คอร์สอบรม - สัมนา : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย (12)
171,709 ครั้ง
Past Seminar (160)
Future Seminar (12)
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 (3)
หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS PowerPoin...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
สร้าง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่...

ค่าอบรม : 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
Ongoing 326 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร English for Accountants : ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เรียนรู้ศัพท์ทางบัญชี ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร นำเสนองบการเงิน ภายใต้การอบรมที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติงานได...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อวัน
Ongoing 329 ครั้ง | อ่านต่อ  
สัมมนา คุณ...ก็เป็น Developer ได้ เ... 
งานสัมมนา : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
ฟรี...สัมมนา "คุณ...ก็เป็น Developer ได้เพียงแค่กระดาษใบเดียว" โดย สถาปนิก นักพัฒนาโครงการ ที่ไม่ได้...

ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Ongoing 283 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการท...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีขจัดความสับสนในกา...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
320 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 (2)
หลักสูตร Business Law for Executive...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ถูกต...

ค่าอบรม : 5,350 บาท ต่อวัน
332 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร Lean Accounting การบัญชีแบ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อวัน
346 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Pre-Accountant การปฏิบัติง...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
- เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง 30 ชั่วโมง- เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหา...

ค่าอบรม : 10 บาท ต่อหลักสูตร
299 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Excel for Accounting (การใ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 19 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
เรียนรู้ Functions สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก ...

ค่าอบรม : 8 บาท ต่อหลักสูตร
307 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร การวางแผนประหยัดภาษีสำหรับ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
- รวมประเด็นการเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้องและประหยัด- วางแผนภาษีอย่างเหนือชั้น ให้กิจการได้รับประโยชน์...

ค่าอบรม : 4,173 บาท ต่อหลักสูตร
293 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร บัญชี พารวย...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
บัญชี พารวย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์...
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
392 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร Excel for Managerial Accou...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
การบัญชีบริหารเป็นการนำข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดทำการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้ใ...

ค่าอบรม : 4,494 บาท ต่อหลักสูตร
291 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร A-Z ปัญหาบัญชีและภาษีอากร....
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เจาะประเด็นปัญหางานบัญชีและภาษีอากร ตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา...

ค่าอบรม : 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
290 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(8,413)
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Training & Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,165  คุณvasuda
สถิติงานอบรม-สัมมนา 864 กระทู้  498 หัวข้อ
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด240 
  คอร์สเรียน ฟรี22 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย217 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
163 
Non-Verified
77 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์162 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 48
  สมัครเรียน 2
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง235 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา1,959,332 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,049 
  จำนวนสมาชิก35,165 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
ประเทศไทย
พาร์ทเนอร์
สถาบันอบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอื่นๆ
ค่าเรียน
รวมวิทยากร 29
ตรวจเช็คสถานะ
แจ้งชำระเงิน
Top 10
Top Share on Facebook
Top 10 Popular Course
392 ครั้ง
บัญชี พารวย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
346 ครั้ง
Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำใ...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
332 ครั้ง
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผ...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.