หนังสือออนไลน์    New Arrival Book
784K
facebook
google plus
ค้นหาหนังสือ Read more
New Arrival Book
ติวเข้มแนวข้อสอบ NT ป.3 ติวเข้มแนวข้อสอบ NT ป.3 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

รวบรวมเอาแนวข้อสอบทั้ง 3 ด้านดังนี้ ด้านภาษา เพื่อวัดความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม ด้านคำนวณ เพื่อประเมินทักษะการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง    และด้านเหตุผล เพื่อทดสอบในเรื่องความเข้าใจในการวิเ ...

ราคาปกติ 250.00 บาท พิเศษ 238.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.. ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.. 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือคู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 ตามหลักสูตรมาตรฐานของ สพฐ. และ สสวท.   เสริมเทคนิคช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบทบทวนและแนวข้อสอบโรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่ว ...

ราคาปกติ 165.00 บาท พิเศษ 157.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.4 สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.4 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

สรุปเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ป.4 โดยเน้นหลักสำคัญที่ใช้ในการสอบกลางภาค และปลายภาค   เพื่อให้เด็กฝึกฝนภาษาอังกฤษที่สำคัญในการสอบเลื่อนชั้น และยังเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญต่อไป ในการศึกษาต่อ ...

ราคาปกติ 139.00 บาท พิเศษ 133.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.4 ฝึกทักษะ เก่งไทย ป.4 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นให้ต่อเนื่องจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.๔ ซึ่งมีเนือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการอ่าน และการเขียน   ในแต่ละบทประกอบด้วยแบบทดสอบฝึกฝนตนเอง และแบบทดสอบ ...

ราคาปกติ 165.00 บาท พิเศษ 157.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
ติวสอบภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4 ติวสอบภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 4 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

คู่มือเตรียมสอบวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เหมาะสำหรับการติววิชาภาษาไทยเพื่อเพิ่มเกรดและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาไทยในระดับต่อไป     ผู้แต่ง : ชนัญญา เตช ...

ราคาปกติ 119.00 บาท พิเศษ 114.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) มั่นใจเต็.. สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) มั่นใจเต็.. 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือ สรุปเข้ม 8 วิชาป.5 เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาวิชาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยแบ่งออกเป็นวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี   โดยเน้นเนื้อหาสำคัญที่จำเป ...

ราคาปกติ 275.00 บาท พิเศษ 262.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.. ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.. 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือคู่มือทบทวนเนื้อหาและเตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เสริมเทคนิคช่วยจำเนื้อหาจากครูดิ๊ฟ ซึ่งมีประสบการณ์สอนในระดับประถมศึกษา พร้อมข้อสอบทบทวนและแนวข้อสอบโรงเรียนชั้นนำ มีเฉลยและอธิบายคำตอบเพื่อช่วยให้นักเรียน ...

ราคาปกติ 165.00 บาท พิเศษ 157.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสต.. แบบฝึกเสริมเข้มทักษะและการคิด คณิตศาสต.. 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

ทบทวนความรู้ ฝึกทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 ฉบับปรับปรุง 2560   แบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สพฐ. (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560) ตรงกับหัวข้อ ...

ราคาปกติ 195.00 บาท พิเศษ 186.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
คู่มือเรียน-เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ.. คู่มือเรียน-เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ.. 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

คู่มือเรียน-เตรียมสอบภาษาอังกฤษ ระดับ ป.5 ฉบับ สมบูรณ์ เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย    บรรจุแน ...

ราคาปกติ 150.00 บาท พิเศษ 143.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
สรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.. สรุปเข้ม สังคมศึกษา ป.6 พิชิตสอบเข้า ม.. 
ทั่วไป (คู่มือเรียน-สอบ) | อินโฟเพลส

หนังสือที่สรุปแก่นของ 5 สาระการเรียนรู้เอาไว้อย่างครบถ้วน   พร้อมทั้งยังเสริมสาระความรู้ทางด้านอาเซียน (ASEAN), เหตุการณ์ปัจจุบัน, ความรู้รอบตัว, สรุปข่าวสารทั้งไทยและข่าวต่างประเทศย้อนหลัง 5 ปี ให้ผู้อ่านเตรียมความพร้อมได้อย่างมั่นใจก่อนลง ...

ราคาปกติ 220.00 บาท พิเศษ 209.00 บาท
รายละเอียด
ซื้อสินค้า
     14 มกราคม 2562
Books Statistics
หนังสือทั้งหมด807 
  ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์96 
  ทั่วไป711 
สํานักพิมพ์
  ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ 11
  แฟรนไชส์โฟกัส 7
  อินโฟเพลส 692
  ISMED 24
  ดำรงค์ พิณคุณ 72
การจัดส่งสินค้า
  สินค้าทุกชิ้นมีของพร้อมส่ง
  ระบบจัดส่งลงทะเบียนทุกชิ้น
  รับประกันความพึงพอใจ
  สะดวกรวดเร็ว จัดส่งเร็วสุด 3 วัน
แจ้งชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
  Track & Trace ไปรษณีย์ไทย
Top 10
  หนังสือมาใหม่
  หนังสือขายดี
  หนังสือยอดนิยม
สถิติเว็บไซต์
  จำนวนผู้เข้าชม515,381 
  จำนวนผู้สั่งซื้อ1,124 
  หนังสือมาใหม่807 
  จำนวนสมาชิก37,533 
New Arrival Books
169
ติวเข้มแนวข้อสอบ NT ป.3 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
167
ติวเข้มเต็ม max เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 สสวท... 
ทั่วไป | อินโฟเพลส
หนังสืออื่นๆในหมวดนี้
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.