หน้าแรกอบรม-สัมมนา    การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย (19)
176K
2
twitter
google plus
คอร์สเรียนขายดี
เรียนฟรี! (40)
มีค่าใช้จ่าย (241)
พบ การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย ทั้งหมด 19 คอร์สแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม สอนเทรดพื้นฐานหุ้น ทอง สกุลเงิ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การอบรมเพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้มีความรู้พื้นฐานก่อนตัดสินใจลงทุน และเพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักการเทรดในตลาดต่างปร...

ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
289 | More  
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม Accounting Map เพื่อจัดทำและแก... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจเปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกร...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
272 | More  
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (2)
อบรม e-Tax Invoice & e-Receipt การจ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receiptขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice &a...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
275 | More  
อบรม Excel for Accounting (การใช้ E... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 - วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก แ...

ค่าอบรม : 9,630 บาท ต่อหลักสูตร
271 | More  
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายว่าด้... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อนักบัญชีต้องดูแลงานบัญชีและภาษี มีหน้าที่ “ทำบัญชี” หรือ “ตรวจสอบบัญชี” ให้กับ บ...

ค่าอบรม : 6,420 บาท ต่อหลักสูตร
278 | More  
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม English for Accountants : ภาษา... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วิชาชีพบัญชีนั้นเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
270 | More  
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อบรม e-Payment System กระบวนการรับ-... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินป...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
275 | More  
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
อบรม Excel for Managerial Accountin... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
การบัญชีบริหารเป็นการนำข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาจัดทำการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช...

ค่าอบรม : 5,243 บาท ต่อหลักสูตร
294 | More  
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
อบรม นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมท... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
สร้างความพร้อม ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ผลกระทบต่อวิช...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
284 | More  
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
อบรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีขจัดความสับสนในกา...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
289 | More  
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
อบรม e-Tax Invoice & e-Receipt การจ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receiptขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice &a...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
284 | More  
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
อบรม การใช้โปรแกรม MS PowerPoint & ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
นำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่สร้างและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและกา...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
278 | More  
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 (2)
อบรม เคลียร์ปัญหา การปิดบัญชีธุรกิจ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
เจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เช่น การรับรู้รายได้-รายจ่ายอัตราแลกเปลี่ยน...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
273 | More  
อบรม e-Payment System กระบวนการรับ-... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
e-Payment System เจาะลึกกระบวนการรับ-จ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินป...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
277 | More  
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 (2)
อบรม Service Provider การให้บริการอ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Providerบริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
261 | More  
อบรม Excel for Accounting (การใช้ E... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 28 - วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชีสร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก แ...

ค่าอบรม : 9,630 บาท ต่อหลักสูตร
271 | More  
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (2)
อบรม Cloud Accounting System: ระบบบ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
เรียนรู้ระบบบัญชีออนไลน์แบบคลาวด์ เพื่อยกระดับงานบัญชี และการปรับใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพส...

ค่าอบรม : 5,029 บาท ต่อหลักสูตร
261 | More  
อบรม e-Tax Invoice & e-Receipt การจ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receiptขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice &a...

ค่าอบรม : 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
263 | More  
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(9,203)
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด154 
  คอร์สเรียน ฟรี
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย145 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
124 
Non-Verified
30 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์124 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 0
  สมัครเรียน 0
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคกลาง154 
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา2,810,695 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน19,688 
  จำนวนสมาชิก36,092 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
Top 10
Top Share on Facebook
Top 10 Popular Course
495 ครั้ง
หลักสูตร "บัญชี พารวย" ...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
294 ครั้ง
การบัญชีบริหารเป็นการนำข้อมูลทางการบั...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
289 ครั้ง
การอบรมเพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้มีความร...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
Infographic
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 36,092  คุณอนุชิต
สถิติคอร์สเรียน 944 กระทู้  562 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.