หน้าอบรม-สัมมนา    การบริหาร จัดการ (15)
188K
2
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (870)
เรียนฟรี! (223)
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
184
ผู้สมัครเรียน
4,856
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
สัมมนา: ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3/2...
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
รู้ก่อน ลงทุนก่อน กำไรแน่นอน
ค่าอบรม : 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา การลดต้นทุนและความสูญเปล่าใน...
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
โครงสร้างต้นทุนทางธุรกิจภายในองค์กร ประเภทของต้นทุนที่เกิดขึ้นในองค์กร
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
หลักสูตร การบริหารและการจัดการสปา A...
วันเสาร์ที่ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
ความรู้เกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ เอกลักษณ์สปาไทย องค์ประกอบการใช้พื้นที่ในสปา
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
อบรม ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโค... 
วันพุธที่ 24 - วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นค...
ค่าอบรม : 24,000 บาท ต่อหลักสูตร
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
หลักสูตร กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจ...
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว- ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ- Case Study กรณีศึกษา ตัวอย่า...
ค่าอบรม : 5,350 บาท ต่อหลักสูตร
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
หลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีดำเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ เทคนิคการทำความสะอาด...
ค่าอบรม : 4,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร Accounting Map เพื่อจัดทำแ... 
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
รายละเอียดหลักสูตร- เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ- เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กล...
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
อบรม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ 
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 - วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
อยากเริ่มต้นพัฒนาโครงการ บ้านจัดสรร, คอนโด หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ ต้องมาอบรม หลักสูตรนักพัฒนาอสังหาริม...
ค่าอบรม : 12,000 บาท ต่อหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร Top 3 Skills to be a Great... 
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้องมี...
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร Accounting Workshop in Exc... 
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
1. การออกแบบแผ่นงานและจัดทำการบันทึกบัญชี บัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ2. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง...
ค่าอบรม : 3,210 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อสำหรับร...
วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ผู้ที่ควรศึกษาการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่แค่บุคลากรที่รับผิดชอบในงานจัดซื้อโดยตรงเท่านั้น
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร สนทนาภาษาจีนสำหรับธุรกิจอั... 
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นเรื่องการฝึกพูด การฟัง ติดต่อสื่อสาร และจับใจความประโยค การออกเสียงที่ถูกต้องตามหลักไวย...
ค่าอบรม : 16,800 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การควบคุมต้นทุนอาหารและเคร...
วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบว่าต้นทุนที่จะต้องนำมาคำนวณในราคาขายมีอะไรบ้าง ต้องคำนวณต้นทุนแต่ละช...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การบริหารงานโรงแรมด้านวิศว...
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ปัจจุบันนี้โรงแรมหลายๆ โรงแรมเริ่มมีระบบทันสมัยหรือมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานด้านวิศวกรรมมากขึ้น แต่ป...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
อบรม Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ ...
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม ได้เรียนรู้ วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจอ...
ค่าอบรม : 140,900 บาท ต่อหลักสูตร
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด184 
  คอร์สเรียน ฟรี
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย176 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
128 
Non-Verified
56 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์124 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์ 14 
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 7
  สมัครเรียน 2
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง183 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,714,674 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน20,033 
  จำนวนสมาชิก37,183 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top 10 Popular Course
593
ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีดำเนินงานแ...
อบรม | การบริหาร จัดการ
307
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบร...
อบรม | การบริหาร จัดการ
290
ผู้ที่ควรศึกษาการบริหารงานจัดซื้ออย่า...
อบรม | การบริหาร จัดการ
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,183  คุณDiana Property
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,465 กระทู้  627 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.