หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน (295)
6.6M
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (319)
เรียนฟรี! (13)
หลักสูตร Franchise Business Development & Wo..
5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start ..
5,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
หลักสูตร การทำครีม & เซรั่มบำรุงผิว
5,800 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
295
ผู้สมัครเรียน
4,911
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
Wednesday, 30 January
อบรม e-Tax Invoice & e-Receipt การจัดทำ ส่งมอบและเ...
ความหมายของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมสรรพากร มิถุนายน 2560 ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้เมื่อใด คุณสมบัติของผู้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเ...
ค่าอบรม : 4,173 บาท ต่อหลักสูตร
30 มกราคม 2562
Thursday, 31 January
หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสนใจ มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ หากแต่มีเรื่องของ Brand และ Content เข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้นหากสามารถผลิต Content ที่โดนและดีผสานกับการมีBrand ที่แข็งแกร่ง ...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
31 มกราคม 2562
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
สัมมนา ศิลปะการทวงหนี้ การติดตามหนี้ที่มีปัญหา และ...
ลูกหนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ ลูกหนี้สามารถแบ่งได้หลายประเภท หลายระดับ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมี แนวทางในการดูแล วิธีปฏิบัติที่เหมือนและ...
ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อวัน
31 มกราคม 2562
สัมมนา เทคนิคการบริหารเวลา และการวางแผนการทำงานเพื...
หลักสูตรที่จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการที่จะบริหาร 60 นาที 24 ชั่วโมง 365 วัน ที่ทุกคนมีอยู่เท่าเทียมกัน ให้สามารถสร้างผลงานที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมศึกษาสาเหตุของการสูญเสีย...
ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อวัน
31 มกราคม 2562
อบรม Excel Advanced เทคนิคการใช้ Excel ขั้นสูง เพื...
หลักสูตร Excel Advanced นี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องใช้โปรแกรม Excel ในการทำงานอยู่แล้ว แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนสูตรคำนวณต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ...
ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อวัน
31 มกราคม 2562
อบรม ENGLISH for International Trade (Import / Exp...
สรุปเทคนิคการเขียน-พูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออกศัพท์สำคัญในการทำการค้าระหว่างประเทศประสานงานการค้ากับต่างชาติให้ได้ผลสอบถามและตอบกลับเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการด้วยภาษาอังกฤษที่กระชับ เข้าใจง่ายเสน...
ค่าอบรม : 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
31 มกราคม 2562
สัมมนา เทคนิคการจัดทำและนำเสนอรายงานบัญชีการเงินอย...
เรียนรู้เทคนิคการจัดทำ และรูปแบบรายงานข้อมูลบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ นำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอรายงานบัญชีการเงิน และรายงานบัญชีเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่าอบรม : 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
31 มกราคม 2562
Saturday, 2 February
หลักสูตร กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)
สำหรับหลักสูตร Graphic Design นี้ จะเป็นการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Basic Adobe Photoshop ที่เป็นสุดยอดของโปรแกรมตัดแต่งภาพยอดนิยม ในการผลิตงานศิลป์บนคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Basic Adobe Illustrator ที่เป็นอีกโปรแกรมการ...
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
2 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
เลิฟ เมมโมเรียล สตูดิโอ
หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม
เปิดอบรมทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และ จันทร์ ของทุกเดือน เวลา 12.00 น. - 15.00 น.
ค่าอบรม : 3,400 บาท 3,200 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
2 กุมภาพันธ์ 2562
ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหาร
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ที่ยังถือเป็นธุรกิจกำลังมาแรงทุกยุคทุกสมัย และมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นธุรกิจที่มีอัตราความเสี่ยงสูง หากวัดจากสัดส่วนผู้ลงทุนทั้งหมดก...
ค่าอบรม : 11,600 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
2 - 10 กุมภาพันธ์ 2562
มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์
Sunday, 3 February
หลักสูตร การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ
ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย การเลือก และการเก็บรักษาวัตถุดิบ การวางแผนรายการอาหารและการคำนวณต้นทุน การจัดภัตตาคารจำลองเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การแกะสลักผัก-ผลไม้ รูปแบบต่างๆ เรียนรู้การประกอบอาหารคาวหวานกว่า 60 เมนู
ค่าอบรม : 51,900 บาท ต่อหลักสูตร
3 ก.พ. - 25 ส.ค. 2562
Monday, 4 February
หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator)
สำหรับหลักสูตร Line Sticker Creator นี้ จะเป็นการใช้งานด้วยโปรแกรม SAI ร่วมกับ Pen Tablet ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทุกคนจะได้ร่วมวาดและสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ให้เป็นของตัวเอง พร้อมทั้งเนื้อหาที่สำคัญที่ควรรู้!
ค่าอบรม : 7,990 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562
เลิฟ เมมโมเรียล สตูดิโอ
Wednesday, 6 February
หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร
เปิดสอนสูตรกาแฟ โดยจะอบรมทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ (หลักสูตร 2 วัน) เริ่มเวลา 09.00 - 17.00 น. (รับเพียง 4 ท่าน / คลาส)
ค่าอบรม : 15,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562
กาแฟเขาทะลุชุมพร
Thursday, 7 February
หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง (Build ...
การที่จะประสบความสำเร็จในงานด้านการบริหารธุรกิจนั้น มีรากฐานมาจาก การมีภาวะผู้นำ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือ ผู้บริหาร และเลือกใช้ทักษะในการทำงานให้เหมาะสมกับระดับของผู้บริหารแต่ละขั้น
ค่าอบรม : 5,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
7 กุมภาพันธ์ 2562
โกรว์วิ่ง อะคาเดมี่
Saturday, 9 February
หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย
เปิดอบรมทุกวัน เวลา 10.00 - 12.00 น. (โดยท่านสามารถระบุวันเรียนได้) เรียนการทำขนมถังทอง วิธีการทำไส้ขนม และเทคนิคความรู้สำหรับการเปิดร้าน
ค่าอบรม : 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
9 กุมภาพันธ์ 2562
ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์
สอนการทำเมนู " แป้งทอดกรอบ " สร้างเงินล้าน คือ กล้วยแขก กล้วยทอด ไม่อมน้ำมัน , แป้งทอด เผือกทอด เห็ดเข็มทอง เมนูนานาเห็ด พืช-ผักสมุนไพรชุปแป้งทอด
ค่าอบรม : 2,900 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
9 กุมภาพันธ์ 2562
เดอะกาลา อคาเดมี่
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,523  คุณคณิตาบุญทา
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,506 กระทู้  664 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.