หน้าดาวน์โหลด   รวมแผนธุรกิจ   แบบอย่างการลงทุน 
484K
8
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Rubber Cement  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราใช้สำหรับอุตสาหกรรมหล่อดอกยาง ซ่อมยาง โดยเป็นตัวประสาน ระหว่างล้อกับดอกยางให้ติดกันได้ดีขึ้น
 File size : 0.058 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(536)
กระเป๋าถือสตรีทำด้วยหนังของไทยเป็นที่ต้องการของต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากฝีมือประณีตคุณภาพดี และมีการพัฒนารูปแบบตามความต้องการของตลาด
 File size : 0.095 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(1,615)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟสดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  กระทั่งมีผู้สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้เป็นจำนวนมาก
 File size : 1.045 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(2,470)
นับวัน ความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด
 File size : 0.315 MB.
 Type : doc
18-07-2553ISMED
(6,382)
ข้าวสําเร็จรูปและข้าวเสริมสุขภาพสําเร็จรูป ครอบคลุมข้าวสวย ข้าวเหนียว ข้าวผัด ข้าวอบต่างๆ โดยการผสมธัญพืชหรือคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆ ลงไปในข้าว
 File size : 0.12 MB.
 Type : doc
18-07-2553SME bank
(1,064)
หอยเป๋าฮื้อถือเป็นผู้บริโภคระดับต้น ๆ ของห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากมีนิสัยการกินแบบขูดขีด(grazer)สิ่งมีชีวิตตามซอกหิน
 File size : 0.186 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(775)
จากการที่รัฐบาลได้ ให้การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมของชุมชนในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทําให้มีผลิตภัณฑ์ จํานวนมาก
 File size : 0.143 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,039)
เครื่องเชื่อมอิเล็คทรอนิกส์แบบอินเวอร์เตอร์หรือเครื่องเชื่อมอิเล็คทรอนิกส์ประสิทธภาพสูง เป็นเครื่องเชื่อมเหล็กที่นําเอาวงจรอิเล็คทรอนิกส
 File size : 0.147 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(707)
เครื่องดื่มธัญพืชที่รู้จักกันทั่วไปคือ นํ้านมถั่วเหลือง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมานานและผลิตกันในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
 File size : 0.106 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,441)
เครื่องเทศ (Spices) หมายถึง ส่วนต่างๆของพืชที่นำมาใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหารหรือเพื่อให้อาหารมีกลิ่นหอม
 File size : 0.123 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,649)
เครื่องปรุงชนิดผงเป็นพัฒนาการจากเครื่องปรุงชนิดเครื่องแกงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาดมาเป็นเวลานาน
 File size : 0.127 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(755)
แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคและการกำกับดูแลของภาครัฐมากพอ สมควรโดยอาศัยกลยุทธ์ของการเป็นเครื่องสำอาง
 File size : 0.114 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,581)
แผ่นไคติน-ไคโตซานสําหรับรักษาแผลในต่างประเทศนั้นได้พัฒนามานานนับสิบปี ส่วนในประเทศไทยนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(461)
เต็นท์สําหรับการเดินทางที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาโดยตลอดจากความต้องการสั่งชื้อและรูปแบบการออกแบบจากผู้จ้างผลิตในประเทศทําให้การส่งออกเต็นท์สําหรับเดินทางของไทย
 File size : 0.109 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(569)
ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือ กะลามะพร้าว แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
 File size : 0.113 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,031)
ถุงมือยางเริ่มมีการผลิตในประเทศไทยประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา จากเดิมประเทศไทยต้องนำเข้า ถุงมือยางเพื่อการบริโภคภายในประเทศ การผลิตในประเทศคุณภาพยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่ากับถุงมือยางที่ผลิตจากต่างประเทศ
 File size : 0.093 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,150)
เทียนสมุนไพร Aroma นับได้ว่าเป็นพัฒนาการผลิตเทียนไข โดยเทียนอโรมาสามารถใช้ในการบําบัดทางด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้คนในยุคที่มีความเครียดสูง
 File size : 0.09 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,361)
ธุรกิจงานพิมพ์ด่วน เป็นบริการที่มุ่งตอบสนองงานพิมพ์ที่เร่งด่วน และจํานวนการสั่งพิมพ์ในแต่ละครั้ง
 File size : 0.354 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(813)
ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยเจียระไนที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกมานานแล้ว เนื่องจากประเทศไทยมีช่างเจียระไนฝีมือดี
 File size : 0.32 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(643)
ธุรกิจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คือ การให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 File size : 0.066 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(963)
 ร้านซ่อมรถยนต์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป โดยไม่จำกัดยี่ห้อรถยนต์ และคิดอัตราค่าบริการต่ำกว่าค่าบริการของศูนย์บริการ   ซึ่งการให้บริการจะครอบคลุมถึงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(3,949)
วิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งรีบ เพราะผู้คนส่วนใหญ่ต้องออกไปทํางาน
 File size : 0.165 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(4,660)
ตัวแทนออกของ หรือ“ชิปปิ้ง” เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะทั้งภาครัฐและเอกชนมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจส่งออกกันมากขึ้น
 File size : 0.318 MB.
 Type : doc
19-07-2553 ไม่ระบุ
(975)
 การให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ บำรุงรักษาและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ตามบ้านและสำนักงาน  สามารถทำควบคู่กับธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า และเพื่อเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจ
 

 File size : 0.07 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(713)
 ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ให้บริการถ่ายเอกสาร ย่อ ขยาย ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ และบริการเข้าเล่มทั้งแบบแถบกาว และแบบห่วง จำนวนและขนาดของเครื่องถ่ายเอกสารจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน
 File size : 0.069 MB.
 Type : doc
19-07-2553ธุรกิจถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
(3,590)
อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
 File size : 0.165 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(559)
 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร หรือมัคคุเทศก์ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งหมายถึง "การนำเที่ยว" เป็นสำคัญ โดยจะเป็นการนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 File size : 0.065 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,471)

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว


 File size : 0.825 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,483)
 ธุรกิจบริการจัดส่งน้ำดื่มมีทั้งที่ผู้ผลิตจัดส่งเองและตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้จัดส่ง โดยตัวแทนรับน้ำจากผู้ผลิตนำส่งต่อยังผู้บริโภค
 File size : 0.063 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(1,486)
 ธุรกิจบริการจัดหาพยาบาลและแม่บ้านส่วนใหญ่เป็นธุรกิจให้บริการดูแลทำความสะอาดบ้าน ดูแลเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงช่วงก่อนเข้าเรียน คนป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 File size : 0.073 MB.
 Type : doc
19-07-2553SME bank
(678)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.