UPDATE
ร้านหนังสือออนไลน์ : e-Shop Book Store
หน้าหนังสือออนไลน์    อินโฟเพลส (591)
1,218 ครั้ง
อินโฟเพลส
เตรียมสอบสังคม ประถม 6 เตรียมสอบสังคม ประถม 6 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เตรียมสอบสังคม ประถม 6 เล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นในแต่ละสาระการเรียนรู้จะมีแบบทดสอบ เพื่อประเมินความเข้าใจของเด็กหลังจากที่ได้ทบทวนเนื้อห ...

ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
210 ครั้ง 
รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความซับซ้อน มีสูตรที่ใช้ในการคำนวณอยู่มากมาย จึงเป็นวิชาที่ยากสำหรับนำเรียนทุกระดับชั้น ไม่เว้นแม้แต่ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น แต่ถ้าหากได้มีการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จะพบว่า การที่นักเรียนมัธยมต้นส่วนใหญ่คิดว่า ...

ราคาปกติ 120.00 บาท พิเศษ 114.00 บาท
205 ครั้ง 
ติวเข้มสอบเข้าการรถไฟฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ติวเข้มสอบเข้าการรถไฟฯ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

การสอบเข้าทำงานการรถไฟ เป็นการสอบเข้าทำงานที่มีการแข่งขันสูง เพราะมีคนจำนวนมาก อยากจะเข้ามาทำงานในหน่วยงานนี้แต่เนื่องด้วยการจัดสอบแต่ละครั้ง มีผู้สมัครเข้าสอบเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้สมัครอีกเป็นจำนวนมาก ที่ไม่สามารถสอบผ่านได้    ก ...

ราคาปกติ 280.00 บาท พิเศษ 266.00 บาท
206 ครั้ง 
หลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) ฉบับสมบูรณ์ หลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) ฉบับสมบูรณ์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือที่อธิบายหลักคณิตศาสตร์ ม.1 2 และ3 อย่างละเอียด และตรงต่อหลักสูตรแกนกลาง พร้อมแนวมข้อสอบระหว่างภาค กลางภาค และปลายภาค ที่สามารถใช้สอบเก็บคะแนน  O-NET สอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำ สอบเข้า เตรียมอุดมศึกษา  มหิดลวิทยานุสรณ์   สา ...

ราคาปกติ 280.00 บาท พิเศษ 266.00 บาท
203 ครั้ง 
เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4 เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ประถม 4 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษานั้น นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้การส่งเสริมและดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนที่เด็กๆ จะได้เรียนต่อยอดในวิทยาศาสตร์ระดับสูงขึ้นไป อาทิ การ ...

ราคาปกติ 95.00 บาท พิเศษ 91.00 บาท
205 ครั้ง 
ติวเข้ม PAT 5 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ติวเข้ม PAT 5 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือ ติวเข้ม PAT 5 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน  เป็นหนังสือที่ได้รวบรวม “แนวข้อสอบ”ความถนัดทางวิชาชีพครู ครบทุกรายวิชาที่ต้องสอบ ได้แก่ จิตวิทยาครู ภาษาไทย สังคมศึกษา ตรรกศาสตร์ อนุกรมเลข อนุกรมรูปภาพ  โดยเรียบเรี ...

ราคาปกติ 285.00 บาท พิเศษ 271.00 บาท
206 ครั้ง 
ติวเข้ม PAT 1 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน ติวเข้ม PAT 1 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

PAT1 "ข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์" เป็นวิชาเลขของการสอบ GAT/PAT และเป็นโจทย์เลขที่ยากที่สุดในการสอบแอดมิชชั่น ซึ่งถ้าใครได้คะแนน PAT1 มาก เรียกได้เลยว่า "เก่งมาก" ดังนั้น คณะไหนที่ต้องคิดเลขหรือใช้ตรรกะมากๆ ก็จะคัดนักศึกษา ...

ราคาปกติ 180.00 บาท พิเศษ 171.00 บาท
198 ครั้ง 
9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 9 วิชาสามัญ ภาษาไทย ด้วยการสรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด   ผู้แต่ง : ชนัญญา เตชจักรเสมา จำนวน : 296 หน้า ...

ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
203 ครั้ง 
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4 สรุปหลักภาษาอังกฤษ ม.4 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาหลักวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ครอบคลุมเนื้อหา Grammar reading และ  Vocabulary  เพื่อใช้ในการทบทวนความรู้ในการทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค ของชั้นปี พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ให้แม่นย ...

ราคาปกติ 179.00 บาท พิเศษ 171.00 บาท
201 ครั้ง 
สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3 สรุปเข้ม สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1-2-3 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เหมาะสำหรับการสอบเพื่อเพิ่มเกรดในห้องเรียน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูง ...

ราคาปกติ 199.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
198 ครั้ง 
หน้าที่ 1 จาก 60 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Books Statistics
หนังสือทั้งหมด676 
  ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์149 
  ทั่วไป523 
  กฏหมาย-สัญญา-ภาษี
สํานักพิมพ์
  ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 12
  โอกาสธุรกิจ&แฟรนไชส์ 6
  อินโฟเพลส 591
  ชุมทางอาชีพ 20
  SMEs ชี้ช่องรวย 7
  ISMED 24
  ตั้งตัว 0
  ศรีปทุม 16
การจัดส่งสินค้า
  สินค้าทุกชิ้นมีของพร้อมส่ง
  ระบบจัดส่งลงทะเบียนทุกชิ้น
  รับประกันความพึงพอใจ
  สะดวกรวดเร็ว จัดส่งเร็วสุด 3 วัน
แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
  Track & Trace ไปรษณีย์ไทย
Top 10
  หนังสือมาใหม่
  หนังสือขายดี
  หนังสือยอดนิยม
สถิติเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม592,430 
  จำนวนผู้สั่งซื้อ601 
  หนังสือมาใหม่676 
  จำนวนสมาชิก34,172 
New Arrival Books
210 ครั้ง
เตรียมสอบสังคม ประถม 6
ทั่วไป | อินโฟเพลส
205 ครั้ง
รวมสูตรคณิตฯ พิชิตข้อสอบ ม.ต้น พร้อมแนวข้อสอบ
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Best Seller Books
69,037 ครั้ง
เปิดร้านสังฆภัณฑ์ บริหารง่าย ขายแล้วรวย
ธุรกิจ SME... | SME ชี้ช่องรวย
10,357 ครั้ง
คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ฉบับล่าสุด!
ธุรกิจ SME... | แฟรนไชส์โฟกัส
Top 10 Popular Book
69,037 ครั้ง
เปิดร้านสังฆภัณฑ์ บริหารง่าย ขายแล้วรวย
ธุรกิจ SME... | SME ชี้ช่องรวย
54,363 ครั้ง
678 ตลาดพารวย
ธุรกิจ SME... | ThaiFranch...
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2016 All Right Reserved.