บทความทั้งหมด    บทความแฟรนไชส์    การบริหารธุรกิจ    การทำการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
1.7K
2 นาที
3 เมษายน 2560
6 แนวทางในการทำตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์ 
 

 
ต้องยอมรับว่าเป้าหมายของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ คือ การขยายสาขาและสร้างระบบแฟรนไชส์ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยอาศัยการวางแผนสื่อโฆษณาและการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การขายแฟรนไชส์ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยิ่งถ้าพูดถึงสื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์สามารถทำการตลาดได้ ให้คุณนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา สามารถเป็นสื่อได้ทั้งหมด การเลือกใช้สื่อจำเป็นต้องดูข้อจำกัดของสื่อโฆษณา ต้องพิจารณาประเภทของเนื้อหา ข้อมูลที่ต้องการสื่อออกไป พื้นที่ที่ต้องการให้ข่าวสารไปถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการตลาดโดยรวมและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
 
วันนี้ www.ThaiFranchiseCenter.com จะพาเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงทีมงานการตลาดในระบบแฟรนไชส์ ไปดูว่าเทคนิคในการเลือกใช้สื่อทำการตลาด เพื่อการขายแฟรนไชส์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง ซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นจำนวนมาก มาดูพร้อมกันว่าเครื่องมือการตลาดที่ใช้ได้ผล และนิยมใช้เป็นประจำมีอะไรบ้าง
 
1.การโฆษณา 

 
เป็นวิธีที่สามารถเลือกใช้และกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณผ่านสื่อต่างๆ ทำแบนเนอร์ผ่านทางทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อกลางแจ้งและอื่นๆ 
 
รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ต www.ThaiFranchiseCenter.com ที่กำลังมาแรงในยุคปัจจุบัน เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นเว็บไซต์เดียวที่รวมรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย มีความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานรัฐบาล เอกชน รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ และSMEs อย่างต่อเนื่อง  
 
2.การประชาสัมพันธ์ 
 

เป็นกิจกรรมการตลาดที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ได้ผลคุ้มค่า โดยทำในรูปแบบของการจัดแถลงข่าว การทำข่าวแจก การให้สัมภาษณ์ เขียนบทความ การเปิดตัวสินค้า เป็นกลยุทธ์ที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพเสมอ
 
สำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย ที่ต้องการขายแฟรนไชส์ ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ลองพิจารณาใช้สื่อ www.ThaiFranchiseCenter.com ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รับรองไม่ทำให้ผิดหวัง หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifranchisecenter.com/sponsor 

3.การส่งเสริมการขาย 


 
เป็นรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กระตุ้นพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเสนอเงื่องไขพิเศษ เพื่อจูงใจให้เกิดการซื้ออย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่น ลดราคา ให้ซื้อวัตถุดิบราคาถูก รวมถึงการให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ได้ทดลองใช้ ทดลองชิม ทดลองสัมผัสกับธุรกิจแฟรนไชส์จริง เช่น เยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น 
 
4.การจัดสัมมนา 
 
เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการเน้นภาพลักษณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจแฟรนช์ไชส์ให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน แนวโน้มของธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจลงทุนในแต่ละเดือน แต่ละปี ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ การเสวนาธุรกิจ หรือการจัดสัมมนาสำหรับที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ 
 
5.การจัดโรดโชว์พบนักลงทุน 

 
การจัดโรดโชว์ ถือเป็นมิติใหม่ในการนำเสนอธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับนักลงทุนที่สนใจ อาจจะเดินทางโรดโชว์ในต่างประเทศ นำเสนอความแข็งแกร่งและน่าลงทุนของธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์สามารถที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดแบบนี้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ อาจทำปีละครั้ง ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อย 

6.การออกบูทงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์ 

 
เป็นกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด เพื่อนำเสนอศักยภาพของธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงผลงานความสำเร็จและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นอีกช่องทางการตลาดที่มักใช้ได้ผลดีในยุคปัจจุบัน เพราะกลุ่มเป้าหมายจะมีความชัดเจน

เป็นผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ และเป็นช่องทางในการทำตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คนที่เข้ไปเดินชมงานได้เห็นและสัมผัสกับธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆ อาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ไปประกอบธุรกิจเร็วขึ้น 
 
สนใจออกบูทแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ คลิก  goo.gl/PfJznl 

เห็นได้ว่าการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นงานที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ดังนั้น การเริ่มต้นด้วยการกำหนดทิศทางขององค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม สร้างมาตรฐานคุณภาพของระบบธุรกิจทุกๆ ด้าน จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ และสามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายเข้ามาร่วมลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น 
 

Tips
  1. การโฆษณา 
  2. การประชาสัมพันธ์ 
  3. การส่งเสริมการขาย 
  4. การจัดสัมมนา 
  5. การจัดโรดโชว์พบนักลงทุน 
  6. การออกบูทงานแสดงสินค้าแฟรนไชส์