คอร์สอบรม - สัมนา : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ (21)
156,728 ครั้ง
Past Seminar (529)
Future Seminar (21)
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 (2)
หลักสูตรอบรม ร้านค้าออนไลน์ ทำได้เอ... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
เรียนรู้วิธีการทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ชมการสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ใครๆ ก็ทำได้...

ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
305 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร Line Automotion... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
อยากเริ่มธุรกิจออนไลน์ ! แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ?ไม่รู้จะขายใคร เป็นคนมีเพื่อนน้อย เพื่อนในโซเชียลก็มีไม่เยอะ จ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
295 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 (2)
หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ...
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
เรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนคติ เสริมทักษะการนำเสนอขาย วิเคราะห์ลูกค้าและมีจิตวิทยาในการขาย...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
405 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตรอบรม การทำธุรกิจออนไลน์ สอน... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
เริ่มต้นธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เป็นเจ้าของหรือต่อยอดธุรกิจของท่าน ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป...

ค่าอบรม : 3 บาท ต่อหลักสูตร
282 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
หลักสูตร สร้างธุรกิจขายของออนไลน์ให... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
ขยายธุรกิจออนไลน์ ด้วยความพร้อม เติบโตอย่างเป็นระบบ กับคอร์สเรียนสร้างธุรกิจขายของออนไลน์ให้เติบโต...

ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
294 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การตลาด 4.0... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
Marketing 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะมาเสิร์ฟ เทรนด์การตลาดแห่งอนาคตพร้อมการสร้างแผ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
273 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 (2)
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายสินค้า...
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้การเตรียมความพร้อม การนำเสนอ การสร้างความสนใจ การตอบข้อโต้แย้ง และการปิดการขาย...

ผู้จัดงาน : โอซีซีซี เอเชีย
ค่าอบรม : 3,700 บาท ต่อหลักสูตร
352 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร 12 โมเดลที่นักการตลาดควรรู้ ได้รวบรวมโมเดลในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพควรต้องรู้ เพื่อนำมาประยุกต...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
271 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพ... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
“การหาลูกค้าใหม่” เป็นสิ่งสำคัญเพียงใดทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
270 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การตลาด E-Commerce สำหรับเ...
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 29 - วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
E-Commerce and Online Marketing for SME ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่มี...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์...
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
378 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
หลักสูตร ติดปีกการตลาดในยุคดิจิตอล... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
อัพเดท Trend การตลาดในยุคดิจิตอล เรียนรู้แนวทางการทำการตลาดดิจิตอล รวมทั้งการทำความรู้จักและการใช้เครื่องมือต่...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
276 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
หลักสูตรวุฒิบัตร การเป็นนักยุทธศาสต... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 - วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
จัดการอบรมหลักสูตร การเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด(Marketing Strategy & Planning)เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรีย...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
269 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอนในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก การ...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
272 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการป...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
273 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองท...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
271 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560
หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
284 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาด...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
279 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร... 
งานอบรม : (การจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การต...

ค่าอบรม : 5,900 บาท ต่อหลักสูตร
277 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,424)
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Training & Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,175  คุณKengsri
สถิติงานอบรม-สัมมนา 865 กระทู้  499 หัวข้อ
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด223 
  คอร์สเรียน ฟรี21 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย200 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
150 
Non-Verified
73 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์152 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 0
  สมัครเรียน 0
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง218 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา1,970,265 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,056 
  จำนวนสมาชิก35,175 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
ประเทศไทย
พาร์ทเนอร์
สถาบันอบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอื่นๆ
ค่าเรียน
รวมวิทยากร 27
ตรวจเช็คสถานะ
แจ้งชำระเงิน
Top 10
Top Share on Facebook
Top 10 Popular Course
405 ครั้ง
เรียนรู้ทำความเข้าใจลูกค้า พัฒนาทัศนค...
อบรม | การจัดซื้อ การต...
378 ครั้ง
E-Commerce and Online Marketing for S...
อบรม | การจัดซื้อ การต...
352 ครั้ง
เรียนรู้การเตรียมความพร้อม การนำเสนอ ...
อบรม | การจัดซื้อ การต...
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.