจากภาพพจน์ที่เสีย เป็นผลมาจากความเป็นหนึ่งของภาพพจน์ในระบบ แฟรนไชส์ เนื่องจากมีมาตรฐานเดียวกันถ้าผู้ที่ร่วมอยู่ใน แฟรนไชส์มีผลประกอบการ ที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคผลดีของภาพพจน์ก็ดีด้วยแต่ หากเกิดภาพพจน์ที่เสียหายด้านใดด้านหนึ่ง จากคนใดคนหนึ่งที่เป็นแฟรนไชส์ซี แล้วผลเสียของสาขา อื่นก็อาจส่งผลกระทบมาถึงทั้งหมดของระบบ

  4. การสูญเสียความลับ เพราะ แฟรนไชส์ เป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจของแฟรนไชส์ซอร์ ให้กับ แฟรนไชส์ซี เพื่อแรกกับเงินทุนและค่าสิทธิต่างๆความขัดแย้งต่างๆระหว่างสองฝ่ายอาจ เกิดขึ้นได้ทุกเวลาหากแฟรนไชส์ซอร์ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อ แฟรนไชส์ซี ได้ข้อเสียในเรื่องการสูญเสียความลับนี้อาจเกิดขึ้นได้จากความแตกแยก อันนำไปสู่การเกิดคู่แข่งขันทางการตลาด

อ้างอิงจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า