หน้าอบรม-สัมมนา    คอร์สเรียน พาร์ทเนอร์ (273)    โกรว์วิ่ง อะคาเดมี่ (0)
4.9K
Past Seminar (20)
หลักสูตร แนวทางการแก้ปัญหา ด้วยหลัก คิด วิเคราะห์ ...
หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนพัฒนาผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ที่เป็นประเด็นในการทำงานผ่านก...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
27 กันยายน 2562
หลักสูตร บริหารต้นทุนได้กำไรเห็นๆ
ต้นทุนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารธุรกิจให้เกิดกำไร แล้วต้นทุนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการบริหารธุรกิจ ต้นทุนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุน...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
10 กันยายน 2562
หลักสูตร เปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นของขวัญ
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรับมือการร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาเบื้องต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธ...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
22 สิงหาคม 2562
หลักสูตร แนวทางการแก้ปัญหา ด้วยหลัก คิด วิเคราะห์ ...
หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการวางแผนพัฒนาผลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ที่เป็นประเด็นในการทำงานผ่านก...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
8 สิงหาคม 2562
หลักสูตร บริหารต้นทุนได้กำไรเห็นๆ
ต้นทุนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารธุรกิจให้เกิดกำไร แล้วต้นทุนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการบริหารธุรกิจ ต้นทุนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุน...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
9 กรกฎาคม 2562
หลักสูตร เปลี่ยนการร้องเรียนให้เป็นของขวัญ
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรับมือการร้องเรียน และการรับมือกับปัญหาเบื้องต้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธ...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
14 มิถุนายน 2562
หลักสูตร บริหารร้านให้ง่าย ถ้าเข้าใจงบกำไร - ขาดทุ...
เรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขที่สำคัญในทางธุรกิจ โดยศึกษาวิธีการคำนวนหาจุดคุ้มทุนของกิจการว่ามีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของธุรกิจให้ออก...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,900 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
11 มิถุนายน 2562
หลักสูตร บริหารต้นทุนได้กำไรเห็นๆ
ต้นทุนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารธุรกิจให้เกิดกำไร แล้วต้นทุนอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในการบริหารธุรกิจ ต้นทุนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุน...
ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
30 พฤษภาคม 2562
สัมมนา ไขความลับของงานบริการญี่ปุ่น
สัมมนานี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การวางรากฐานธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน กับ Mr.Hitoshi Arimoto (CEO) ผู้ที่สร้างมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร เพ...
ค่าอบรม 2,000 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
29 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร เทคนิคสร้างความประทับใจให้ลูกค้าด้วยงานบร...
เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานในงานบริการทั้ง 5 (การทักทาย, การแสดงออกทางสีหน้า, ภาพลักษณ์, สำนวนวาจา,...
ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
14 พฤษภาคม 2562
หลักสูตร เคล็ด (ไม่ลับ) จับใจลูกค้า (Sales Approac...
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอัตราการกล...
ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
26 มีนาคม 2562
หลักสูตร เทคนิคจูงใจให้ลูกค้าซื้อเพิ่ม (How to inc...
การทำให้ลูกค้าแต่ละรายซื้อสินค้ามูลค่าสูงขึ้น เป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจปรารถนา หัวใจสำคัญ คือ จะทำอย่างไรเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนชิ้น...
ค่าอบรม 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
21 มีนาคม 2562
หลักสูตร สร้างเสริมศักยภาพทางความคิด สู่ความเป็นสุ...
การที่จะประสบความสำเร็จในงานด้านการบริหารธุรกิจนั้น มีรากฐานมาจาก การมีภาวะผู้นำ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือ ผู้บ...
ค่าอบรม 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง (Build ...
การที่จะประสบความสำเร็จในงานด้านการบริหารธุรกิจนั้น มีรากฐานมาจาก การมีภาวะผู้นำ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือ ผู้บ...
ค่าอบรม 5,000 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2562
หลักสูตร สื่อสารอย่างไรให้เป็นผู้นำมือเก่ง (Build ...
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่จำเป็นของผู้ที่เป็นหัวหน้า เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสื่อสาร คือ "ทักษะการฟัง" แ...
ค่าอบรม 5,000 บาท 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
23 มกราคม 2562
หลักสูตร สร้างเสริมศักยภาพทางความคิด สู่ความเป็นสุ...
การที่จะประสบความสำเร็จในงานด้านการบริหารธุรกิจนั้น มีรากฐานมาจาก การมีภาวะผู้นำ การเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หรือ ผู้บ...
ค่าอบรม 3,500 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
9 มกราคม 2562
หลักสูตร Sales Approach เคล็ดไม่ลับจับใจลูกค้า
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอัตราการกล...
ค่าอบรม 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
27 ธันวาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคการบริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน) สำห...
ความรู้พื้นฐานด้านตัวเลข ที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ ร้าน, สาขา, หน่วยงาน เช่น ที่มาและการสร้างยอดขาย, ค่าใช้จ่ายที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนที่จำเป...
ค่าอบรม 5,885 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
13 ธันวาคม 2561
หลักสูตร Sales Approach เคล็ดไม่ลับจับใจลูกค้า
เป็นหลักสูตรที่จะได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ว่าอัตราการกล...
ค่าอบรม 4,815 บาท ต่อหลักสูตร
เต็ม
ปิดสมัครเรียน
28 พฤศจิกายน 2561
หลักสูตร เทคนิคการบริหารตัวเลข (งบกำไร-ขาดทุน) สำห...
ความรู้พื้นฐานด้านตัวเลข ที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ ร้าน, สาขา, หน่วยงาน เช่น ที่มาและการสร้างยอดขาย, ค่าใช้จ่ายที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนที่จำเป...
ค่าอบรม 5,885 บาท ต่อหลักสูตร
ปิดสมัครเรียน
21 พฤศจิกายน 2561
ลงประกาศ คอร์สเรียน ฟรี! : Seminar Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,827  คุณพี พรชนะ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติคอร์สเรียน 1,803 กระทู้  860 หัวข้อ
สนใจฝึกอบรมภายในองค์กร
ขอใบเสนอราคาจากสถาบันอบรมชั้นนำของไทยกว่า 200+ ฟรี!
ขอใบเสนอราคา
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.