ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
122K
577
803
9
twitter
โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
ที่โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน ตามพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย สร้างบทเรียนที่กระตุ้นจินตนาการของเด็ก เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน 

ที่โกลเบิล อาร์ต เราคือ “หลักสูตรศิลปะเพื่อพัฒนาการเด็กที่ดีที่สุดในโลก” ที่มีเปิดสอนใน 18 ประเทศทั่วโลก และกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Learn Balance ที่ทำธุรกิจการศึกษามากว่า 20 ปี เช่นโรงเรียนกวดวิชา Enconcept, Qualish, Soci-Thai, PlayByEar, Score, Exchange ฯลฯ
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
ชื่อธุรกิจ (Eng)Global Art & Creative (Thailand)
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2548 (ก่อตั้งมา 14 ปี)
ปีที่ขาย
แฟรนไชส์
พ.ศ. 2548 (ขายแฟรนไชส์มา 14 ปี)
ความเป็นมา
Global Art & Creative ก่อตั้งขึ้นโดยมิสเตอร์มาแฮร์ โก้ (Mahair Goh) ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 1999

คุณธเนศ  เอื้ออภิธร ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Enconcept ได้นำหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย

เพราะตระหนักว่าหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เป็นหลักสูตรที่นำประโยชน์ในการเรียนศิลปะมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ได้

อาทิ สมาธิ, การวางแผนการทำงาน, ทักษะการแก้ปัญหา, การวิเคราะห์, การสื่อสาร, ทั้งการเขียน และ การ Present ผลงาน ฯลฯ

ในปี 2018 โกลเบิล อาร์ต มีเปิดสอนในประเทศไทยกว่า 50 สาขา และอีก 600 กว่าสาขาใน 18 ประเทศทั่วโลก 

สินค้าและบริการ
ก่อนเริ่มเรียนจะมีการวัดระดับทักษะในด้านต่างๆ (Placement Test) เพื่อเริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ระดับ Junior สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี: สร้างความคุ้นเคยกับศิลปะ ด้วยกิจกรรม ลอง เล่น เรียนรู้ 
 • ระดับ Foundation สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี: ฝึกทักษะพื้นฐานการวาด การระบายสี การจัดองค์ประกอบภาพผ่าน 40 ภาพผลงาน และฝึกการใช้สี และเทคนิคของสีประเภทต่างๆ เช่น สีไม้ สีช็อคน้ำมัน (Oil Pastel) 
 • ระดับ Basic สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี: สร้างนิสัยคิดสร้างสรรค์ ผ่านวงจรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในโจทย์ภาพตั้งแต่ผลไม้ สัตว์ไปจนถึงคนเบื้องต้น
 • ระดับ Intermediate สำหรับเด็กอายุ 9-11 ปี: ฝึกการพัฒนามุมมอง การวาดคนเหมือนจริง การสร้างผลงานเชิงพาณิชย์ศิลป์
 • ระดับ Advanced สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี: เรียนรู้ทักษะเฉพาะด้าน เช่น Drawing & Sketching เพื่อให้รู้จักการใช้ รูปทรง เส้น สี แสง เงา หรือ คอร์ส Painting สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้สีโปสเตอร์ เป็นต้น
 • คอร์ส Cartoon & Comic สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป: ฝึกออกแบบการ์ตูนของตนเอง (Cartoon Character Design) ตั้งแต่วาดหน้าตา สีหน้าอารมณ์ รูปร่าง การเคลื่อนไหว สภาพแวดล้อม 
 • คอร์สเสริมอื่นๆ เช่น คอร์สงานปั้น คอร์สงานประดิษฐ์
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา3 ปี
งบการลงทุน200,000 - 600,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์19.8 - 22% ต่อปี
เงินประกัน20,000 บาท
แฟรนไชส์ซี่50 สาขา
รวมทั้งหมด50 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่า Franchise License : ปีที่ 1 - ปีที่ 3 : 200,000 บาท 
 • ค่าต่อสัญญา : ปีที่ 4 เป็นต้นไป 20,000 บาท 
 • เงินค้ำประกัน : 20,000 บาท 
 • ค่าตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับสถานที่) 50,000 – 200,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน12 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สัญญาติไทย อายุ 27-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. ชอบงานด้านการศึกษา
 4. มีความพร้อมในการลงทุน
 5. ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของบริษัทฯ
 6. หลังผ่านการคัดเลือกต้องสามารถเข้าอบรมหลักสูตรและการบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 7. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะอื่นๆ
สิ่งที่ได้รับ
 1. ให้คำปรึกษาตั้งแต่การประเมินทำเลเปิดศูนย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการสอน
 2. จัดอบรมหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต และ การอบรมการบริหารศูนย์ให้กับผู้บริหารศูนย์
 3. ให้การสนับสนุนด้านการจัดหาแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 4. ให้การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 5. ให้การสนับสนุนเครื่องมือ และ วิธีการในการสรรหาบุคคลากร และการบริหารบุคลากร ให้การสนับสนุนด้านระบบการรับสมัคร & บริหารข้อมูลนักเรียน
 6. สิทธิประโยชน์และส่วนลดค่าเรียนในวิชาต่างๆ ในเครือ Learn Balance  
อื่นๆ
โกลเบิล อาร์ต เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีเวลาในการอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เราจึงมุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารศูนย์ที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร การสอน การบริหาร ศูนย์โกลเบิล อาร์ต ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโกลเบิลอาร์ต
 • ส่งมอบหลักสูตรศิลปะเพื่อพัฒนาการเด็กที่ดีที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปีก่อตั้งโกลเบิล อาร์ต เมื่อปี 1999 
 • เราตั้งปณิธานอย่างมุ่งมั่นว่าจะปลูกฝังวินัยในการเรียนรู้ และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์พรั่งพร้อมด้วยนวัตกรรม 
 • อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานการอบรมครูอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ทำให้โกลเบิล อาร์ตได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันและมีสาขาแพร่หลายใน 18 ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 1 ล้านคน 
ชื่อบริษัทบริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณวรรณวิภา พ่วงเจริญ
ที่อยู่เลขที่ 328 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 11 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.02-7363682
อีเมล์wanwipha@globalart.co.th
ga_all@globalart.co.th
เว็บไซต์www.th.globalart.world
เจ้าของเดียวกับ4 สกิล (หลักสูตรคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็ก)
LINE 
เพิ่มเพื่อน
Facebook 
www.facebook.com/GlobalArtThailand/
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=HJg2UiNVZFI
ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 803 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 121,622 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 577 คน
 
ศิลปะความคิดสร้างสรรค์กวดวิชาแฟรนไชส์ศิลปะแฟรนไชส์วาดรูป
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget