1.4K
 31 พฤษภาคม 2564 
ควอลิตี้ คิดส์ สุดยอดแฟรนไชส์การศึกษา “สอนทักษะชีวิต พัฒนาความคิดผู้เรียนให้เป็นระบบ”
 

เพื่อให้ก้าวทันสังคมที่มีการแข่งขันมากขึ้น การศึกษายุคใหม่จึงไม่ใช่การสอนให้เด็กท่องจำ แต่สิ่งสำคัญคือต้องให้เด็กรู้จักคิด รู้จักลงมือทำ มีกระบวนการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหา อะไรคือวิธีการแก้ปัญหา อะไรคือสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องทำก่อน หากสถาบันการศึกษาใดที่มีหลักสูตรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในทิศทางนี้
 
 
www.ThaiFranchiseCenter.com ถือว่าเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนได้อย่างสูงสุด ซึ่ง “ควอลิตี้ คิดส์” ก็ถือเป็น โรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต สำหรับเด็กอายุ 1.5-12 ปี ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เพิ่มทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ ครบทุกความฉลาด” โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ผ่านเกมกิจกรรมที่สนุกสนาน ส่งผลให้เด็กเกิดการเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจำได้ดีกว่า
 
ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบัน ควอลิตี้คิดส์ กลายเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่น่าลงทุนอย่างมาก การันตีความสำเร็จตลอดระยะเวลากว่า 31 ปีที่ผ่านมาด้วยด้วยนักเรียนที่ประสบความสำเร็จทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก
 
ควอลิตี้ คิดส์ ธุรกิจการศึกษา อยากเห็นเด็กไทย “มีคุณภาพ” มากขึ้น
 

Quality kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 โดย ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครูแอ๊นท์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็ก และ Mr. Matthew Brady (ครูแม็ทท์) ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพ ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ ได้นำทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา และพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตร จนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต (หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต)แนวทางการสอนของควอลิตี้ คิดส์ จะเป็นการเรียนการสอนผ่านการเล่น โดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อ
 

ซึ่งคุณครูผู้สอนมีหน้าที่คอยแนะนำ โดยไม่ได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมก่อน แล้วก็ค่อยๆ สอนเรื่องเหล่านั้นตามมา ซึ่งจะแตกต่างชัดเจนกับการเล่นทั่วไปที่ไร้จุดมุ่งหมายแต่ Quality Kids จะเป็นการเล่นที่คุณครูคอยชี้แนะการเล่น พร้อมกระตุ้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ ดังนั้นที่ Quality Kids จึงมีของเล่นที่เหมาะสำหรับเด็กเยอะมาก
พร้อมกับมีคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิดด้วย
 
หลักสูตร A.N.T. ของควอลิตี้ คิดส์ มุ่งพัฒนาผู้เรียน 4 ด้าน
 

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ ได้นำการสอนระบบ A.N.T. (Advanced Neurological Teaching) มาใช้ โดยจุดเด่นของการสอนระบบนี้จะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ เพื่อให้เกิดวงจรในสมองที่เข้มแข็ง ทำให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เกิดความคิดหลากหลายที่สร้างสรรค์ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ทำให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตนเองและเกิดความสำเร็จในการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายคือ “เพิ่มทักษะชีวิต คิดเป็นระบบ ครบทุกความฉลาด” ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนา 4 ด้านหลักๆ คือ
 1. สมาธิดี (Concentration) : ฝึกฝนให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัย ก่อให้เกิดสมาธิมากยิ่งขึ้น
 2. คิดไว (Fast brain) : เมื่อเด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ จะสามารถเชื่อมโยงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ได้ ทำให้มีความคิดที่หลากหลายและว่องไวมากขึ้น
 3. มีความสุข (Happiness) : เด็กทุกคนต้องการความสนุกสนาน ซึ่งการเรียนที่มีความสุขคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้
 4. ศรัทธาในตนเอง (Self-esteem) : เมื่อผู้เรียนลงมือทำงานใดๆที่ประสบความสำเร็จย่อมนำมาซึ่งความภูมิใจ ที่เขาให้มั่นใจและกล้าคิด กล้าลงมือทำ ไม่กลัวอุปสรรค อันเป็นการปลูกฝังที่สำคัญในการใช้ชีวิต

ซึ่งการเรียนผ่านการเล่นนั้นจะเป็นการใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อ และมีคุณครูเป็นคนคอยแนะนำ เช่น หากเป็นการเรียนเรื่องมิติสัมพันธ์หรือตัวเลข ก็จะนำบอร์ดเกมมาใช้เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาผ่านการเล่น โดยไม่ได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นหลัก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมก่อน แล้วก็ค่อยๆ สอนเรื่องอื่นๆ ตามมาในภายหลัง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเหมาะกับผู้เรียนวัย 1.5-12 ปี ซึ่งผู้ปกครองที่สนใจสามารถพาบุตรหลาน ไปทดสอบระดับการคิดที่สถาบันก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว ทางสถาบันจึงจะเลือกช่วงการเรียนที่เหมาะสมให้แก่เด็กๆ ต่อไป
 
