คุมอง
แฮปปี้ แฟรนไชส์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา นิคมอุตสาหกรรม
คำฮิต : นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเท..
นิคมอุตสาหกรรมล.. นิคมอุตสาหกรรมป..
หน้าแรก
นิคมอุตสาหกรรม (1,903)
นิคมอุตสาหกรรม ทั่วไทย57 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง18 
ภาคตะวันออก30 
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
สถิตินิคมอุตสาหกรรม
จำนวนโรงงาน 2,319,820 
สถิติเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชม337,659 
จำนวนสมาชิก36,508 
 
สถิติผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งหมด612
เดือนนี้3
วันนี้0
นิคมอุตสาหกรรมมาใหม่
10 อันดับล่าสุด
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคตะวันออก
 29 มกราคม 2558 
ภาคกลาง
 18 มิถุนายน 2557 
ภาคกลาง
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 16 พฤษภาคม 2557 
ภาคตะวันออก
 15 พฤษภาคม 2557 ผู้พัฒนานิคมบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Hemaraj Chonburi Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 331/8-9 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2* มีพื้นที่รวมกัน 4,517ไร่ (1,807 เอเคอร์) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน และตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กิโลเมตร Hemaraj CIE และ Hemaraj CIE 2

สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 331ใหม่ ซึ่งเชื่อมไปยังทางหลวงสาย 7 เชื่อมสู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า และสามารถเดินทางไปตัวอำเภอศรีราชาได้สะดวก เพียง 25 กิโลเมตร จากนิคม Hemaraj CIE

ปัจจุบันนิคมแห่งนี้มีผู้ประกอบการมากว่า 78 ราย และ 114 สัญญา รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

พื้นที่ทั้งหมด3,867 ไร่
รายละเอียดพื้นที่เนื้อที่ทั้งหมด 3,867 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,096 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 460 ไร่
 • เขตที่พาณิชย์ 72 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 854 ไร่
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตประกอบการเสรี
พื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • เขตอุตสาหกรรมประกอบการเสรี 67.55 ไร่
หมายเหตุ :
 • *จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่
 • *จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด
ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,300,000 บาท/ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 3,300,000 บาท
อัตราค่าบริการ ค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,050 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,150 บาท/ไร่/เดือน
ค่าน้ำประปา
 • 22.25 บาท /ลูกบาศก์เมตร (1-5,000 ลูกบาศก์เมตร)
 • 24.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร (5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร)
 • 24.75 บาท/ลูกบาศก์เมตร ( 10,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป)
สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบน้ำประปา
 • อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • จำนวน 4,608 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบ Activated Sludge
 • 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ระบบถนน
 • สายประธาน กว้าง 14 เมตร, 4 ช่องทางจราจร
 • สายรองประธาน 8.5 เมตร 2 ช่องทางจราจร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิประโยชน์ สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
   
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
   
คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
   
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

ผู้อำนวยการนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
ที่อยู่เลขที่ 331/8-9 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.0-3834-5234
โทรสาร0-3834-5233
อีเมล์marketing@hemaraj.com
Eastern.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.hemaraj.com/page/main.asp
 สนับสนุนปีที่ 5 | ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 
โหวตนิคมอุตสาหกรรม
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 6 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 6,788 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 14 คน
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.