หน้าอบรม-สัมมนา    การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ (16)
164K
2
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (870)
เรียนฟรี! (223)
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
184
ผู้สมัครเรียน
4,856
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
สัมมนาฟรี!! "สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้... 
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
โอกาสดี! สำหรับธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขาย ในยุค 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย การสร้างความสัมพ...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรั...
วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจแก่นของกลยุทธ์ต่างๆ ทางการตลาด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแ...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดเชิงลึกสำหรั... 
วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
อุตสาหกรรมโรงแรมมีการเติบโตไม่หยุดนิ่ง มีความเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม อื่นๆ ดัง...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story ...
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายไม่กระเตื้อง มาจากพนักงานขายขาดทักษะในการนำเสนอให้น่าสนใจ พวกเขามุ่งแต่จะขายผลิตภัณฑ์...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสนใจ มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ หากแต่มีเรื่อ...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อสำหรับร... 
วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ผู้ที่ควรศึกษาการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่แค่บุคลากรที่รับผิดชอบในงานจัดซื้อโดยตรงเท่านั้น
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสนใจ มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ หากแต่มีเรื่อ...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรม... 
วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้บริโภคคือรุ่นใหม่ทำให้แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งเทคโนโล...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร BARISTA TRAINING COURSE 
วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ประวัติ และต้นกำเนิดของกาแฟ การเลือกเมล็ดกาแฟและการเก็บรักษาให้มีคุณภาพ
ค่าอบรม : 9,400 บาท ต่อหลักสูตร
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story ...
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายไม่กระเตื้อง มาจากพนักงานขายขาดทักษะในการนำเสนอให้น่าสนใจ พวกเขามุ่งแต่จะขายผลิตภัณฑ์...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสนใจ มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ หากแต่มีเรื่อ...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร Sales Approach เคล็ดไม่ลับ... 
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า โดยผู้เข้า...
ค่าอบรม : 4,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story ...
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายไม่กระเตื้อง มาจากพนักงานขายขาดทักษะในการนำเสนอให้น่าสนใจ พวกเขามุ่งแต่จะขายผลิตภัณฑ์...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสนใจ มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ หากแต่มีเรื่อ...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสนใจ มีองค์ประกอบหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ หากแต่มีเรื่อ...
ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
หลักสูตร สร้างธุรกิจและแบรนด์ บน Di...
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
เมื่อโลก Digital เปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น คุณจึงต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ โดยเริ่มต้นแ...
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
Verified
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด184 
  คอร์สเรียน ฟรี
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย176 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
128 
Non-Verified
56 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์124 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์ 14 
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 7
  สมัครเรียน 2
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง183 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,714,675 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน20,033 
  จำนวนสมาชิก37,183 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top 10 Popular Course
479
เมื่อโลก Digital เปิดโอกาสให้คุณเริ่ม...
อบรม | การขาย การตลาด ...
448
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข...
อบรม | การขาย การตลาด ...
392
การทำให้เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์ น่าสน...
อบรม | การขาย การตลาด ...
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,183  คุณDiana Property
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,465 กระทู้  627 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.