หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ลัดดา สำเภาทอง
205
1
อ.ลัดดา สำเภาทอง
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur นายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทพัฒนามาตรฐานร้านอาหารไทย จำกัด
 • สาธิตการทำอาหาร-สอนทำอาหารแก่เครือข่ายร้านอาหารของสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร
 • คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 781 มาตรฐานกระดาษเย็น
 • คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 8
 • คณะทำงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวและบริการในการจัดทำมาตรฐาน ISO: New Work Item Proposal
 • (มาตรฐาน Heritage Hotel และมาตรฐาน Traditional restaurants)
สำเร็จการศึกษา
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต(การบริหารการจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 • ปริญญาโท หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบริหารจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร)วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
การอบรม
 • วิทยากรสอนอาหารไทยในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • การพัฒนาร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
 • การปรุงอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ถูกหลักอนามัย
 • เทคนิคการแปรรูป และการถนอมอาหาร
 • การเรียนรู้ พระราชบัญญัติควบคุมร้านอาหาร
 • การแปรรูปถนอมอาหารโดยการหมก
 • การตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารต้นแบบ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์การบริหารด้วย Balanced Scorecard (BSC)”
 • การอบรมการจัดการระบบฐานข้อมูล
 • การอบรมแม่ครัวอาหารไทยระดับต้น กระทรวงแรงงาน
 • การอบรมการบริการระดับต้น กระทรวงแรงงาน
ประสบการณ์การทำงานจากอดีต-ปัจจุบัน
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว
 • ผู้จัดการโครงการ “Restaurants Champion”
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนามาตรฐานร้านอาหารสู่สากล
 • ผู้จัดการบริหารครัวรัฐสภา(สโมสรรัฐสภา)
 • วิทยากร ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
 • ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการและการเงินโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • อาจารย์สอน วิชาคอมพิวเตอร์ / วิชาบัญชีเบื้องต้น โรงเรียนเทคโนโลยีราชบุรี
 • กรรมการควบคุมดูแลอาหารกลางวันของนักเรียน
 • ผู้จัดการสมาคมภัตตาคารไทย(พ.ศ.2548-2558 )
 • เลขานายกสมาคมภัตตาคารไทย(พ.ศ.2548-2558 )
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด การนำผลไม้ตามฤดูกาลมาปรุงอาหารของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้สอนทำอาหารไทย-แลกเปลี่ยนให้พ่อครัวชาวเยอรมัน ณ ครัวรัฐสภา(สโมสรรัฐสภา)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการตลาดน้ำหัวหิน
 • คณะกรรมการวิชาการ“โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานเตาแก๊สแรงตันสูง(เตาหัวเขียว)”
 • คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารต้นแบบ
 • คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาตรฐานร้านแผงลอยต้นแบบ
 • คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริหารจัดการร้านอาหารไทยต้นแบบประเภทจานด่วน
(Quick Service)
 • ผู้บริหารจัดการการตลาดโครงการตลาดวังตะลุง
 • คณะกรรมการพิจารณาการตัดสินรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 6-7
 • ประธานกิตติมศักดิ์นำคณะนักธุรกิจไทยและธุรกิจร้านอาหาร ร่วมงาน HUACHUAGHUI 16 ณ มณฑลหูเป่ย์ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ศึกษาดูงานโครงการดูงานประเทศอินโดนีเซีย TRADE EXPO INDONESIA JAKARTA 11-14 Oct 2016
 • ประธานกิตติมศักดิ์ นำคณะนักธุรกิจไทยและธุรกิจร้านอาหาร ร่วมงาน HUACHUAGHUI 17 ณ มณฑลหูเป่ย เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ที่ปรึกษาสมาคมการค้าไทย-หูเป้ย์
 • ประธานจัดโครงการวัฒนธรรม อาหารไทย-จีนและนำคณะนักธุรกิจไทยและธุรกิจร้านอาหาร ณ มณฑลหูเป่ย เมืองจิงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2018
 • คณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอำเภอคุระบุรี จ.พังงา 
ปัจจุบัน : นายกสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร 2559 - ปัจจุบัน
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.ลัดดา สำเภาทอง
Past Seminar (3)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.