นิคมอุตสาหกรรม     ภาคตะวันออก     จังหวัดชลบุรี
9.0K
26
101
1
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
INDUSTRIAL
ผู้พัฒนานิคมบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
ชื่อนิคม (ไทย)นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
ชื่อนิคม (อังกฤษ)Hemaraj Chonburi Industrial Estate
ที่ตั้งเลขที่ 331/8-9 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
รายละเอียดนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมเเหมราชชลบุรี 2* มีพื้นที่รวมกัน 4,517ไร่ (1,807 เอเคอร์) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวิน และตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 110 กิโลเมตร Hemaraj CIE และ Hemaraj CIE 2

สามารถเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 331 และทางหลวงหมายเลข 331ใหม่ ซึ่งเชื่อมไปยังทางหลวงสาย 7 เชื่อมสู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้า และสามารถเดินทางไปตัวอำเภอศรีราชาได้สะดวก เพียง 25 กิโลเมตร จากนิคม Hemaraj CIE

ปัจจุบันนิคมแห่งนี้มีผู้ประกอบการมากว่า 78 ราย และ 114 สัญญา รวมเป็นเงินลงทุนกว่า 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมเหล็กขนาดใหญ่ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

พื้นที่ทั้งหมด3,867 ไร่
รายละเอียดพื้นที่เนื้อที่ทั้งหมด 3,867 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,096 ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 460 ไร่
 • เขตที่พาณิชย์ 72 ไร่
 • พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 854 ไร่
 • ผังแสดงการใช้พื้นที่
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 • สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตประกอบการเสรี
พื้นที่ว่าง
 • ผังแสดงพื้นที่ว่าง
 • เขตอุตสาหกรรมประกอบการเสรี 67.55 ไร่
หมายเหตุ :
 • *จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่
 • *จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด
ราคาขาย/เช่า
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,300,000 บาท/ไร่
 • เขตประกอบการเสรี 3,300,000 บาท
อัตราค่าบริการค่าบำรุงรักษา
 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,050 บาท/ไร่/เดือน
 • เขตประกอบการเสรี 1,150 บาท/ไร่/เดือน
ค่าน้ำประปา
 • 22.25 บาท /ลูกบาศก์เมตร (1-5,000 ลูกบาศก์เมตร)
 • 24.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร (5,001 - 10,000 ลูกบาศก์เมตร)
 • 24.75 บาท/ลูกบาศก์เมตร ( 10,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป)
สิ่งอำนวยความสะดวกระบบน้ำประปา
 • อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์
 • แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์
ระบบโทรศัพท์
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • จำนวน 4,608 คู่สาย
ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบ Activated Sludge
 • 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ระบบเตาเผาขยะ
 • ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ระบบถนน
 • สายประธาน กว้าง 14 เมตร, 4 ช่องทางจราจร
 • สายรองประธาน 8.5 เมตร 2 ช่องทางจราจร
ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตประกอบการเสรี

ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการ ได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
   
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
   
คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
   
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไป นอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

ผู้อำนวยการนางสาวลักขณา เมี้ยนกำเนิด
ที่อยู่เลขที่ 331/8-9 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์0-3834-5234
โทรสาร0-3834-5233
อีเมล์marketing@hemaraj.com
Eastern.1@ieat.go.th
เว็บไซต์www.hemaraj.com/page/main.asp
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
|
โหวตนิคมฯ
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 101 คะแนน
มีผู้เข้าชมนิคมอุตสาหกรรมนี้ 9,023 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมนี้ 26 คน
อันดับที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมยอดนิยม
อันดับที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมโหวตสูงสุด
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
*
ขอข้อมูล
ทำเลน่าเช่า
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.