หน้าอบรม-สัมมนา    การบริหาร จัดการ (31)
185K
2
twitter
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (503)
เรียนฟรี! (85)
คอร์สเรียน
249
คอร์ส
ผู้สมัครเรียน
4,662
คน
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบร...
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให...
ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ ...
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องคิด สร้าง และบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริง เรียนรู้แนวทางวิธีคิดขั้นตอนของการทำแผน...
ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
เทคนิคการใช้ Excel Macro เพื่อลดเวล...
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้ Excel ทำงานเดิมๆ ด้วยคำสั่งเดิมๆ ขั้นตอนแบบ เดิมๆ ซ้ำๆ ทุกวัน คุณสามารถใช้ Excel M...
ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา 4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
เพราะภาวะของการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันต้องการบุคลากรระดับบริหารที่มีศักยภาพสูงสุด ในการต่อสู้และนำพาองค์กรใ...
ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
หลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้...
วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร และผู้จัดการสาขาในธุรกิจบริการ เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดกา...
ค่าอบรม : 2,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัครเรียน
Verified
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
สัมมนา เก่งคิดพิชิตงาน 5/61
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็ว ทักษะการคิดในแบบต่างๆ ในยุคปัจจุบัน ประสบความสำเร็จในการทำงาน เพราะ การค...
ค่าอบรม : 3,745 บาท ต่อหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่...
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรม Excel ซึ่งได้รับความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายมานับส...
ค่าอบรม : 4,404 บาท ต่อหลักสูตร
สัมนนา KPIs in Warehouse and Distri...
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
KPIs เครื่องมือทรงพลัง เพื่อวัดผลปฏิบัติงาน และนำไปสู่การทำงานคลังให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยง Warehouse KPIs ให้...
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
สัมมนา เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัว...
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
เจาะลึกเทคนิควิธีการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น หัวหน้างานอย่างเป็นระบบ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity...
ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
อบรม เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่...
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
“การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนและทุก ระดับในองค์กร เพราะการสื่อสา...
ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา การลดต้นทุนจากความสูญเปล่า ด...
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
องค์ประกอบของต้นทุนการดำเนินธุรกิจ (Input Process Output)2.ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนกับความสูญเปล่า3.การค...
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา Coaching for Leadership : กา...
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561
การโค้ช (Coaching) เป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ ที่สามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะ การคิ...
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
สัมมนา Tax Auditor Tutor ติวเข้มเพื...
วันศุกร์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561
เก็งข้อสอบ สรุปเนื้อหาเจาะลึกแนวข้อสอบ การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำห...
ค่าอบรม : 8,560 บาท ต่อหลักสูตร
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
สัมมนา เทคนิคคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ ...
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
การปรับสมดุลทางความคิด แก้ปัญหาชีวิตในการทำงานและการรับรู้คุณค่าของตนเองที่มีต่อบุคคลรอบข้างและองค์กร ความรู้ส...
ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
สัมมนา HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนา...
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
การบริหารในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กร ที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นสิ...
ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(9,354)
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด249 
  คอร์สเรียน ฟรี
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย242 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
200 
Non-Verified
49 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์199 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์ 12 
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 12
  สมัครเรียน 7
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคกลาง248 
  ภาคตะวันออก
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,078,104 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,839 
  จำนวนสมาชิก36,341 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top Share on Facebook
Top 10 Popular Course
1,656 ครั้ง
หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้จัดการร้านอาหาร...
อบรม | การบริหาร จัดการ
489 ครั้ง
เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้า...
อบรม | การบริหาร จัดการ
450 ครั้ง
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องคิด สร้าง และ...
สัมมนา | การบริหาร จัดการ
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,341  คุณเบญญาภาสุเดชมารค
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,418 กระทู้  582 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.