เชสเตอร์

เอสเตท คอร์นเนอร์
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
6.1K
390
26
16
twitter
google plus
4 สกิล (หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็ก)
FRANCHISE
NEWS
4SKILLS เป็นโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้จาก 2 บริษัท คือ บริษัทวิสดอมไวด์ จำกัด (Wisdomwide Co.,Ltd) และ สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept

ซึ่งเล็งเห็นถึงวิกฤตการเรียนของเด็กไทย พร้อมกับเทรนด์การศึกษาระดับโลก เราจึงได้นำกรอบแนวคิด เทคโนโลยี และการเรียนมาตรฐานโลกมายกระดับการเรียนการสอน และสร้างแนวทางที่ถูกต้อง 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ และทักษะต่างๆ ไปใช้กับชีวิตการทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้จริง โดยผสมผสานทั้งววิชาการ เทคโนโลยี และกิจกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการเรียน 3 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ การเขียนโปรแกรม 

ซึ่งแนวคิด 4Skills ยึดหลักการสร้าง 4 ทักษะสำคัญ คือ
 1. Critical Thinking: ทักษะการคิดวิเคราะห์
 2. Creative Thinking: ทักษะความคิดสร้างสรรค์
 3. Collaboration: ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 4. Communication: ทักษะการสื่อสาร
ลักษณะกิจการ
โรงเรียนกวดวิชา | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)4 สกิล (หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็ก)
ชื่อธุรกิจ (Eng)4 SKILLS
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2560 (ก่อตั้งมา 2 ปี)
ความเป็นมา
 • จากประสบการณ์ทางด้านแฟรนไชส์การศึกษาของทีมวิชาการของบริษัท WisdomWide ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน Echo Hybrid
 • จากประสบการณ์ทีมผู้บริหารสถาบันกวดวิชา Enconcept กว่า 20 ปี
 • จึงได้ร่วมกันพัฒนา 3 หลักสูตรบนพื้นฐานแนวคิด 4Skills อันได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการเขียนโปรแกรม
สินค้าและบริการ
หลักสูตรคณิตศาสตร์สิงคโปร์สำหรับเด็กประถม S.Core
 • คล่องคำนวณ คิดเป็นภาพ
 • เก่งแก้โจทย์ปัญหา คิดอย่างมีระบบ
 • ปรับพื้นฐานให้เด็ก “ชอบ และ เก่ง” คณิตศาสตร์ ด้วยขั้นตอนการเรียนเทคนิค พร้อมกิจกรรมเสริมที่รวมสุดยอดระบบการเรียนชั้นนำ 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟินแลนด์ และ ญี่ปุ่น
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม CEFR-Playground
 • บทเรียนจัดทำโดยอ้างอิงมาตรฐาน CEFR จากมหาวิทยาลัย Cambridge
 • แก้ปัญหาระดับชาติ เด็กพูดไม่ได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง โดยให้เริ่มจาก ฟัง > พูด > อ่าน > เขียน
 • เรียนสนุกครบทุกทักษะด้วยสุดยอดแอปพลิเคชัน
 • พัฒนาหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน Enconcept
หลักสูตรเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กประถม KIDCANCODE
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก 
 • เริ่มเรียนรู้ด้วยความสนุก ผ่านการเล่นและลงมือปฎิบัติจริง และการลองผิดลองถูก
 • ฝึกแก้โจทย์ปัญหาและพัฒนากระบวนการคิดแบบโปรแกรมเมอร์ 
 • พร้อมเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนโปรแกรม
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ อายุตั้งแต่ 5 ขวบ จนถึง 13 ปี

*สามารถเลือกลงทุนเปิดสอน 1 วิชาเดียวก็ได้*

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์60,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา4 ปี
งบการลงทุน100,000 - 300,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน20,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์30% จากยอดขาย ต่อเดือน
เงินประกัน20,000 บาท
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่4 สาขา
รวมทั้งหมด5 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ค่าลิขสิทธิ วิชาละ 60,000 บาท
 2. ค่าค้ำประกัน วิชาละ 20,000 บาท 
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานใหญ่

ขั้นตอนการเปิดศูนย์
 1. นัดหมายเข้าฟัง Franchise Orientation (หลักสูตรและการลงทุน)
 2. หาทำเล
 3. เซ็นสัญญาแฟรนไชส์
 4. ตกแต่งศูนย์ & หาและอบรมครู
ระยะเวลาคืนทุน
1-2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 
 2. ระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 
 3. สนใจงานด้านการศึกษาและบริการ
 4. สามารถบริหารสาขาด้วยตัวเองได้
สิ่งที่ได้รับ
 1. การให้คำปรึกษาด้านการประเมินทำเล
 2. สิทธิในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และหลักสูตรการเรียนการสอนของ 4Skills
 3.  การฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารศูนย์ 
 4. การฝึกอบรมสำหรับครู 
 5. ชุดสต็อคสินค้าเริ่มต้น
 6. ระบบการจัดการนักเรียน
 7. การให้คำปรึกษาด้านการตลาด & การออกแบบศูนย์ 
 8. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในภาพรวมผ่านสื่อต่างๆ ตลอดทั้งปี
 9. สิทธิ์พิเศษต่างๆ ในเครือ Learn Balance Group สำหรับผู้บริหารศูนย์, บุตรผู้บริหารศูนย์, ผู้สอน
อื่นๆ
แบรนด์การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21
 • แบรนด์เดียวที่มีถึง 3 วิชาให้เลือกลงทุน
 • ลงทุนเปิดได้ตั้งแต่ 1 วิชา ขึ้นไป  
ชื่อบริษัทบริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด
ชื่อผู้บริหารคุณวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
ชื่อผู้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 4Skills
ที่อยู่เลขที่ 328 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.093-140-1001
อีเมล์Pornsuda.p@wisdomwide.com
เว็บไซต์www.4skills.co
LINE 
4Skillsthailand
Facebook 
www.facebook.com/4SkillsThailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=lMJYr_W3q1Y
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 26 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 6,121 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 390 คน
 
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเขียนโปรแกรม
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget