หน้าอบรม-สัมมนา    หมวดคอร์สอบรม
3.4K
facebook
คอร์สเรียนขายดี
ค้นหางานอบรม-สัมมนา Read more
หมวดคอร์สอบรม (239)
อบรมอาชีพ ช่องทางทำกิน (69) 
หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training), หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย, หลักสูตร อสังหา เคล็ดลับรวย, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม, หลักสูตร การประกอบอาหารไทย 162 ชั่งโมง, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training), หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย, หลักสูตร LEAN Quick Win by TMB ครั้งที่ 4, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย, หลักสูตร เปิดครัวติ่มซำแบบต้นตำรับระดับภัตตาคารที่วิทยาลัยดุสิต, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training), หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training), หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร เทคนิคการชงกาแฟ (Basic Barista Training), หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม, หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร, หลักสูตร ขนมถังทอง พารวย, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง, หลักสูตร แป้งทอดกรอบสูตรมหัศจรรย์, หลักสูตร ขนมจีน 4 ภาค, หลักสูตร หอยทอด & ผัดไทย เคียงคู่กับผัดไทยทรงเครื่อง
การขาย การตลาด จัดซื้อ การบริการ (40) 
หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร E-Commerce & Online Marketing, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling, หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์, หลักสูตร ปิดการขายด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ, หลักสูตร ปิดการขายด้วยเทคนิค Story Telling
SMEs แฟรนไชส์ (39) 
หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #14, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #15, หลักสูตร ออกแบบร้านแฟรนไชส์แบบมืออาชีพ (Design Start Up), หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up), หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematically Expanding the Franchise) #5, หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematically Expanding the Franchise) #4, หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตร การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างถูกต้อง! (Best Selection in Franchise Business) #3, หลักสูตร การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างถูกต้อง! (Best Selection in Franchise Business) #4, สัมมนาผู้สนใจเปิดศูนย์คุมองประจำปี 2562 (วันที่ 19 ตุลาคม 2562) , หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up) #8, งานพิมพ์สร้างเงิน กับ สัมมนา...ชีวิต Print เองได้ (ครั้งที่ 31), หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematically Expanding the Franchise) #6, หลักสูตร การขยายแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบ (Systematically Expanding the Franchise) #7, หลักสูตร การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างถูกต้อง! (Best Selection in Franchise Business) #7, หลักสูตร การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างถูกต้อง! (Best Selection in Franchise Business) #6, หลักสูตร การเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างถูกต้อง! (Best Selection in Franchise Business) #5, หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up) #5, หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up) #6, หลักสูตรแฟรนไชส์ ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก (Food Franchise Start Up) #7, หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #16, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #17, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #18, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #19, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #20, หลักสูตรแฟรนไชส์ สตาร์ทอัพ (Franchise Start Up) #21, หลักสูตร Advanced Franchise Program, OPEN HOUSE ครั้งที่ 35 เจาะลึกธุรกิจแฟรนไชส์ ลดความเสี่ยง...สร้างโอกาส, สัมมนา เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ , สัมมนา เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 1 จ.นครราชสีมา, สัมมนา เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 2 จ.เชียงใหม่, สัมมนา เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 3 จ.สงขลา
การศึกษา สื่อสาร ภาษา (30) 
หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร การเจรจาต่อรอง, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!, หลักสูตร เขียน Content ให้โดนใจ!
คอมพิวเตอร์ IT internet (23) 
หลักสูตร สร้างแบรนด์ด้วยเฟสบุ๊ค (SEO Facebook), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร สร้างแบรนด์ด้วยเฟสบุ๊ค (SEO Facebook), หลักสูตร เพจมินิเว็บไซต์ (SEO Fanpage), หลักสูตร เปิดร้านค้าบน Google, หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Painting), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร สร้างแบรนด์ด้วยเฟสบุ๊ค (SEO Facebook), เทคนิคขายของออนไลน์ให้ปัง ให้รวย!!! รุ่น22, หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design), หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Painting), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Painting), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design), หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Painting), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator), หลักสูตร วาดรูปบนคอม (Digital Painting), หลักสูตร สติ๊กเกอร์ไลน์ (LINE Sticker Creator)
การบริหาร จัดการ (19) 
หลักสูตรการประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพ|ประกาศนียบัตร|รู้จริง 14 สัปดาห์ (AP101), หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้านมืออาชีพ รุ่น9, สัมมนา Millionaire Mind Intensive (Premium), สัมมนา Millionaire Mind Intensive (VIP), หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร ตกแต่งอาหารให้ปัง! ตังค์มาเอง (รุ่นที่ 6), หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน, หลักสูตร พี่เลี้ยงและการสอนงาน
การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย (6) 
หลักสูตร รวยจนใช้เงินไม่ทันต้องทำกำไรด้วย Forex, หลักสูตร บัญชีพื้นฐานสำหรับธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์ (Accounting for SMEs & Franchise), คอร์ส ที่ดินทำเงิน (ลงทุนที่ดินอย่างไร ให้มีกำไรตั้งแต่เริ่มต้น) รุ่นที่ 2 , หลักสูตร การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม, หลักสูตร บัญชีพารวย, หลักสูตร บัญชีพื้นฐานสำหรับธุรกิจ SMEs แฟรนไชส์ (Accounting for SMEs & Franchise)
บริหารงานบุคคล พัฒนาบุคลิกภาพ (5) 
หลักสูตร ขั้นตอนการผลิตกาแฟสด หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่, หลักสูตร การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ, หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ (Effectiveness Management of Key Performance Indicators), หลักสูตร การจัดทำระบบบริหารผลงาน OKRsให้บรรลุผลสำเร็จ (Succession Management of Objectives and Key Results) , หลักสูตร โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ระบบกำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ รุ่นที่ 2
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.