หน้าอบรม-สัมมนา    การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ (17)
166K
2
facebook
google plus
คอร์สเรียนขายดี
มีค่าใช้จ่าย (400)
เรียนฟรี! (34)
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
คอร์สเรียน
290
ผู้สมัครเรียน
4,926
คอร์สมาใหม่
คอร์สเรียนขายดี
พาร์ทเนอร์
Wednesday, 20 February
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้าสินค้าฮาลาลไทยสู่... 
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล ในเขต 5 จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ) ที่ต้องการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด รวมถึงสร้างมูลค่า...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Thursday, 21 February
หลักสูตร เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับ...
“การสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ และนํามาซึ่งความสําเร็จ” ขั้นตอนเหล่าน้ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการสื่อสารที่ช่ำชอง การใช้ภาษา น้ําเสียง และอากัปกิริยาท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต...
ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อวัน
21 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตรอบรมฟรี Digital Marketing Trend / Survivi... 
ฟิลลิป คอตเลอร์ กล่าวว่า ภายใน 5 ปี หากคุณยังคงดำเนินธุรกิจแบบเดิมเหมือนปัจจุบัน ธุรกิจของคุณก็ยากที่จะตามทันคู่แข่ง เช่นเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภค รูปแบบและเครื่องมือการสื่อสารก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักสื่อส...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
Friday, 22 February
สัมมนาฟรี สร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้นด้วย ระบบ Sales F...
โอกาสดี! สำหรับธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขาย ในยุค 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอการขาย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้าคนสำคัญ ทำให้พนักงานขายสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การสร้างยอ...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
22 กุมภาพันธ์ 2562
Tuesday, 26 February
สัมมนา เปิดกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตตลาดความงามใน CLMV 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์จำกัด และ บริษัทอินฟอร์มาร์เอ็กซิบิชั่น คณะผู้จัดงาน บียอนด์ บิวตี้ อาเซียน แบงค็อก ปี 2562 (Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1...
ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
26 กุมภาพันธ์ 2562
Thursday, 28 February
สัมมนา เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภ...
เหตุและปัจจัยหลักที่มีผลให้การสื่อสารและการ ประสานงานมีความสําคัญอย่างสูงต่อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานพร้อมกรณีศึกษา ตัวอย่าง ความแตกต่างของการสื่อสารและการประสานงาน ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและ ผลกระทบหรือ...
ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
28 กุมภาพันธ์ 2562
Thursday, 7 March
หลักสูตร เคล็ด (ไม่ลับ) จับใจลูกค้า (Sales Approac...
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอัตราการกลับมาใช้บริการของลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ หากพนักงานเข้าใจหลักปฏิบัติ "8 ขั้นตอนขอ...
ค่าอบรม : 5,000 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
7 มีนาคม 2562
โกรว์วิ่ง อะคาเดมี่
Saturday, 9 March
หลักสูตร การตลาดและการบริหารโรงแรมบูทีค 
การทำการขาย การตลาด และการบริหารโรงแรมบูทีค ให้ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจำเป็นต้องทราบขั้นตอนที่เหมาะสม และวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ในโรงแรมบูทีคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้...
ค่าอบรม : 9,900 บาท ต่อหลักสูตร
9 - 10 มีนาคม 2562
Thursday, 21 March
หลักสูตร เทคนิคจูงใจให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม (How to inc...
การทำให้ลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้น เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจปรารถนา หัวใจสำคัญ คือ จะทำอย่างไรเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนชิ้นมากขึ้น และ/หรือ ซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้น
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
21 มีนาคม 2562
โกรว์วิ่ง อะคาเดมี่
Monday, 25 March
หลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารอ... 
ต้องเก่งเบอร์ไหนถึงจะเป็นพีอาร์ที่ดีได้ ข่าวก็ต้องเขียน รูปก็ต้องถ่าย Photoshop ก็ต้องทำ พิธีกรก็ต้องเป็น ประสานงานก็ต้องเยี่ยม... 
ค่าอบรม : ไม่ระบุ
25 - 26 มีนาคม 2562
Thursday, 18 April
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
เมื่อโลก Digital เปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น คุณจึงต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ โดยเริ่มต้นแบบธุรกิจใหญ่อย่างรอบคอบ มีกลยุทธ์และทิศทางที่ถูกต้องและอะไรที่ควรรู้ก่อนการเริ่มต้นในโลก Social Media ไม่ว่าจะ...
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
18 เมษายน 2562
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
Saturday, 27 April
หลักสูตร อาหารจีน ระดับภัตตาคาร 
ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ หรือทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษในด้านการประกอบอาหารจีน
ค่าอบรม : 39,900 บาท ต่อหลักสูตร
27 เม.ย. - 22 มิ.ย. 2562
Saturday, 25 May
ขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพTraditional Thai Desserts
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการร้านขนมไทยบุคคลทั่วไป หรือธุรกิจจัดเลี้ยง ในการพัฒนาทักษะ เรียนรู้หลักการ และเทคนิคการประกอบขนมไทย
ค่าอบรม : 34,900 บาท ต่อหลักสูตร
25 พ.ค. - 27 ก.ค. 2562
Thursday, 20 June
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
เมื่อโลก Digital เปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น คุณจึงต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ โดยเริ่มต้นแบบธุรกิจใหญ่อย่างรอบคอบ มีกลยุทธ์และทิศทางที่ถูกต้องและอะไรที่ควรรู้ก่อนการเริ่มต้นในโลก Social Media ไม่ว่าจะ...
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
20 มิถุนายน 2562
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
Thursday, 15 August
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
เมื่อโลก Digital เปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น คุณจึงต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ โดยเริ่มต้นแบบธุรกิจใหญ่อย่างรอบคอบ มีกลยุทธ์และทิศทางที่ถูกต้องและอะไรที่ควรรู้ก่อนการเริ่มต้นในโลก Social Media ไม่ว่าจะ...
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
15 สิงหาคม 2562
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
Thursday, 17 October
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์
เมื่อโลก Digital เปิดโอกาสให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น คุณจึงต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้สำเร็จ โดยเริ่มต้นแบบธุรกิจใหญ่อย่างรอบคอบ มีกลยุทธ์และทิศทางที่ถูกต้องและอะไรที่ควรรู้ก่อนการเริ่มต้นในโลก Social Media ไม่ว่าจะ...
ค่าอบรม : 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
สมัคร
17 ตุลาคม 2562
ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,630  คุณทรงภพ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,517 กระทู้  674 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.