หน้าดาวน์โหลด   ทำเลค้าขาย   คู่มือ - เกณฑ์ ตลาดสดน่าซื้อ 
19K
twitter
google plus
ค้นหาไฟล์ Read more
ชื่อไฟล์วันที่เพิ่มอ้างอิงดาวน์โหลด
Detail : 
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับประเมินสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 1 ตามกฎกระทรวง

 File size : 7.719 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(686)
Detail : 
การจัดทำคู่มือการออกแบบตลาดสด ชื่อแบบ แบบแนวความคิดตลาดสดภาคเหนือ

 File size : 0.947 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(580)
Detail : 
เกณฑ์การออกแบบเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นก่อนการออกแบบทุกครั้ง

 File size : 0.731 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(446)
Detail : 
ในการศึกษาออกแบบและจัดทำคู่มือการออกแบบตลาดสดจะต้องพิจารณา

 File size : 0.055 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(272)
Detail : 
หมายถึง ตลาดประเภทที่ 1 ที่มีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ  มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์

 File size : 0.972 MB.
 Type : ppt
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(415)
Detail : 
This publication  entitled "Handbook of Healthy Market"  is aimed at giving imformation

 File size : 12.249 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(220)
Detail : 
ตลาดสด เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และเป็นศูนย์กลางวิถีของชุมชนที่อยู่กับสังคมไทยมาตลอด

 File size : 13.894 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(667)
Detail : 
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)ผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 หมวด

 File size : 4.323 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(306)
Detail : 
กวาดเศษขยะบนแผงจำหน่ายอาหาร และนำไปรวมทิ้งไว้ในบริเวณที่พักขยะ

 File size : 0.458 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(266)
Detail : 
การทำความสะอาดต้องทำเป็นประจำทุกวัน เพื่อกำจัดสิง่สกปรกออกจากตลาด

 File size : 0.591 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(225)
Detail : 
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ หมายความว่า อาหารสดประเภทเนื้อสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่มีการชำแหละ ณ แผงจำหน่ายสินค้า

 File size : 7.188 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(260)
Detail : 
ตลาดสด เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการแลกเปลี่ยนสินค้า ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 File size : 25.217 MB.
 Type : pdf
30-01-2558สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
(284)
Download Statistics
ไฟล์ทั้งหมด8,060 
  ธุรกิจแฟรนไชส์
546 
  รวมแผนธุรกิจ
710 
  ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
1,970 
  รวมสัญญาต่างๆ
278 
  รวมแบบฟอร์มต่างๆ
345 
  เอกสารสมาคมแฟรนไชส์, งานสัมมนา, นิตยสาร
746 
  โครงการเรนโบว์โปรเจค
  เอกสารแฟรนไชส์ จากต่างประเทศ
876 
  งานแสดงสินค้าSMEs และแฟรนไชส์
175 
  โปรแกรมสำหรับธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
24 
  รวมเอกสารทางบัญชี-ภาษี-การเงิน
575 
  การขอสินเชื่อธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
25 
  ฮวงจุ้ย SMEs
36 
  ข้อมูลสนับสนุนการทำธุรกิจประเภทการค้าต่างๆ
19 
  ข้อมูลศึกษาประเภทธุรกิจการค้า/ตลาด
22 
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
1,118 
  ชุดเครื่องมือธุรกิจเอสเอ็มอี SME Toolbox
  กรมการขนส่งทางบก
50 
  ทำเลค้าขาย
66 
  คู่มือด้านจดทะเบียนธุรกิจ
98 
  เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
35 
  รายชื่อธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
55 
  SMEs ต้องรู้! โครงการศูนย์บริการธุรกิจ SMEs (Front Service SMEs)
148 
  บทความ E-book ฟรี
128 
สถิติผู้ดาวน์โหลดไฟล์
Download Type
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.