รวมคอร์สอบรม-สัมนาทั่วไทย : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    การบริหาร จัดการ (17)
176,754 ครั้ง
เรียนฟรี! (431)
มีค่าใช้จ่าย (777)
พบ การบริหาร จัดการ ทั้งหมด 17 คอร์สแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า
หลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร และผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดกา...

ผู้จัดงาน : สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ค่าอบรม : 2,500 บาท ต่อหลักสูตร
Sponsored 1,086 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
343 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 (2)
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
281 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
หลักสูตร Lean Management for Leader...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
- เราทํางานโดยเสียเวลาแบบสูญเปล่าหรือไม่? ทำงานมาก แต่เห็น ผลน้อยไปไหม? งานเสร็จแต่ทำไมงานออกมาไม่ดี ? เราใช...

ค่าอบรม : 4,173 บาท ต่อหลักสูตร
283 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 (2)
หลักสูตร Brain Activation Technique...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
พัฒนาพลังสมอง ยกระดับความจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน - ฝึกสมองให้เฉียบแหลม นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
288 ครั้ง | อ่านต่อ  
Strategic Center จัดฝึกอบรมโปรแกรมห... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
โมเดลด้านการจัดการ สำหรับผู้บริหารที่ควรรู้ ในการวิเคราะห์ และหาแนวทางการในการเพิ่ม คุณค่าทางธุรกิจ ผู้เข้าอบร...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
277 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารขั...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการอิสระกำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแ...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
688 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ (Strategic Thinking for Leader ) ผู้นำทุกระดับในองค์กรจำเป็นต้องมี “ท...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
281 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
หลักสูตร Modern Micro MBA โครงการอบ...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 7 - วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
หลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้น ที่จะทำให้เข้าใจการทำงานของธุรกิจรอบด้าน ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองทางธุรกิจยุคใหม่...

ค่าอบรม : 20,330 บาท ต่อหลักสูตร
295 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับ...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 12 - วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เ...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
347 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผน...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
317 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ย...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 3 - วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมหรือสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งความไม่แน่นอนทางกิ...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
319 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
หลักสูตร วุฒิบัตรการจัดการด้านการเง...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 11 - วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆขององค์กรจะต้องมีเรื่องการการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ ดัง...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
308 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560
หลักสูตร การวาง Concept ให้ธุรกิจ #5 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 14 - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560
"Business Concept" คือ การออกแบบวางเป้าหมายและทิศทางในการทำธุรกิจให้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย จึงมีที่มาว...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
319 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รว...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
305 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึ...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
329 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
หลักสูตร ทำร้านอาหารให้รวย ผมช่วยคุ... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
เถ้าแก่ใหม่ หรือ ผู้ประกอบการรายใหม่ และ ผู้ประกอบการอิสระ กำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรั...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
288 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,622)
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด196 
  คอร์สเรียน ฟรี18 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย177 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
132 
Non-Verified
64 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์130 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 22
  สมัครเรียน 6
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง193 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา2,156,767 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,137 
  จำนวนสมาชิก35,413 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top Share on Facebook

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/vzpapth123/domains/thaifranchisecenter.com/public_html/seminar/right_top10.php on line 52
Top 10 Popular Course
1,086 ครั้ง
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร...
อบรม | การบริหาร จัดการ
688 ครั้ง
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู...
อบรม | การบริหาร จัดการ
347 ครั้ง
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัด...
อบรม | การบริหาร จัดการ
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.