UPDATE
ร้านหนังสือออนไลน์ : e-Shop Book Store
หน้าหนังสือออนไลน์    ทั่วไป    คู่มือเรียน-สอบ
580,959 ครั้ง
คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ฉบับล่าสุด!
 ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ไดเร็กทอรี่ โอกาสธุรกิจ และแฟรนไชส์ ปี 2559
 ธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า
ธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ ที่พักแรมแบบประหยัด
ขายของออนไลน์ รวยได้ รวยดี
คู่มือเรียน-สอบ
เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์ เตรียมสอบ PAT 5 ฉบับสมบูรณ์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาหลักที่ใช้ในการออกข้อสอบ วิชาความถนัดวิชาชีพครู PAT5 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาครอบคลุมด้านสังคมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นของความเป็นครู และเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิคและแนวคิดในหารช่วยทำข้อสอบให้ได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นใน ...

ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
164 ครั้ง 
สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.1 สรุปหลักคณิตศาสตร์ ป.1 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เตรียมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 1 สรุปเนื้อหาละเอียด ตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย เตรียมความพร้อมให้กับเด็กด้วย แบบฝึกหัดที่หลากหลายในแต่ละบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นยำพร้อมรูปภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกไปกับการเรียนว ...

ราคาปกติ 180.00 บาท พิเศษ 171.00 บาท
168 ครั้ง 
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.1 เขียนโดย“ครูหมวย เอื้อมพร โชคสุชาติ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนเด็กระดับประถมศึกษามามากกว่า 10 ปี หนังสือเล่มนี้เหมาะสำผู้ปกครองและครูใช้ทำกิจกรรมกับเด็กเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านค ...

ราคาปกติ 180.00 บาท พิเศษ 171.00 บาท
166 ครั้ง 
ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๑ ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๑ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือ “ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.๑” จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักภาษาไทยที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยจะประกอบไปด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดเสริมทักษะ และแบบทดสอบท้ายบท ซึ่งนักเรียนจะสามารถอ่าน และทำความเข้าใจเพื่อเ ...

ราคาปกติ 139.00 บาท พิเศษ 133.00 บาท
167 ครั้ง 
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา) สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.1 (8 วิชา) 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เตรียมความพร้อมให้นักเรียน ชั้นป.1 โดยสรุปเนื้อหาละเอียด ครบทุกวิชา ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพละศึกษา โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตร เข้าใจง่าย และแบบฝึกหัด ...

ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
168 ครั้ง 
แนวข้อสอบปีล่าสุด นายสิบตำรวจทุกสายงาน แนวข้อสอบปีล่าสุด นายสิบตำรวจทุกสายงาน 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

แนวข้อสอบปีล่าสุดสอบเข้านายสิบ ทุกสายงาน หนังสือ "แนวข้อสอบปีล่าสุดสอบเข้านายสิบ ทุกสายงาน" เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบครบทั้ง 6 วิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายเบื้องต ...

ราคาปกติ 220.00 บาท พิเศษ 209.00 บาท
172 ครั้ง 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้สอบติด 100% แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้สอบติด 100% 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

การสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ ภาค ก ซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นที่ 1 ในการเข้าทำงานเป็นครูผู้ช่วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สอบไม่ผ่านครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ ได้เข้ามาสอบในสนามนี้ แต่ถ้าหากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ เป ...

ราคาปกติ 285.00 บาท พิเศษ 271.00 บาท
169 ครั้ง 
แนวข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น (ภาค ข) แนวข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น (ภาค ข)  
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

การสอบบรรจุเข้าทำงานอีกประเภทหนึ่ง ที่มีผู้คนจำนวนมาก หลายหลายอาชีพ หลากหลายสาขา เข้ามาสอบแข่งกันมาก ครั้งละเป็นหลักหมื่นคน ไม่ต่างจากการ สอบครูผู้ช่วย หรือการสอบ ก.พ. ก็คงต้องยกให้การข้อสอบบรรจุราชการส่วนท้องถิ่น ในการสอบนี้ เป็นการสอบที่เปิดรั ...

ราคาปกติ 280.00 บาท พิเศษ 266.00 บาท
171 ครั้ง 
ติวเข้มสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ทุกตำแหน่งใช้สอบ ติวเข้มสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็ม 100 ทุกตำแหน่งใช้สอบ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

การสอบบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่น เป็นการสอบบรรจุเข้าทำงานราชการที่ เมื่อมีการประกาศสอบครั้งใด ก็มักจะมีจำนวนผู้สมัครสอบจำนวนมหาศาล ในจำนวนผู้คนหลักหมื่น และในบางครั้งอาจถึงหลักแสนคน มีเพียงจำนวนน้อยที่สามารถผ่านการสอบบรรจุ จนเข้าทำงานได้สมใจ ...

ราคาปกติ 285.00 บาท พิเศษ 271.00 บาท
170 ครั้ง 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 4 (วิชาการศึกษา) ฉ.สมบูรณ์ เตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 4 (วิชาการศึกษา) ฉ.สมบูรณ์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบครูผู้ช่วย โดยเรียบเรียงเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาการศึกษา พร้อมแนวข้อสอบครอบคลุมทุกหัวข้อที่ใช้สอบ เน้นจุดสำคัญ เพ ...

ราคาปกติ 220.00 บาท พิเศษ 209.00 บาท
170 ครั้ง 
หน้าที่ 1 จาก 27 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Books Statistics
หนังสือทั้งหมด733 
  ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์126 
  ทั่วไป607 
สํานักพิมพ์
  ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 11
  แฟรนไชส์โฟกัส 6
  อินโฟเพลส 638
  ชุมทางอาชีพ 20
  ISMED 24
  ดำรงค์ พิณคุณ 34
การจัดส่งสินค้า
  สินค้าทุกชิ้นมีของพร้อมส่ง
  ระบบจัดส่งลงทะเบียนทุกชิ้น
  รับประกันความพึงพอใจ
  สะดวกรวดเร็ว จัดส่งเร็วสุด 3 วัน
แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
  Track & Trace ไปรษณีย์ไทย
Top 10
  หนังสือมาใหม่
  หนังสือขายดี
  หนังสือยอดนิยม
สถิติเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม478,673 
  จำนวนผู้สั่งซื้อ831 
  หนังสือมาใหม่733 
  จำนวนสมาชิก35,418 
New Arrival Books
177 ครั้ง
หัดวาดสีน้ำ Playbook Vol.3 ผู้คน อาคาร และวิว... 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
176 ครั้ง
หัดวาดสีน้ำ Playbook Vol.2 ดอกไม้สวยงามและสัต... 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Best Seller Books
1,105 ครั้ง
20 กลยุทธ์พูดดีค้าขายรวย (20 Strategies: Sale...
ทั่วไป | อินโฟเพลส
767 ครั้ง
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.6 ฉบับสมบูรณ์
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Top 10 Popular Book
1,743 ครั้ง
เตรียมสอบ O-NET ม.6 ฉบับสมบูรณ์
ทั่วไป | อินโฟเพลส
1,611 ครั้ง
เสื้อยืด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ สีฟ้า
ทั่วไป | ThaiFranch...
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.