อ.สรรเสริญ สมัยสุต
 
ประธานสำนักพัฒนาธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ "Digital Disruption"
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “ทรูไอดี”