คอร์สอบรม - สัมนา : Training & Seminar Course
หน้าแรกอบรม-สัมมนา    การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย (19)
170,879 ครั้ง
Past Seminar (237)
Future Seminar (19)
สัมมนาการลงทุน "โค้ชช่วยคิด พิชิตเง... 
งานสัมมนา : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
ครั้งแรกของเมืองไทย กับสัมมนาการลงทุนสัมมนาการพัฒนาการเงินของคุณให้มั่งคั่งสู่อิสรภาพทางด้านการเงินด้วยการลงทุ...

ค่าอบรม : 500 บาท ต่อหลักสูตร
Sponsored 321 ครั้ง | อ่านต่อ  
สัมมนา เปลี่ยนเงินพันเป็นเงินแสนได้...
งานสัมมนา : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
“เปลี่ยนเงินพันเป็นเงินแสนได้ง่ายๆ ” ด้วยเทคนิคการสั่งซื้อสินค้าและการเลือกสินค้าจากจีนแบบมืออาชีพ...

ค่าอบรม : ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย
Sponsored 2,471 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
หลักสูตร กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง ก...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง

ค่าอบรม : 4,000 บาท ต่อหลักสูตร
278 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรก...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 13 - วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทา...

ค่าอบรม : 18,900 บาท ต่อหลักสูตร
320 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (2)
หลักสูตร Tax Auditor Tutor ติวเข้มเ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เก็งข้อสอบ สรุปเนื้อหาเจาะลึกแนวข้อสอบ การบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำห...

ค่าอบรม : 8,560 บาท ต่อหลักสูตร
282 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร กฎหมายและภาษีสําหรับธุรกิจ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ...

ค่าอบรม : 5,350 บาท ต่อหลักสูตร
276 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 23 - วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
หลักการบัญชีและภาษีอากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินกิจการ มิใช่สำหรับนักบัญชี หรือผู้ปฏิบัติเท่านั้น เจ้าของก...

ค่าอบรม : 8,346 บาท ต่อหลักสูตร
274 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร Thai Corporate Income Tax ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
There are various forms of business entities i.e. partnership or company. Each type of business entity will be...

ค่าอบรม : 7,490 บาท ต่อหลักสูตร
285 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแ...
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
• สร้างความพร้อมด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0• จับ Trend ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีในอนาคต ...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
284 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
หลักสูตร A-Z ปัญหาบัญชีและภาษีอากร....
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
เจาะประเด็นปัญหางานบัญชีและภาษีอากร ตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา...

ค่าอบรม : 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
290 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
Pre-CFO & Fundamental CFO เตรียมควา... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 9 - วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
เตรียมความพร้อมนักบัญชีสู่ CFO เรียนรู้บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของ CFO ในการกำกับดูแล การควบคุมภายใน ม...

ค่าอบรม : 20,330 บาท ต่อหลักสูตร
276 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 (2)
Financial Statement Analysis for No... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
Financial statement analysis provides the primary foundation to evaluate business performance. All owners and ...

ค่าอบรม : 12,840 บาท ต่อหลักสูตร
277 ครั้ง | อ่านต่อ  
Work Manual Development การจัดทำคู่... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
เพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีด้วยคู่มือปฏิบัติงานนำคู่มือปฏิบัติงานมาใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานบัญชีในองค์กร...

ค่าอบรม : 6,420 บาท ต่อวัน
274 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 (2)
หลักสูตร การใช้โปรแกรม MS PowerPoin... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
สร้าง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่...

ค่าอบรม : 4,280 บาท ต่อหลักสูตร
267 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร English for Accountants : ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
เรียนรู้ศัพท์ทางบัญชี ฝึกปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร นำเสนองบการเงิน ภายใต้การอบรมที่กระชับ สามารถนำไปปฏิบัติงานได...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อวัน
267 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลต่อการท... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
สรุปสาระสำคัญประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สร้างความเข้าใจในประเด็นจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีขจัดความสับสนในกา...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อหลักสูตร
272 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 (2)
หลักสูตร Business Law for Executive... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
อัพเดทกฎหมายธุรกิจใหม่ล่าสุด‼ สำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะ เพื่อการบริหารและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ..ถูกต...

ค่าอบรม : 5,350 บาท ต่อวัน
272 ครั้ง | อ่านต่อ  
หลักสูตร Lean Accounting การบัญชีแบ... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
Lean Accounting เป็นเครื่องมือช่วยทำให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์และรายงานทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล...

ค่าอบรม : 4,066 บาท ต่อวัน
275 ครั้ง | อ่านต่อ  
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
หลักสูตร บัญชี พารวย... 
งานอบรม : (การเงิน การลงทุน บัญชี ภาษี กฎหมาย) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
บัญชี พารวย เน้นวิเคราะห์เจาะลึกในกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำบัญชีหรือดูงบการบัญชีให้เป็...

ผู้จัดงาน : มินิ เอนเทอร์เพรเนอร์...
ค่าอบรม : 5,600 บาท ต่อหลักสูตร
264 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า [1] - 2
List รายชื่อคอร์สเรียน   
หมายเหตุ : ข้อมูลคอร์สเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(7,974)
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Training & Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 34,924  คุณAekkapop
สถิติงานอบรม-สัมมนา 837 กระทู้  478 หัวข้อ
Seminar Statistics
งานอบรมสัมมนาทั้งหมด289 
  คอร์สเรียน ฟรี27 
  คอร์สเรียนมีค่าใช้จ่าย262 
  ไม่ระบุค่าใช้จ่าย
การรับรองคอร์สเรียน
Verified
214 
Non-Verified
75 
คอร์สเรียนพาร์ทเนอร์210 
คอร์สเรียนสปอนเซอร์
สัปดาห์นี้
  คอร์สเรียนใหม่ 15
  สมัครเรียน 7
สถิติงานอบรมสัมมนา
  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง285 
  ภาคใต้
สถิติเว็บไซต์
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา3,598,035 
  ผู้จ้างอบรม69 
  ผู้สมัครเรียน18,871 
  จำนวนสมาชิก34,924 
Seminar Type
ประเภท
วันเรียน
ประเทศไทย
พาร์ทเนอร์
สถาบันอบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมอื่นๆ
ค่าเรียน
รวมวิทยากร 28
ตรวจเช็คสถานะ
แจ้งชำระเงิน
Top 10
Top Share on Facebook
“เปลี่ยนเงินพันเป็นเงินแสนได้ง่...
สัมมนา | การเงิน การลงทุ...
Top 10 Popular Course
2,471 ครั้ง
“เปลี่ยนเงินพันเป็นเงินแสนได้ง่...
สัมมนา | การเงิน การลงทุ...
321 ครั้ง
320 ครั้ง
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใ...
อบรม | การเงิน การลงทุ...
Infographic
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.