7 ข้อดีน่าสนใจทำไมต้องเลือก “ควอลิตี้ คิดส์”
 

แน่นอนว่าการที่พ่อแม่จะเลือกส่งบุตรหลานเรียนในสถาบันใดๆ ต้องดูจุดเด่นและความน่าสนใจ ซึ่งควอลิตี้ คิดส์มี 7 ข้อดีที่กล้าบอกว่าให้บุตรหลานเลือกเรียนก็ดี หรือจะเลือกลงทุนเอง ก็น่าสนใจเช่นกัน โดยข้อดีของควอลิตี้ คิดส์ได้แก่
 
 1. โรงเรียนส่วนใหญ่มักจะสอนให้เด็กจำกับท่อง โรงเรียน Quality Kids สอนให้เด็กแก้ปัญหาที่น่าสนใจ
 2. เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐาน ให้เป็นคนมีความคิดก้าวหน้า ฝึกให้เด็กคิดเป็น แก้ปัญหาได้
 3. พ่อแม่สามารถไว้ใจสถานที่เรียน และ ผู้สอนที่มีความเป็นมืออาชีพ มีระบบการบริหารจัดการชัดเจน
 4. ผู้ปกครองมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานสามารถปล่อยให้อยู่กับครูผู้สอนได้
 5. เป็นการให้เด็กๆได้มาสนุกกับเพื่อน และสนุกกับการเล่นที่พัฒนาสมองได้ดีกว่าการเล่นโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
 6. เป็นโอกาสในการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้เรียนได้เห็นสังคมยุคใหม่ที่ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำ
 7. สร้าง First Impression กับการเรียนให้ลูกรู้สึกดี นักเรียนที่มาเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนมากขึ้น
อยากลงทุนกับ “ควอลิตี้ คิดส์” เริ่มต้นอย่างไร??
 

กว่า 31 ปีในธุรกิจการศึกษา ควอลิตี้ คิดส์ ผลิตผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนใหม่ๆ เทคนิคการสอนใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิถีสังคมที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบันถือเป็นแฟรนไชส์การศึกษายอดฮิตที่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ โดยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น 370,000 บาท โดยสิ่งที่จะได้รับคือ
 1. การอบรมพนังงาน ด้านการบริหาร การตลด เทคนิคในการสอน 
 2. การออกแบบสาขาให้กับผู้ลงทุนและการตรวจแบบสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของควอลิตี้ คิดส์
 3. การวางระบบ CRM และ Digital Marketing ให้กับผู้ลงทุน
 4. โต๊ะเรียน อุปกรณ์และเกมการศึกษา พร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจ
 5. สิทธิ์ในการใช้หลักสูตรการสอน ( 3-12 หลักสูตร) 

แนะนำว่าผู้สนใจลงทุนควรมีงบประมาณในการลงทุนเบื้องต้น 600,000 บาท โดยยังได้รับสิทธิ์ในการขายคอร์สเรียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางควอลิตี้ คิดส์ ให้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนได้ โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา และร่วมกันวางแผนในการลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมีธุรกิจการศึกษาที่สามารถสร้างรายได้อย่างมีคุณภาพ และมีโอกาสขยายสาขาเติบโตได้มากยิ่งขึ้น
 
 
ซึ่งปัจจุบันธุรกิจการศึกษามีความน่าสนใจไม่ว่าสถานการณ์ในสังคมจะเป็นอย่างไร แต่การเรียนรู้ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ตรงกันข้าม ยิ่งภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาการเรียนการสอนตั้งมีการพัฒนาที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ฝ่าฝันกับอุปสรรคต่างๆ ได้ ซึ่งควอลิตี้ คิดส์ คือสถาบันที่เน้นเรื่องดังกล่าว ถือเป็นสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาที่เราถือว่าเหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้อย่างมาก
 
สนใจลงทุนแฟรนไชส์คลวอลิตี้ คิดส์ โทร. 082-1599465 , 088-0228574 , 02-2867367 ต่อ 8 
 
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชาไข่มุก ไอ-ฉะ

ชานม i-cha (ไอ-ฉะ) เป็นชานมไข่มุกสูตรใต้หวัน และทาง i-cha ได้ปรังปรุงสูตรให้เข้าคอคนไทย ทำไห้ได้รสชาติชาที่หอมนุ่ม หวานมัน อร่อยอย..

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร