คอร์สอบรม - สัมนา : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    การบริหาร จัดการ (15)
175,535 ครั้ง
Past Seminar (126)
Future Seminar (15)
หลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร และผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดกา...

ผู้จัดงาน : สมาคมแฟรนไชส์ไทย
ค่าอบรม : 2,500 บาท ต่อหลักสูตร
Sponsored 558 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
หลักสูตร การวางแผนและบริหารจัดการเช...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเสี่ยง กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจและเชื่อมโยงเป้าหมายการเงิน ลูกค้า การทำงาน คน...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อวัน
375 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรฟรี อบรมนายหน้าอสังหาริมทรั... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้การสร้างรายได้กับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โอกาสในการสร้างรายได้ที่ไร้ขีดจำกัด เรียนรู้จริง เริ่มได...

ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
268 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (2)
หลักสูตร การวิเคราะห์และการบริหารโค...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 15 - วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
มีการวางแผน การวิเคราะห์ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนดังกล่าวให้ผลตอบแทนคุ...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
308 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร หลักการบริหารคน เพื่อสร้าง... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
ทฤษฎีบริหารนี้จะทำให้คุณรู้จิตวิทยาในการบริหารลูกน้องหรือบุคลากรในหน่วยงานที่คุณต้องรับผิดชอบในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
279 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิ... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 - วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์วิจัย หรือผู้ที่...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
328 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
Strategy 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของ Strategy 1.0 , 2.0...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
275 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
OMOTENASHI สู่ความเป็นเลิศของ งานบร...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
สู่ความเป็นเลิศของงานบริการแบบญี่ปุ่น OMOTENASHI - ค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อการบริการอย่างเป็นเลิศ - กระบ...

ค่าอบรม : 3 บาท ต่อหลักสูตร
301 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Employee Engagement (Works...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ปัจจุบันหลายองค์กรประสบปัญหาเรื่องอัตราการลาออกของพนักงาน ทำให้การทำงานขององค์กรติดขัด และต้องสูญเสีย เวลาในกา...

ค่าอบรม : 3,745 บาท ต่อหลักสูตร
299 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
หลักสูตร การทำ Process Mapping เพื่... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
281 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารขั...
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการอิสระกำลังเป็นที่สนใจของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยยอมรับกันว่าเถ้าแ...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์...
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
396 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
หลักสูตร 6 ทักษะด้านการบริหารสำหรับ... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 12 - วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เ...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
275 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผน...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
272 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รว...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
269 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การบริหาร จัดการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 - วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึ...

ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
278 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,424)
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Training & Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,175  คุณKengsri
สถิติงานอบรม-สัมมนา 865 กระทู้  499 หัวข้อ
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด223 
  คอร์สเรียน ฟรี21 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย200 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
150 
Non-Verified
73 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์152 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 0
  สมัครเรียน 0
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง218 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา1,970,262 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,056 
  จำนวนสมาชิก35,175 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
ประเทศไทย
พาร์ทเนอร์
สถาบันอบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอื่นๆ
ค่าเรียน
รวมวิทยากร 27
ตรวจเช็คสถานะ
แจ้งชำระเงิน
Top 10
Top Share on Facebook
ทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่...
อบรม | การบริหาร จัดการ
Top 10 Popular Course
558 ครั้ง
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร...
อบรม | การบริหาร จัดการ
396 ครั้ง
เถ้าแก่ใหม่หรือผู้ประกอบการรายใหม่ ผู...
อบรม | การบริหาร จัดการ
375 ครั้ง
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก ความเส...
อบรม | การบริหาร จัดการ
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.