หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   คู่มือ - เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ 
20K
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวง

 File size : 7.719 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(715)
การจัดทำคู่มือการออกแบบตลาดสด ชื่อแบบ แบบแนวความคิดตลาดสดภาคเหนือ

 File size : 0.947 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(603)
เกณฑ์การออกแบบเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นก่อนการออกแบบทุกครั้ง

 File size : 0.731 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(470)
ในการศึกษาออกแบบและจัดทำคู่มือการออกแบบตลาดสดจะต้องพิจารณา

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(280)
หมายถึง ตลาดประเภทที่ 1 ที่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ  มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์

 File size : 0.972 MB.
 Type : ppt
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(429)
This publication  entitled "Handbook of Healthy Market"  is aimed at giving imformation

 File size : 12.249 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(242)
ตลาดสด เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และเป็นศูนย์กลางวิถีของชุมชนที่อยู่กับสังคมไทยมาตลอด

 File size : 13.894 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(686)
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)ผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 หมวด

 File size : 4.323 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(317)
กวาดเศษขยะบนแผงจำหน่ายอาหาร และนำไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะ

 File size : 0.458 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(272)
การทำความสะอาดต้องทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อกำจัดสิง่สกปรกออกจากตลาด

 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(232)
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชำแหละ ณ แผงจำหน่ายสินค้า

 File size : 7.188 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(274)
ตลาดสด เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนสินค้า ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 File size : 25.217 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(299)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.