29K
 28 กันยายน 2553 

“แก้โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องง่ายที่ สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน” 

 

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด  13 ปี บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการศึกษา  “สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน” (one2one Math School) เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย ภายใต้บรรยากาศที่มีความสุขสนุกในการเรียน “ A Friendly Learning Experience”   โดยสิ่งสำคัญที่สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันจะมอบให้กับเด็กๆ คือ Mind (ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจ) , Brain (พัฒนาการทางด้านความคิด), Friendship( มนุษยสัมพันธ์ ),Future (เป็นทักษะที่ติดตัวไปในอนาคต) นอกจากนั้น ทางสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน เชื่อว่า เด็กเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาชาติ จึงควรได้รับการปลูกฝังทั้งด้านความรู้ ทักษะการคิด ความมีเหตุผลที่จะทำให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยต่อไป
       

ดังนั้น สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ได้พัฒนา หลักสูตร “Mathbox” แมทบ็อกซ์ คณิตศาสตร์ครบวงจร สำหรับน้อง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ม.3 โดยเป็นหลักสูตรหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะและการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้การวาดรูปและแผนภาพเป็นสื่อในการสอน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่น้อง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงยังมีหลักสูตร “Sakamoto” (ซากาโมโต้) เป็นหลักสูตรการแก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้วิธีการแสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ ออกมาเป็น Diagram (แผนภาพ) ทำให้น้องๆเข้าใจ และแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น  


 

 

จุดเด่นหลักสูตร Mathbox คณิตศาสตร์ครบวงจร

  • ใช้เทคนิคการวาดรูปและแผนภาพเป็นสื่อในการแก้โจทย์ปัญหา
  • เสริมความรู้ด้านทักษะและการแก้โจทย์ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์อย่างครบวงจร
  • ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพื้นฐานและความสามารถของเด็กเฉพาะรายบุคคล
  • เน้นให้เด็กเรียนทันชั้นเรียนหรือเกินระดับชั้นเรียน
  • เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
จุดเด่นหลักสูตร Sakamoto แก้โจทย์ปัญหาสไตล์ญี่ปุ่น

  • ผู้นำหลักสูตรการพิชิตโจทย์ปัญหาจากประเทศญี่ปุ่น
  • เสริมสร้างทักษะการคิดและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างมีระบบ
  • ใช้วิธีแสดงความสัมพันธ์ของโจทย์ออกมาเป็น Diagram (แผนภาพ) ทำให้เด็กเข้าใจและแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น
  • เน้นสร้างความเข้าใจในโจทย์คณิตศาสตร์ที่แท้จริง
  • ปูพื้นฐานความพร้อมให้กับเด็กเพื่อการเรียนคณิตศาสตร์ระดับสูง

 
สถาบันคณิตศาสตร์วันทูวัน ได้เปิดสาขาไปแล้วทั้งหมด 111 สาขาทั่วประเทศไทย และ ในปี 2553 นี้ ได้เปิดสาขาใหม่จำนวน 14 สาขา ดังนี้ บางบอน 3,  เอกชัย 46, อู่ทองนอก, บ้านพิมาน-ท่าข้าม 30, ฟอร์จูนทาวน์,  แฟชั่น ไอส์แลนด์, มิต ติ้งมอล บางอ้อ ถ.จรัญสนิทวงศ์ , เชียงใหม่(ถ.แก้วนวรัฐ), โลตัส-ขอนแก่น, หนองคาย, มหาสารคาม, อุบลราชธานี, สกลนคร อ.เมือง, และ กาฬสินธ์ อ.สมเด็จ 

        
นอกจากนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆ ใน ต่างจังหวัด ได้ทดสอบความสามารถทางวิชาคณิตศาสตร์ของตนเอง  ทางสถาบันคณิตศาสตร์วันทูวันได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน “One2one Mathematics Competition” ใน 15 จังหวัด ทั่วประเทศไทย อาทิเช่น จ.ขอนแก่น, จ.เชียงใหม่, จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2553  ชิงถ้วยรางวัล รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  “นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ”  ในการแข่งขันทั้ง 15 จังหวัดนั้น มีน้องๆ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ และ ได้มีการจัดงานเสวนาเรื่อง “สอนคณิตจากชีวิตรอบตัว”  ให้กับผู้ปกครอง  และ ในช่วงบ่าย ได้เปิดโอกาสให้ น้องๆ  ได้เล่นเกมส์  ทั้งนี้ ทางสถาบันขอขอบคุณน้องๆ ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ
 
      
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 1556 ซ.เย็นจิตร ถ.สุทธิสารวินิจฉัย  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เบอร์โทร 0-2276-0812-5 หรือ www.one2onecenter.com
 

ข้อมูลแฟรนไชส์สถาบันคณิตศาสตร์ วันทูวัน
 

 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ไอดูโฟร์ไอเดีย

ไอดูโฟร์ไอเดีย (IDO4IDEA) ผู้นำอันดับ 1 เครื่องพิมพ์ภาพลงวัสดุและตลอดจนนำเข้าจัดจำหน่ายวัสดุสำหรับงานพิมพ์ภาพต่าง ๆ ครบวงจร พร้อมท..

ชาไข่มุก ไอ-ฉะ

ชานม i-cha (ไอ-ฉะ) เป็นชานมไข่มุกสูตรใต้หวัน และทาง i-cha ได้ปรังปรุงสูตรให้เข้าคอคนไทย ทำไห้ได้รสชาติชาที่หอมนุ่ม หวานมัน อร่อยอย..