5.9K
 31 กรกฎาคม 2556 
สถาบันภาษายูนิเซิร์ช เรียนรู้อังกฤษและจีน อย่างยั่งยืน


Language Alive “ภาษามีชีวิต อังกฤษและจีนแสนสนุก”

สถาบันภาษายูนิเซิร์ช ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 - 16 ปี โดยเฉพาะ ด้วยการเรียนรู้ภายใต้โปรแกรมหลักสูตรแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. เน้นการพัฒนาพื้นฐานและเตรียมความพร้อมที่ดีด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงส่งเสริมทักษะความคิดและจินตนาการให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออกด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์


แนวความคิดของ Unisearch Franchise

 

จากจุดเริ่มต้น ปี 2546 สถาบันภาษายูนิเซิร์ชได้ทุ่มเทและพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนอย่างต่อเนื่อง และด้วยระบบแฟรนไชส์ที่ดีที่สุด กับ 4 รางวัลคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย สถาบันฯ จึงได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการ มากขึ้นทุกๆ ปี
 
วันนี้สถาบันฯ มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนให้เป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเข็มทิศนำทางให้ผู้ลงทุนทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จในธุรกิจการศึกษาอย่างยั่งยืน
 


 
ทำไมต้องเลือก Unisearch Franchise

 
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
 • โปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาจีนแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L. ลิขสิทธิ์มาตรฐานสากล
 • รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบชัดเจน พร้อมนวัตกรรมใหม่ด้านสื่อการเรียนการสอน
 • ตำราประกอบการเรียนมาตรฐานจากต่างประเทศ และแบบฝึกหัดพิเศษช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
 • คณาจารย์ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมจากทางสถาบันฯ โดยตรง ด้านการสอนภาษาแนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L.
 • สถาบันฯ ได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากลและทันสมัยตลอดเวลา
   


ความเสี่ยงต่ำสุดด้านการลงทุน
 • Unisearch Franchise แฟรนไชส์สถาบันภาษามาตรฐาน ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • Unisearch Franchise กำหนดค่าธรรมเนียมสิทธิ์ที่เหมาะสม และค่าธรรมเนียม Royalty Fees รูปแบบพิเศษ (อัตราคงที่)
 • Unisearch Franchise มีความยืดหยุ่นสูงทั้งด้านรูปแบบและงบประมาณในการตกแต่งสถานที่
 • Unisearch Franchise ให้อิสรภาพด้านการตลาดและการดำเนินกิจการสาขา สามารถดำเนินการควบคู่กับวิชาอื่นได้
 • Unisearch Franchise มีที่มาของรายได้หลากหลาย ทั้งจากการเรียนการสอนในสถานที่และนอกสถานที่ การจัดจำหน่าย
 • ตำราเรียนและแบบฝึกหัด การจัดจำหน่ายสื่อ เกมส์ และของเล่น การจัดโปรแกรมเรียนและทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียนและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
 • Unisearch Franchise มีบุคคลากรด้านบริหาร การตลาดและการขายที่เชี่ยวชาญพร้อมให้การสนับสนุนทั้งก่อนและระหว่างดำเนินการ
   การสนับสนุนจากเรา
 
การสนับสนุนด้านหลักสูตรและการสอน
 • ลิขสิทธิ์โปรแกรมหลักสูตรมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน แนวทฤษฎีใหม่ M.T.A.L.
 • การจัดหาและคัดเลือก รวมถึงทดสอบและฝึกอบรมอาจารย์
 • ตำราเรียนและสื่อประกอบการเรียนการสอนมาตรฐาน
 • แบบฝึกหัดรูปแบบเฉพาะของสถาบันฯ
   


การสนับสนุนด้านการพัฒนาและฝึกอบรม  
 • ให้คำปรึกษาด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล การจัดระบบบัญชี และการจัดระบบเอกสาร
 • การให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหาร พนักงาน และอาจารย์
 • การให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจทางด้านการศึกษาจำเป็นต้องรู้

การสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย
 • ส่วนลดพิเศษ ทั้งตำราเรียน แบบฝึกหัด และสื่อประกอบการเรียนการสอน
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • การตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย "TOP SPEED MARKETING"
   

รูปแบบการลงทุน

สถาบันฯ กำหนดรูปแบบการลงทุนไว้  2 รูปแบบ
 1. Unisearch Franchise - A; ลิขสิทธิ์ครอบคลุม 2 หลักสูตร ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 2. Unisearch Franchise - B; ลิขสิทธิ์ครอบคลุมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

แถมฟรี! ศูนย์บริการเฉพาะด้าน เพื่อติดจรวดรายได้ให้แก่ผู้ลงทุน 
Unisearch Edushop; ศูนย์หนังสือและสื่อสร้างสรรค์
Unisearch Eduservice; ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ และ Study Camp & Tour
 

แถมพิเศษ! โปรแกรมการตลาดมุ่งเป้าหมาย “Top Speed Marketing”  ให้กับสาขาที่เปิดใหม่เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น  

 
ติดต่อหาเราทันทีตั้งแต่วันนี้ เพื่อได้รับสิทธิพิเศษมากมาย
สถาบันภาษายูนิเซิร์ช สำนักงานใหญ่: โทร 02-477-9344
 
สุดยอดแฟรนไชส์น่าสนใจ

ชีสซี่ฟราย สแน็ค

แฟรนไชส์ ชีสซี่ฟราย สแน็ค Cheesy Fried Snacks ซอสชีสสูตรไม่เลี่ยน รส แซ่บ อร่อยไม่เหมือนใคร

เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี

โอกาสมาถึงแล้ว!! สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจโรงเรียนดนตรี “เคพีเอ็น มิวสิค” เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในธุรกิจการศึกษาทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าของแ..