กาแฟมวลชน
จัมปิ้งเคลย์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาคำนวณ SMEs
  $arr_group[group_en]  คำนวณแฟรนไชส์ (4)
  $arr_group[group_en]  คำนวณการเงิน (22)
  $arr_group[group_en]  คำนวณสุขภาพ (9)
  $arr_group[group_en]  คำนวณคณิตศาสตร์ (7)
  $arr_group[group_en]  เครื่องคิดเลขออนไลน์ (4)
  $arr_group[group_en]  คำนวณอื่น ๆ (10)
เครื่องคำนวณทั้งหมด56
 - คำนวณแฟรนไชส์
 - คำนวณการเงิน22 
 - คำนวณสุขภาพ
 - คำนวณคณิตศาสตร์
 - เครื่องคิดเลขออนไลน์
 - คำนวณอื่น ๆ10 
สถิติผู้ใช้งานเครื่องคำนวณ
 - คำนวณแฟรนไชส์90,800 
 - คำนวณการเงิน856,195 
 - คำนวณสุขภาพ370,273 
 - คำนวณคณิตศาสตร์179,487 
 - เครื่องคิดเลขออนไลน์48,929 
 - คำนวณอื่น ๆ1,186,681 

ผู้เข้าชม 167,222 ครั้ง
          เครื่องมือช่วยคำนวณ สำหรับธุรกิจ SMEs ได้รวบรวมการคิดคำนวณ จุดคุ้มทุน (BREAK-EVENT POINT), ค่าตอบแทนจากการลงทุน (ROI), คำนวณสินเชื่อที่อยู่อาศัย, รถ, คำนวณความเป็นไปได้ของโครงการ และอื่นๆ เพื่อจุดมุ่งหวังให้เป็น "เครื่องมือ" การคิดคำนวณทางด้านธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และแฟรนไชส์ รวมถึงนักลงทุนที่สนใจทุกท่าน

          หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งทาง LINE | Add LINE id: @thaifranchise  
       มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคือการนำเอาทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สิน ซึ่งจะบอกได้ทันทีว่าคุณร่ำรวยแค่ไหน และถ้า (อยาก) เป็นคนรวย การ คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง หากคำนวณแล้วปรากฎว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงที่ (ไม่โต) หรือเร ...
       จุดคุ้มทุน สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ ปัญหาสำคัญหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ คือยังขาดความ เข้าใจในเรื่องของ “จุดคุ้มทุน หรือ Break-Even Point” โดยมักจะมีความเข้าใจว่า เมื่อใดก็ตาม ที่ตนเองมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเท่ากับ ...
       ลักษณะของภาษีอากรที่ดี รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตาม ที่กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบางประการที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายดังกล่าวใช้บ ...
       การคำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน จะคำนวณเบื้องต้นทั้งจากตัวเจ้าหนี้, ลูกหนี้ และสต๊อกสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือ เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น โดยอ้างอิงจากผลประกอบการปัจจุบัน เพื่อให้เห็นสภาพคล่องทางการเงินอย่างคร่าวๆ ...
       คำนวณออนไลน์ได้ทันที การหาปริมาตรและพื้นที่ผิว · ปริซึม · พีระมิด · ทรงกระบอก · กรวย · ทรงกลม · ปริซึมและพีระมิด · รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก · พื้นที่ผิวรูปสามเหลี่ยม · พื้นที่ผิวของปริซึม และอื่นๆ ...
       เครื่องคำนวณนี้ ใช้คำนวณ ด้านและมุมของรูป สามเหลี่ยม โดยถ้าจะต้องระบุ ความยาวด้าน หรือความกว้างของมุมลงไป 3 ช่อง โดยจะต้องระบุด้านอย่างน้อย 1 ด้าน แล้วเครื่องคำนวณนี้จะคำนวนด้านและมุมที่เหลือโดยอัตโนมัติ ...
 
 
       ร่างกายของคนเรามีการเผาผลาญพลังงานอยู่เสมอ แต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราสามารถเผาผลาญพลังงานไปเท่าไร กี่แคลอรี่ กี่กิโลแคลอรี การคำนวณเผาผลาญพลังงานของร่างกาย จริงๆแล้วเครื่องกำลังกายตามฟิตเนตจะมีค่าบอกว่าเราเผาผลาญพลังงานไปเท่าไร แต่ถ้าเราไม่ได้ไปฟิต ...
        การคำนวณ BMR (Basal Metabolic Rate) เป็นการคำนวณหาจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายคุณต้องการใช้ โดยอ้างอิง จาก อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง และวิถีชีวิตประจำวัน ถึงแม้ยามนอนหลับ ร่างกายก็ยังคงต้องการพลังงานตลอดเวลาเมื่ออายุมากขึ้น เราจะควบคุมน้ำหนักได้ยากขึ้น เพราะ B ...
       อยากรู้ไหมว่า คุณเกิดมากี่วันแล้ว หรือถ้าคิดเป็นแบบวินาทีเป็นระยะเวลากี่วินาทีแล้ว เครื่องมือนี้จะช่วยคำนวณให้ตั้งแต่หลักปี ,เดือน, วัน, ชั่วโมง จนถึงวินาทีเลยครับ ...
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน  Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.