คุมอง
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี..
นิคมอุตสาหกรรมร.. นิคมอุตสาหกรรมป..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม333,384 
จำนวนสมาชิก36,425 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด609
เดือนนี้1
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Lakchai Muang Yang Industrial Estate
ที่ตั้ง ถนน บริเวณถนนต้นกระบก-เกษตรศิริ ห่างจากทางหลวงหมายเลข ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) มีพื้นที่ 2,442 ไร่ นิคมอุตสาหกรรมนี้อยู่ภายใต้การกำกับของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ. ) ในการปฏิบัติงานประจำวันและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กนอ. อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทางนิคมฯ ได้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม ดังนี้:
 • อ่างเก็บน้ำมีความจุ 3,680,000 ลบ.ม.
 • ระบบบำบัดน้ำเสียสองขั้นตอนชีววิธี + บึงประดิษฐ์
 • มีแนวต้นไม้ป้องกันกว้างสิบเมตรโดยรอบนิคม ฯลฯ

พื้นที่ทั้งหมด2,441 ไร่
รายละเอียดพื้นที่-
พื้นที่ว่าง-
ราคาขาย/เช่า-
อัตราค่าบริการ -
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบถนน
 • ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต แบ่งเป็น ถนนสายหลัก 4 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 30 เมตร ผิวจราจรข้างละ 14 เมตร ถนนสายซอย 2 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 16 เมตร ผิวจราจรข้างละ 7 เมตร
ระบบน้ำประปา
 • แหล่งน้ำดิบ มี 2 แหล่ง ปริมาณรวม 3,400,000 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย
  1. แหล่งน้ำผิวดินรับน้ำจากพื้นที่เหนือโครงการมากักเก็บในอ่างน้ำดิบที่บริษัท จัดสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 100 ไร่ ขนาดความจุ 2,200,000 ลูกบาศก์เมตร
  2. จัดสร้างบ่อซับนำใต้ดิน บนเนื้อที่ 60 ไร่ ขนาดความจุ 1,200,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะสามารถสำรองน้ำใช้ในฤดูแล้งนาน 6 เดือน
ทั้งนี้ ระบบผลิตน้ำประปาเป็นระบบ Surface Water Treatment กำลังการผลิตรวม 22,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำสูงสุดของโครงการประมาณ 21,600 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน

ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง เชื่อมต่อมายังสถานีไฟฟ้าย่อยภายในพื้นที่โครงการ ส่งและจำหน่ายระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 KV
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ใช้ระบบ SBR(Sequence Batch Reactor) รับน้ำเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย 19,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน และมีแผนใช้ระบบ Constructed Wetland ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียส่วนที่ 3 ควบคู่กับระบบ SBR
ระบบกำจัดขยะ
 • ใช้บริการจัดเก็บและกำจัด โดยบริษัท Eastern Seaboard Environment Complex


สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
 2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
 3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้อำนวยการบริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ที่อยู่ถนน บริเวณถนนต้นกระบก-เกษตรศิริ ห่างจากทางหลวงหมายเลข ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทร.0 2274 1673-4
โทรสาร0 2274 1675
อีเมล์tbc_tribeca@msn.com
sales@tribeca.co.th
เว็บไซต์www.tribeca.co.th
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 3 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 8,616 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 26 คน
อันดับที่ 10 นิคมอุตสาหกรรมเข้าชมมากที่สุด
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.