UPDATE
ร้านหนังสือออนไลน์ : e-Shop Book Store
หน้าหนังสือออนไลน์    อินโฟเพลส (583)
3,578 ครั้ง
อินโฟเพลส
ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาคเรียน   โดยโจทย์ทั้งหมดถูกออกแบบมาให้นักเรียน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดจากง่ายไปสู่ยาก ...

ราคาปกติ 89.00 บาท พิเศษ 85.00 บาท
155 ครั้ง 
ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.4 ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.4 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.4 เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   ใช้สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน และสอบประจำภาคเรียน   โดยโจทย์ทั้งหมดถูกออกแบบมาให้นักเรียน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดจากง่ายไปสู่ยาก ...

ราคาปกติ 75.00 บาท พิเศษ 72.00 บาท
158 ครั้ง 
ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาเข้มข้นครอบคลุมทุกบทในวิชาวิทยาศาตร์ ระดับชั้น ป.6 พร้อมแบบฝึกทบทวนและแนวข้อสอบ สสวท.   ให้นักเรียนได้ทำการประเมินความรู้ความเข้าใจของตนเอง ก่อนนำเทคนิคที่ได้จากการฝึกฝนเหล่านั้นไปใช้ในการทำข้อสอบของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านว ...

ราคาปกติ 180.00 บาท พิเศษ 171.00 บาท
159 ครั้ง 
ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ติวเข้มวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

นักเรียนสามารถนำบทสรุป และโจทย์ที่ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน ในหนังสือเล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของตนให้เพิ่มขึ้น โดยนักเรียนต้องท ...

ราคาปกติ 165.00 บาท พิเศษ 157.00 บาท
159 ครั้ง 
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100% แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญทุกวิชา ทำได้สอบได้ 100% 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

วิชาสามัญ 9 วิชานั้น เป็นวิชาที่มีรายละเอียด และเนื้อหาที่มีจำนวนมาก ที่นักเรียนจะต้องเรียน ทบทวน และทำความเข้าใจเพื่อให้สอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบในระดับชั้น ระดับโรงเรียน หรือในระดับการสอบแข่งขันครั้งสำคัญๆ     การทำความเข้าใจต่อ 9 วิ ...

ราคาปกติ 380.00 บาท พิเศษ 361.00 บาท
160 ครั้ง 
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 สรุปเข้ม+ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือสรุปเข้มชีววิทยาเล่มนี้ สรุปเนื้อหาได้แก่ Part พื้นฐานทางชีววิทยา (Basic of Biology), กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ (Anatomy and Physiology of Animal), กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช (Anatomy and Physiology of Plant), พันธุศาสตร์ ( ...

ราคาปกติ 425.00 บาท พิเศษ 404.00 บาท
162 ครั้ง 
แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก.) แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก.) 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือ "แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 (ภาค ก)" เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบครบทั้ง 3 วิชา ได้แก่ ความถนัดทั่วไป, ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ    โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอ ...

ราคาปกติ 220.00 บาท พิเศษ 209.00 บาท
213 ครั้ง 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 2 (วิชาความสามารถทั่วไป) ฉ.สมบูรณ์ เตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 2 (วิชาความสามารถทั่วไป) ฉ.สมบูรณ์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบครูผู้ช่วย เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิคและแนวข้อสอบที่ครบถ้วน   ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) หลักการใช้เหตุผล และวิชาภาษาไทย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีคิดและวิธีการทำข้อสอบ เพื่ ...

ราคาปกติ 260.00 บาท พิเศษ 247.00 บาท
202 ครั้ง 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉ.สมบูรณ์ เตรียมสอบครูผู้ช่วย เล่ม 1 (วิชาความรอบรู้) ฉ.สมบูรณ์ 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาและแนวข้อสอบวิชาความรอบรู้ที่ต้องใช้สอบเข้าบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. และภาษาอังกฤษ  มาพร้อมทั้งเฉลยและคำอธิบายที่ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่สอบผ่านจริง   จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ มี ...

ราคาปกติ 280.00 บาท พิเศษ 266.00 บาท
204 ครั้ง 
Competency ทำง่ายกว่าได้ผลดีกว่า Competency ทำง่ายกว่าได้ผลดีกว่า 
ธุรกิจ SMEs & แฟรนไชส์ (บริหารธุรกิจ) | อินโฟเพลส

Competency ทำง่ายกว่าได้ผลดีกว่า (Easy HR : Competency) “Competency” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการจับตามองในวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดยหลายๆ องค์กรคิดว่าน่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงช่วยพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้&nbs ...

ราคาปกติ 200.00 บาท พิเศษ 190.00 บาท
212 ครั้ง 
หน้าที่ 1 จาก 59 หน้า [1] - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
Books Statistics
หนังสือทั้งหมด679 
  ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์124 
  ทั่วไป555 
สํานักพิมพ์
  ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 12
  แฟรนไชส์โฟกัส 6
  อินโฟเพลส 583
  ชุมทางอาชีพ 20
  ISMED 24
  ดำรงค์ พิณคุณ 34
การจัดส่งสินค้า
  สินค้าทุกชิ้นมีของพร้อมส่ง
  ระบบจัดส่งลงทะเบียนทุกชิ้น
  รับประกันความพึงพอใจ
  สะดวกรวดเร็ว จัดส่งเร็วสุด 3 วัน
แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
  Track & Trace ไปรษณีย์ไทย
Top 10
  หนังสือมาใหม่
  หนังสือขายดี
  หนังสือยอดนิยม
สถิติเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม514,580 
  จำนวนผู้สั่งซื้อ816 
  หนังสือมาใหม่679 
  จำนวนสมาชิก35,314 
New Arrival Books
155 ครั้ง
ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.5 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
158 ครั้ง
ติวโจทย์คณิตศาสตร์ ป.4 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
Best Seller Books
12,944 ครั้ง
คู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ ฉบับล่าสุด!
ธุรกิจ SME... | แฟรนไชส์โฟกัส
31,523 ครั้ง
ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ธุรกิจ SME... | ISMED
Top 10 Popular Book
55,141 ครั้ง
678 ตลาดพารวย
ธุรกิจ SME... | ThaiFranch...
31,523 ครั้ง
ธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่ม
ธุรกิจ SME... | ISMED
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.