Freshmart
ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส และเซเว่นอีเลฟเว่น
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุร..
นิคมอุตสาหกรรมย.. นิคมอุตสาหกรรมป..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,387 
จำนวนสมาชิก36,425 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Amata Nakorn Industrial Estate (PROJECT 2)
ที่ตั้ง ถนน บริเวณทางหลวงหมายเลข 3466 แลก หมายเลข 3122 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รายละเอียด-
พื้นที่ทั้งหมด8,226 ไร่
รายละเอียดพื้นที่
 • เนื้อที่ทั้งหมด 8,226 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,351 ไร่ 42 ตารางวา
 • เขตพาณิชยกรรม 727 ไร่ 76 ตารางวา 


พื้นที่ว่าง
 • เขตธุรกิจ 6,078 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา
หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ -
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • ระบบผลิตน้ำประปา 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 33,000 ลบ.ม. / วัน
 • ความต้องการใช้น้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 26,000 ลบ.ม. / วัน
ระบบไฟฟ้า
 • ให้บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • จัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่โครงการ
ระบบโทรศัพท์

ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพชนิด SBR ขนาด 30,000 ลบ.ม. / วัน
 • ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 23,000 ลบ.ม. / วัน
ระบบกำจัดขยะ
 • ขยะมูลฝอย จัดให้มีโรงคัดแยกขยะ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานท้องถิ่นไปดำเนินการ
 • กากของเสียอุตสาหกรรม กำหนดให้โรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายดำเนินการส่งไปยังศูนย์กำจัดกาก อุตสาหกรรมของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ซึ่งโรงงานต้องส่งใบขนส่งกากของเสียให้โครงการรับทราบทุกครั้ง
ระบบถนน
 • จัดให้มีทางเข้า - ออกหลัก 2 เส้นทาง ติดต่อกับทางหลวงสายสุขุมวิท-พานทอง (3466) และทางหลวงสายบ้านโพธิ์-พานทอง (3122)
 • ถนนภายใน มีการออกแบบถนนสายประธาน และสายรอง ตามมาตรฐาน ของ กนอ.
ระบบป้องกันน้ำท่วม
 • ปรับถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมขังทั่วไป ทำคลองขุดและเสริมเขื่อนดินโดยรอบพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมที่จะเกิดกับพื้นที่โดยรอบ
 • ระบบระบายน้ำฝนออกแบบเป็น Gutter คอนกรีต รับน้ำจากถนน แล้วระบายสู่ลำรางสาธารณะทางทิศเหนือ และทิศใต้ของพื้นที๋โครงการ 


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

ผู้อำนวยการนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี
ที่อยู่ถนน บริเวณทางหลวงหมายเลข 3466 แลก หมายเลข 3122 อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทร.-
โทรสาร-
อีเมล์amatanakorn.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.amata.com
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 9,595 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 22 คน
อันดับที่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.