UPDATE
ร้านหนังสือออนไลน์ : e-Shop Book Store
หน้าหนังสือออนไลน์    ทั่วไป    คู่มือเรียน-สอบ
538,323 ครั้ง
คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ฉบับล่าสุด!
 ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ไดเร็กทอรี่ โอกาสธุรกิจ และแฟรนไชส์ ปี 2559
 ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า
ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ ที่พักแรมแบบประหยัด
ขายของออนไลน์ รวยได้ รวยดี
คู่มือเรียน-สอบ
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100% คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ติวให้ผ่านและสอบติด 100% 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือคู่มือที่อัพเดทใหม่ ทันสมัย ตรงกับนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด ที่ต้องใช้ในการสอบ  มั่นใจด้วยแนวข้อสอบที่ใช้สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รวบรวม เรียบเรียง นำมาวิเคราะห์ จากแนวช้อสอบที่ออกทุกปี เพิ่มโอกาสสอบติด ได้สูงมาก อีกทั้ง ...

ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
215 ครั้ง 
แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข) แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย (ภาค ข) 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

"แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย" เป็นหนังสือที่สร้างสรรแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย โดยมีแนวข้อสอบถึง 8 ชุด 800 ข้อ โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด พร้อมคำอธ ...

ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
206 ครั้ง 
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปและแนวข้อสอบดาราศาสตร์สำหรับ ม.4-6 เนื้อหาครบ อ่านเข้าใจง่าย รวมข้อสอบจากสนามแข่งขันระดับประเทศ เช่น O-NET PAT2 และ 9 วิชาสามัญ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ   ผู้แต่ง : อภิญญา แซ่โง้ว จำนวน : 204 หน้า ...

ราคาปกติ 195.00 บาท พิเศษ 186.00 บาท
176 ครั้ง 
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 สรุปเข้ม+ข้อสอบ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือเตรียมสอบ Pat 3 เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านฟิสิกส์วิศวกรรม, คณิตศาสตร์วิศวกรรม, เคมีวิศวกรรม และความรู้ทั่วไปทางด้านวิศวกรรม พร้อมแนวข้อสอบ PAT 3 ล่าสุด เพื่อใช้สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยที่ใฝ ...

ราคาปกติ 295.00 บาท พิเศษ 281.00 บาท
176 ครั้ง 
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสรุปเข้ม มั่นใจก่อนสอบ เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4 ฉบับสรุปเข้ม มั่นใจก่อนสอบ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เนื้อหา 5 วิชาหลัก ที่ละเอียดที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1- ม.3 เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการเตรียมสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามา ...

ราคาปกติ 285.00 บาท พิเศษ 271.00 บาท
174 ครั้ง 
ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ English Program (EP) ประถมศึกษาปีที่ 1 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาระดับประถมศึกที่ปีที่ 1 ของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร English Program (EP) ติวเข้ม คอร์ส Intensive และโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ โดยครอบคลุมหลัก Grammar Conversation และ Vocabulary  รวมถึง เพิ่มเติมแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละเนื้ ...

ราคาปกติ 180.00 บาท พิเศษ 171.00 บาท
175 ครั้ง 
ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100 ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.1 มั่นใจเต็ม 100 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือคู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมเทคนิคช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบทบทวนและแนวข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วย ...

ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
173 ครั้ง 
เตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 เตรียมสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์   ผู้แต่ง : จุอาจารย์วรวิทย์ จันทร์วงษ์,อาจารย์ประสันตา โสมอินทร์ จำนวน : 212 ...

ราคาปกติ 169.00 บาท พิเศษ 161.00 บาท
176 ครั้ง 
เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 ฉบับสมบูรณ์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เนื้อหา 5 วิชาหลัก ที่ละเอียดที่สุด โดยเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่ระดับประถมเพื่อใช้ การเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำ และแนวข้อสอบท้ายเล่ม ให้นักเรียนได้สามารถลองฝึกทำข้อสอบจริง เตรียมพร้อมทุกสนามแข่ง &nbs ...

ราคาปกติ 285.00 บาท พิเศษ 271.00 บาท
175 ครั้ง 
เตรียมสอบ English อังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 เตรียมสอบ English อังกฤษ ป.6 เข้า ม.1 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมการวัดทักษะของนักเรียนในทุกด้าน พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนทำความเข้าใจกับโจทย์ทุกข้อ นอกจากนี้ยังมีบทสนทนาที่พบบ่อย และคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆ รวบรวมไว้ให้อย่างละเอีย ...

ราคาปกติ 149.00 บาท พิเศษ 142.00 บาท
170 ครั้ง 
หน้าที่ 1 จาก 25 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Books Statistics
หนังสือทั้งหมด635 
  ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์101 
  ทั่วไป534 
สํานักพิมพ์
  ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 12
  โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ 6
  อินโฟเพลส 573
  ชุมทางอาชีพ 20
  ISMED 24
การจัดส่งสินค้า
  สินค้าทุกชิ้นมีของพร้อมส่ง
  ระบบจัดส่งลงทะเบียนทุกชิ้น
  รับประกันความพึงพอใจ
  สะดวกรวดเร็ว จัดส่งเร็วสุด 3 วัน
แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
  Track & Trace ไปรษณีย์ไทย
Top 10
  หนังสือมาใหม่
  หนังสือขายดี
  หนังสือยอดนิยม
สถิติเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม469,258 
  จำนวนผู้สั่งซื้อ728 
  หนังสือมาใหม่635 
  จำนวนสมาชิก34,751 
New Arrival Books
239 ครั้ง
เรียนอะไรดี ทำงานอะไรรวย 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
225 ครั้ง
LIFE HACKS เคล็ด (ไม่) ลับ จัดการชีวิตให้ง่าย 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Best Seller Books
910 ครั้ง
20 กลยุทธ์พูดดีค้าขายรวย (20 Strategies: Sale...
ทั่วไป | อินโฟเพลส
556 ครั้ง
Level Up ตะลุยโจทย์พิชิตสอบ English O-Net ม.6...
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Top 10 Popular Book
1,422 ครั้ง
รวยด้วยที่ดินไม่ยาก (Easy Guide Investing in ...
ทั่วไป | อินโฟเพลส
1,411 ครั้ง
เตรียมสอบ O-NET ม.6 ฉบับสมบูรณ์
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.